Barn som bevittnar brott

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU35

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 maj 2021

Beslut

Det ska bli straffbart att låta barn bevittna brott (JuU35)

Barnfridsbrott ska införas i brottsbalken vilket innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn i en nära relation för att se eller höra exempelvis vålds- och sexualbrott. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Enligt beslutet ska gärningspersonen kunna få fängelse i upp till två år. Är brottet grovt gäller fängelse i lägst nio månader och högst fyra år. Dessutom ska barnens rätt till brottskadeersättning ersättas med en rätt till skadestånd, vilket bland annat ger barnen större möjlighet att begära ersättning. För att ytterligare stärka barnens ställning ska uppdraget för barnets särskilda företrädare utvidgas, bland annat ska det omfatta hanteringen av skadestånd.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2021.

Riksdagen riktade också ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att straffskalan för barnfridsbrott bör höjas.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivanden om att straffskalan för brottet barnfridsbrott ska höjas. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-05-06
Justering: 2021-05-20
Trycklov: 2021-05-24
Reservationer 6
Betänkande 2020/21:JuU35

Alla beredningar i utskottet

2021-05-06, 2021-04-29

Det ska bli straffbart att låta barn bevittna brott (JuU35)

Barnfridsbrott ska införas i brottsbalken vilket innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn i en nära relation för att se eller höra exempelvis vålds- och sexualbrott. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Enligt förslaget ska gärningspersonen kunna få fängelse i upp till två år. Är brottet grovt gäller fängelse i lägst nio månader och högst fyra år. Dessutom ska barnens rätt till brottskadeersättning ersättas med en rätt till skadestånd, vilket bland annat ger barnen större möjlighet att begära ersättning. För att ytterligare stärka barnens ställning ska uppdraget för barnets särskilda företrädare utvidgas, bland annat ska det omfatta hanteringen av skadestånd.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2021.

Utskottet föreslår också att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att straffskalan för barnfridsbrott bör höjas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-05-25
Debatt i kammaren: 2021-05-26
4

Beslut

Beslut: 2021-05-26
7 förslagspunkter, 3 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 26 maj 2021

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Barn som bevittnar brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i brottsbalken,
2. lag om ändring i lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:170 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna

2020/21:585 av Sofia Nilsson (C),

2020/21:1612 av Linda Lindberg m.fl. (SD) yrkande 17,

2020/21:3298 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 11 och

2020/21:3480 av Michael Anefur m.fl. (KD) yrkande 25.

2. Brottsskadeersättning till barn som bevittnar brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsskadelagen (2014:332).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:170 punkt 3 och avslår motion

2020/21:3990 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 46 10 0 293


3. Avgränsningen av straffansvaret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3986 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 1 och

2020/21:3993 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 2 (V)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 0 4 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 1 1
Totalt 48 3 5 293


4. Höjd straffskala

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om höjd straffskala för barnfridsbrott och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:3993 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1 och

2020/21:3999 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 4 (S, V, L, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, V, L, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 1 0 1
Totalt 29 27 0 293


5. Den särskilda företrädarens ansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3999 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 5 (M, KD)

6. Substitution av den särskilda företrädaren

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3999 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 3.

7. Barnombud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3986 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 2 och

2020/21:3999 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 6 (M, C, V, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, C, V, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 0 4 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 1 0 1
Totalt 32 24 0 293