Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2020/21:170 Barn som bevittnar brott

Motion 2020/21:3993 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2020/21:170
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-04-21
Granskad
2021-04-23
Bordlagd
2021-04-27
Hänvisad
2021-04-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om höjda straff och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upplevelse av misshandel också ska kriminaliseras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi är positiva till en lagändring. Kristdemokraterna har ett barnperspektiv på all vår politik. Att använda våld mot annan för att skada ett barn är en särskilt grym handling. Men vi är skeptiska till straffskalorna som är relativt låga, särskilt som de kan komma att konsumeras av ”mängdrabatten” om en förälder döms för både misshandel och för att ett barn bevittnat den samma. Därför vill vi se en uppföljande utredning om straff­skalorna gett avsedd effekt eller om de behöver justeras uppåt. Vi delar också kritiken som Barnombudsmannen, Bris och Rädda barnen framför gällande att barnen måste bevittna våld, det räcker inte med upplevelse. Som en av remissinstanserna skriver kan barn uppleva efterspelet av en misshandel i hemmet utan att ha bevittnat själva akten, i form av blåmärken hos en förälder eller ett syskon, se spår av blod eller förstörd inred­ning. Det är förstås en komplex fråga hur en sådan lagstiftning skulle utformas. Även detta behöver utredas. Det ska ges regeringen till känna. Vi anser också att barnens rätt till ombud bör förstärkas och tycker att den utredning av barnahus som föreslås borde varit genomförd för länge sedan.

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

Ingemar Kihlström (KD)

Lars Adaktusson (KD)

Gudrun Brunegård (KD)

Mikael Oscar

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om höjda straff och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU35
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upplevelse av misshandel också ska kriminaliseras och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU35
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.