Arbetsmarknadspolitik

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2014/15:AU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 2015

Beslut

Även unga under 20 år bör kunna få starta-eget-bidrag (AU5)

Riksdagen uppmanade regeringen att arbeta för att unga under 20 år ska kunna få bidrag för att starta eget företag. Enligt arbetsmarknadsutskottet, som förberett ärendet, är ett eget företag för många unga en väg in på arbetsmarknaden. Genom att starta eget företag skulle dessa ungdomar enligt utskottet inte bara skapa jobb åt sig själva utan också åt andra. Därför bör även unga under 20 år få möjlighet att få stöd till start av näringsverksamhet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkande att riksdagen tillkännager att regeringen bör vidta nödvändiga åtgärder för att även unga under 20 år ska få möjlighet att ta del av stöd till start av näringsverksamhet (s.k. starta eget-bidrag). Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Även unga under 20 år bör kunna få starta-eget-bidrag (AU5)

Riksdagen bör uppmana regeringen att arbeta för att unga under 20 år ska kunna få bidrag för att starta eget företag. Det föreslår arbetsmarknadsutskottet. Enligt utskottet är ett eget företag för många unga en väg in på arbetsmarknaden. Genom att starta eget företag skulle dessa ungdomar enligt utskottet inte bara skapa jobb åt sig själva utan också åt andra. Därför bör även unga under 20 år få möjlighet att få stöd till start av näringsverksamhet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.