Allmänna motioner om punktskatter, tullfrågor och införsel

Skatteutskottets betänkande 2008/09:SkU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 mars 2009

Beslut

Nej till motioner om motioner om punktskatter, tullfrågor och införsel (SkU26)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om energi- och alkoholskattefrågor samt införsel- och tullfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

69 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-01-29
Justering: 2009-02-19
Betänkande publicerat: 2009-03-11
Trycklov: 2009-03-10
Reservationer 12
Betänkande 2008/09:SkU26

Nej till motioner om motioner om punktskatter, tullfrågor och införsel (SkU26)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om energi- och alkoholskattefrågor samt införsel- och tullfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-03-18
4

Beslut

Beslut: 2009-03-19
20 förslagspunkter, 19 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 19 mars 2009

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Energibeskattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sk257, 2008/09:Sk287, 2008/09:Sk400 yrkandena 1 och 3, 2008/09:Sk471, 2008/09:Sk477, 2008/09:Sk501 yrkande 3, 2008/09:T9 yrkande 1, 2008/09:T10 yrkande 9, 2008/09:T206 yrkande 5, 2008/09:MJ459 yrkande 24, 2008/09:N238 och 2008/09:N375 yrkande 7.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

2. Beskattning av drivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sk218, 2008/09:Sk250 yrkandena 1 och 2 samt 2008/09:Sk352 yrkande 2.

3. Alternativa drivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sk276, 2008/09:Sk393, 2008/09:Sk420, 2008/09:Sk489 och 2008/09:Sk506.

Reservation 4 (mp)

4. Fordonsskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sk224, 2008/09:Sk228, 2008/09:Sk253, 2008/09:Sk323, 2008/09:Sk350, 2008/09:Sk411, 2008/09:Sk414, 2008/09:Sk473 och 2008/09:T206 yrkande 38.

Reservation 5 (mp)

5. Trängselskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sk297, 2008/09:Sk352 yrkande 3, 2008/09:Sk449 och 2008/09:T206 yrkandena 6 och 7.

6. Kilometerskatt för lastfordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sk352 yrkande 5, 2008/09:Sk419, 2008/09:T8 yrkande 16, 2008/09:T10 yrkande 8, 2008/09:T382 yrkande 1, 2008/09:T503 yrkande 3 och 2008/09:MJ459 yrkande 11.

Reservation 6 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0104026
m830014
c22007
fp19009
kd18006
v01804
mp01504
Totalt142137070

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Skatt på flygbränsle

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:T206 yrkandena 9-11 och 2008/09:MJ459 yrkande 18.

Reservation 7 (v, mp)

8. Sjöfart - beskattning av fartygsbränsle och kilometerskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sk448, 2008/09:MJ457 yrkandena 15 och 16 samt 2008/09:MJ459 yrkandena 9 och 35.

Reservation 8 (v)
Reservation 9 (mp)

9. Beskattning av landström till fartyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Sk431.

10. Beskattning av djurförsök

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Sk427.

Reservation 10 (mp)

11. Beskattning av animalieproduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ459 yrkande 3.

12. Beskattning av handelsgödsel och bekämpningsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sk322 och 2008/09:Sk428.

13. Skatt på blyhagel och blykulor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sk370, 2008/09:Sk464, 2008/09:MJ349 yrkande 2 och 2008/09:MJ370 yrkande 11.

14. Ankomsthandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sk203, 2008/09:Sk251 yrkandena 1 och 2, 2008/09:Sk299, 2008/09:Sk315 och 2008/09:Sk413.

15. Tull på gåvor och tullklarering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sk245 och 2008/09:Sk357.

16. Införsel av eldningsolja för eget bruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Sk401.

17. Alkoholbeskattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sk268, 2008/09:Sk298, 2008/09:Sk345, 2008/09:Sk408, 2008/09:Sk424, 2008/09:Sk453, 2008/09:Sk466, 2008/09:Sk501 yrkande 5, 2008/09:So317 yrkande 3, 2008/09:So516 yrkande 5, 2008/09:So537 yrkande 1, 2008/09:So561 yrkande 1 och 2008/09:So569 yrkande 5.

Reservation 11 (s, v, mp)

18. Tobaksbeskattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sk468 och 2008/09:So497 yrkande 13.

19. Införsel av alkohol och tobak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:So317 yrkande 1, 2008/09:So336 yrkande 1, 2008/09:So470 yrkandena 1 och 2, 2008/09:So516 yrkande 7 och 2008/09:So569 yrkande 4.

Reservation 12 (mp)

20. Illegal gränshandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sk500 och 2008/09:So561 yrkande 3.