Till innehåll på sidan

Riksdagens protokoll 2008/09:86 Onsdagen den 18 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2008/09:86

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2008/09:86

Onsdagen den 18 mars

Kl. 09:00 - 22:31

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 12 mars. 

2 § Meddelande om information från regeringen

Förste vice talmannen meddelade att
tisdagen den 24 mars kl. 13.30
skulle statsminister Fredrik Reinfeldt (m) lämna information från Europeiska rådets möte. 

Meddelandet hade delats ut till riksdagens ledamöter. 

3 § Meddelande om aktuell debatt

Förste vice talmannen meddelade att på begäran av Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiet de grönas riksdagsgrupper skulle en aktuell debatt om bonusar i de statliga företagen anordnas
torsdagen den 26 mars kl. 12.00.

Från regeringen skulle näringsminister Maud Olofsson (c) delta.  

Den inkomna skrivelsen

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.