Marie Engström (V)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Värmlands län
Titel
Ombudsman
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2007-05-01 – 2010-10-04
Ledig
2007-02-15 – 2007-04-30
Ordinarie
1996-09-27 – 2007-02-14

Riksdagsledamot

Ersättare
1996-06-10 – 1996-09-26

Skatteutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-24 – 2006-10-02
Suppleant
2002-10-08 – 2002-10-23
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1997-09-23 – 1998-10-04

Socialutskottet

Suppleant
1996-09-24 – 1997-09-23

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1996-09-24 – 1998-10-04

Finansutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04
Suppleant
2004-01-30 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Suppleant
2006-10-24 – 2010-10-04

EU-nämnden

Suppleant
2002-10-24 – 2002-11-27

Riksrevisionens styrelse

Suppleant
2006-10-17 – 2010-12-31

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av skr. 2009/10:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2009

  Motion 2009/10:Fi17 av Ulla Andersson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2009/10:Fi17 av Ulla Andersson m.fl. v med anledning av skr. 2009/10:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2009 Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att miljö- och etikreglerna behöver

  Inlämnad
  2010-06-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2010/11:FiU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2009/10:217 Kreditvärderingsinstitut

  Motion 2009/10:Fi16 av Ulla Andersson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2009/10:Fi16 av Ulla Andersson m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:217 Kreditvärderingsinstitut v051 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen inom ramen för EU bör verka för ytterligare skärpt reglering av kreditvärderingsinstituten.

  Inlämnad
  2010-05-20
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2009/10:FiU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Långa betalningstider

  Skriftlig fråga 2009/10:817 av Engström, Marie (v)

  den 19 maj Fråga 2009/10:817 Långa betalningstider av Marie Engström v till finansminister Anders Borg m Det har vidtagits åtgärder, som till exempel uppskov av inbetalning av arbetsgivaravgifter och preliminärskatt, för att lindra effekterna av den osäkerhet som funnits på kreditmarknaden en längre tid. Även

  Inlämnad
  2010-05-19
  Besvarare
  Mats Odell (KD)
 • Sjuklönekostnader i mindre företag

  Skriftlig fråga 2009/10:816 av Engström, Marie (v)

  den 19 maj Fråga 2009/10:816 Sjuklönekostnader i mindre företag av Marie Engström v till näringsminister Maud Olofsson c Många små företag vittnar om ekonomiska problem vid sjukfrånvaro. Det är inte bara kostnaderna som ökar i ett företag när någon är sjuk, intäkterna minskar dessutom, eftersom verksamheten begränsas.

  Inlämnad
  2010-05-19
  Besvarare
  Maud Olofsson (C)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Internationell skattekontroll

  Internationell skattekontroll

  Betänkande 2009/10:SkU35

  Skatteverkets informationsutbyte med andra länder har granskats av Riksrevisionen. Det handlar om kontroller av skatt på inkomster och förmögenheter. Riksrevisionens styrelse har lämnat en redogörelse till riksdagen. Slutsatsen är att det i dag finns betydande brister i Skatteverkets hantering. Frågorna

  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  17, 58 minuter
  Justering
  2010-04-20
  Debatt
  2010-04-28
  Beslut
  2010-04-28
 • med anledning av skr. 2009/10:195 Redovisning av skatteutgifter 2010

  Motion 2009/10:Sk14 av Lars Johansson m.fl. (s, v, mp)

  Motion till riksdagen 2009/10:Sk14 av Lars Johansson m.fl. s, v, mp med anledning av skr. 2009/10:195 Redovisning av skatteutgifter 2010 s68006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en restriktiv hållning till selektiva inslag i beskattningen.

  Inlämnad
  2010-04-29
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2009/10:SkU37
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Skatteverkets resurser

  Skatteverkets resurser

  Interpellation 2009/10:288 av Hagberg, Christin (s)

  den 17 mars Interpellation 2009/10:288 Skatteverkets resurser av Christin Hagberg s till finansminister Anders Borg m Skattebortfallet via omedvetna fel och fusk har uppskattats till 133 miljarder. Vi socialdemokrater har i våra budgetar under valperioden krävt ökade resurser till Skatteverket, inte minst för att

  Inlämnad
  2010-03-17
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Effektiva och ändamålsenliga regler

  Effektiva och ändamålsenliga regler

  Interpellation 2009/10:249 av Engström, Marie (v)

  den 15 februari Interpellation 2009/10:249 Effektiva och ändamålsenliga regler av Marie Engström v till näringsminister Maud Olofsson c Regeringen har satt upp mål om att minska företagens regelbörda kraftigt under innevarande mandatperiod. Målsättningen måste vara att få ett regelverk som är både effektivt och

  Inlämnad
  2010-02-15
  Besvarare
  Maud Olofsson (C)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens granskning av jobbskatteavdraget

  Riksrevisionens granskning av jobbskatteavdraget

  Betänkande 2009/10:SkU38

  Riksrevisionens styrelses har lämnat en redogörelse för Riksrevisionens granskning av jobbskatteavdraget. Granskningen visar att jobbskatteavdraget har förutsättningar att öka arbetsutbudet på lång sikt och vara särskilt effektivt för grupper med en svag ställning på arbetsmarknaden. Regeringens beräkningsunderlag

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  31, 109 minuter
  Justering
  2010-03-25
  Debatt
  2010-04-14
  Beslut
  2010-04-14
 • Åtgärder för att stoppa fakturaskojeri

  Skriftlig fråga 2009/10:710 av Engström, Marie (v)

  den 9 april Fråga 2009/10:710 Åtgärder för att stoppa fakturaskojeri av Marie Engström v till justitieminister Beatrice Ask m Blufföretagens framfart har uppmärksammats en längre tid. I de flesta fall handlar det om olaglig verksamhet eftersom det är fråga om rena bedrägerier. Som ett led i att bekämpa fakturaskojarna

  Inlämnad
  2010-04-09
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • med anledning av skr. 2009/10:129 Att möta globala utmaningar – skrivelse om samstämmighet för utveckling

  Motion 2009/10:U13 av Hans Linde m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2009/10:U13 av Hans Linde m.fl. v med anledning av skr. 2009/10:129 Att möta globala utmaningar skrivelse om samstämmighet för utveckling v040 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Fel fokus i regeringens biståndspolitik 3 5 Avskrivningar från biståndsramen 3

  Inlämnad
  2010-04-07
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2009/10:UU14
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 8 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Nya skatteförändringar till kvinnors nackdel

  Nya skatteförändringar till kvinnors nackdel

  Interpellation 2009/10:290 av Larsson, Hillevi (s)

  den 17 mars Interpellation 2009/10:290 Nya skatteförändringar till kvinnors nackdel av Hillevi Larsson s till finansminister Anders Borg m Inkomsten är den sammanlagda bruttolönen, inklusive vissa skattepliktiga ersättningar såsom sjukpenning, föräldrapenning och ersättning vid arbetslöshet. Kvinnor har som grupp

  Inlämnad
  2010-03-17
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • med anledning av skr. 2009/10:153 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 2008–2009

  Motion 2009/10:Fi10 av Hans Linde m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2009/10:Fi10 av Hans Linde m.fl. v med anledning av skr. 2009/10:153 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 20082009 v035 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Motivering 3 4 Inledning 3 5 Konditionalitet 3

  Inlämnad
  2010-03-31
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2009/10:UU18
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): 11 avslag
 • med anledning av prop. 2009/10:134 Upphandling från statliga och kommunala företag

  Motion 2009/10:Fi8 av Jacob Johnson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2009/10:Fi8 av Jacob Johnson m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:134 Upphandling från statliga och kommunala företag Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring i lagen om offentlig upphandling lagförslag 2.2Riksdagen beslutar om

  Inlämnad
  2010-03-31
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2009/10:FiU33
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Beskattning av föreningar

  Beskattning av föreningar

  Interpellation 2009/10:250 av Engström, Marie (v)

  den 15 februari Interpellation 2009/10:250 Beskattning av föreningar av Marie Engström v till finansminister Anders Borg m Nyligen har två utredningar presenterats som berör beskattning av föreningar. Det har skapat oro inom föreningsvärlden, inte minst inom idrottsrörelsen. Om utredningsförslagen skulle bli verklighet

  Inlämnad
  2010-02-15
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Allmänna motioner om inkomstskatter

  Allmänna motioner om inkomstskatter

  Betänkande 2009/10:SkU26

  Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om inkomstbeskattningen av fysiska personer. Skälet är i vissa fall att regeringen och utredningar arbetar med de frågor som motionerna tar upp. Det gäller till exempel avdrag för gåvor till ideella organisationer, alkolås och värderingen

  Behandlade dokument
  132
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  44, 153 minuter
  Justering
  2010-02-18
  Debatt
  2010-03-10
  Beslut
  2010-03-10
 • med anledning av prop. 2009/10:121 Nyemission i SAS AB (publ)

  Motion 2009/10:Fi6 av Ulla Andersson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2009/10:Fi6 av Ulla Andersson m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:121 Nyemission i SAS AB publ Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med fortlöpande

  Inlämnad
  2010-03-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2009/10:FiU35
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Tonnageskatten

  Tonnageskatten

  Interpellation 2009/10:181 av Johansson, Lars (s)

  den 14 januari Interpellation 2009/10:181 Tonnageskatten av Lars Johansson s till finansminister Anders Borg m Innan valet 2006 framlade en utredning ett förslag på tonnageskatt. Vi socialdemokrater avsåg att under denna valperiod införa en tonnageskatt för att värna svensk sjöfart. Tonnageskatt har införts i övriga

  Inlämnad
  2010-01-14
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Uttagsskatt på kooperativ vindkraft

  Uttagsskatt på kooperativ vindkraft

  Interpellation 2009/10:167 av Bolund, Per (mp)

  den 10 december Interpellation 2009/10:167 Uttagsskatt på kooperativ vindkraft av Per Bolund mp till finansminister Anders Borg m Måndagen den 7 december kom ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden om uttagsskatten på kooperativ vindkraft. Enligt förhandsbeskedet ska uttagsbeskattning ske, med motiveringen att

  Inlämnad
  2009-12-10
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Regelförenkling

  Skriftlig fråga 2009/10:429 av Engström, Marie (v)

  den 22 januari Fråga 2009/10:429 Regelförenkling av Marie Engström v till näringsminister Maud Olofsson c Regeringen har satt upp mål om att minska företagens regelbörda kraftigt under innevarande mandatperiod. Tyvärr upplever många företag att regelkrånglet inte minskar. Det har bland annat sin förklaring i att

  Inlämnad
  2010-01-22
  Besvarare
  Maud Olofsson ()

Filter