Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2021/22:AU12

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 8 juni 2022

Nästa händelse: Beredning 31 maj 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-04-19, 2022-05-31