Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

Proposition 2021/22:176

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Arbetsmarknadsdepartementet
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-03-22
Bordlagd
2022-03-22
Hänvisad
2022-03-23
Motionstid slutar
2022-04-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

Regeringens proposition 2021/22:176

Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet

Prop.

på arbetsmarknaden

2021/22:176

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 mars 2022

Magdalena Andersson

Johan Danielsson (Arbetsmarknadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag på en reformerad arbetsrätt, ett nytt omställningsstudiestöd och ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd.

Förslaget om en reformerad arbetsrätt innebär bl.a. att en uppsägning från arbetsgivarens sida ska grunda sig på sakliga skäl och att möjlig- heterna att avvika från lagen om anställningsskydd genom kollektivavtal ökar, att alla arbetsgivare

Förslagspunkter (24)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2021/22:AU12
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2019:529) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2021/22:AU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2021/22:AU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 4. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2021/22:AU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 5. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2021/22:AU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 6. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1979:1184) om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan, m.m.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2021/22:AU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 7. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2021/22:AU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 8. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2021/22:AU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 9. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2021/22:AU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 10. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584).
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2021/22:AU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 11. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2021/22:AU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 12. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2021/22:AU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 13. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2021/22:AU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 14. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567).
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2021/22:AU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 15. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om omställningsstudiestöd.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2021/22:AU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 16. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2022:000) om omställningsstudiestöd.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2021/22:AU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 17. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2021/22:AU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 18. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2021/22:AU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 19. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2021/22:AU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 20. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2021/22:AU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 21. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395).
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2021/22:AU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 22. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i studiestödsdatalagen (2009:287).
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2021/22:AU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 23. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2021/22:AU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 24. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om grundläggande omställnings- och kompetensstöd.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2021/22:AU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.