Dokument & lagar (18 376 träffar)

Utskottsmöte 2019/20:53 Torsdag 2020-06-04 kl. 10:30

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2019/20:53 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:53 Datum och tid: 2020-06-04 10:30 Plats: RÖ7-08 1. Anmälningar 2 Deltagande på distans Fråga om utskottsinitiativ Föredragande: KÖ 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde Bilagor 2. KansliPM delas under onsdagen

2020-06-04 10:30:00

Utskottsmöte 2019/20:52 Torsdag 2020-06-04 kl. 09:05

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2019/20:52 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:52 Datum och tid: 2020-06-04 09:05 Plats: Förstakammarsalen 1 Avgångsvillkor och karens för riksrevisorn och riksrevisionsdirektören KU8 Justering Framst. 2019/20:RS7 Föredragande: KD 2. Kommittéberättelse kommittéernas

2020-06-04 09:05:00

Utskottsmöte 2019/20:51 Tisdag 2020-06-02 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2019/20:51 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:51 Datum och tid: 2020-06-02 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Anmälningar 2. EU-bevakning 3. Planerade ärenden Information 4. Granskning av regeringen 5 Deltagande på distans Fråga om utskottsinitiativ Föredragande: KÖ 6. Justering

2020-06-02 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2019/20:37 Tisdag 2020-06-02 kl. 11:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2019/20:37 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:37 Datum och tid: 2020-06-02 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Höstens granskning Bilagor 1. Särskilt protokoll 2019/20:36 3. KansliPM, prel.

2020-06-02 11:00:00

Utskottsmöte 2019/20:50 Tisdag 2020-05-26 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2019/20:50 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:50 Datum och tid: 2020-05-26 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Rapport från möte i riksdagens råd för Riksrevisionen Information Rådets ordförande Ingemar Nilsson 2. Riksdagens ombudsmän JO Information Chefsjustitieombudsman Elisabeth

2020-05-26 11:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:50

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:50 DATUM 2020-05-26 TID 11.0012.18 12.2213.26 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER VIDEOLÄNK Se bilaga 1 1 Medgivande till ledamöter och suppleanter i utskottet att vara uppkopplade per videolänk Utskottet beslutade att tillåta följande ledamöter

2020-05-26

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:50 (docx, 47 kB)

Omröstning 2019/20:KU24 Sekretess till skydd för enskilda som lämnat stödförklaringar enligt EU:s nya förordning om det europeiska medborgarinitiativet

Omröstning: betänkande 2019/20:KU24 Sekretess till skydd för enskilda som lämnat stödförklaringar enligt EU:s nya förordning om det europeiska medborgarinitiativet, förslagspunkt 1 Sekretess till skydd för enskilda som lämnat stödförklaringar enligt EU:s nya förordning om det europeiska medborgarinitiativet Datum: 2020-05-13

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:247

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:247 Regeringen Kulturdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU24 Sekretess till skydd för enskilda som lämnat stödförklaringar enligt EU:s nya förordning om det europeiska medborgarinitiativet får jag anmäla att riksdagen denna dag

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:247 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:247 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:246

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:246 Valprövningsnämnden Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU22 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:246 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:246 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:245

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:245 Statsrådsarvodesnämnden Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU22 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:245 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:245 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:244

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:244 Riksdagens överklagandenämnd Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU22 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:244 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:244 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:243

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:243 Riksdagens arvodesnämnd Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU22 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:243 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:243 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:242

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:242 Riksdagens ansvarsnämnd Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU22 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:242 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:242 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:241

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:241 Partibidragsnämnden Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU22 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:241 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:241 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:240

Riksdagsskrivelse 2019/20:240 Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU22 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:240 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:240 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:239

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:239 Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU22 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:239 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:239 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:238

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:238 Riksrevisionen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU17 Riksrevisionens årsredovisning för 2019 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:238 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:238 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:237

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:237 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU13 Godkännande av tillfälliga ändringar i presstödet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:237 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:237 (pdf, 50 kB)

Utskottsmöte 2019/20:49 Tisdag 2020-05-12 kl. 10:30

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2019/20:49 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:49 Datum och tid: 2020-05-12 10:30 Plats: RÖ5-37 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Avgångsvillkor och karens för riksrevisorn och riksrevisionsdirektören KU8 Fortsatt beredning Framst. 2019/20:RS7

2020-05-12 10:30:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:49

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:49 DATUM 2020-05-12 TID 10.3011.01 11.0711.43 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande till ledamöter och suppleanter i utskottet att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ledamöter och

2020-05-12