Dokument & lagar (19 165 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:62 Tisdag 2021-05-18 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:62 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:62 Datum och tid: 2021-05-18 11:00 Plats: RÖ7-08 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Ett institut för mänskliga rättigheter KU33 Fortsatt beredning Prop. 2020/21:143

2021-05-18 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2020/21:57 Tisdag 2021-05-18 kl. 11:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:57 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:57 Datum och tid: 2021-05-18 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Socialministerns agerande i förhållande till Coronakommissionen G22-23 Beredning Föredragande: ACB 4. Beredningen av s.k.

2021-05-18 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:61 Fredag 2021-05-07 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:61 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:61 Datum och tid: 2021-05-07 09:00 Plats: RÖ7-08 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Ett institut för mänskliga rättigheter KU33 Fortsatt beredning Prop. 2020/21:143 och motioner Föredragande: KÖ

2021-05-07 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2020/21:56 Fredag 2021-05-07 kl. 09:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:56 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:56 Datum och tid: 2021-05-07 09:00 Plats: RÖ7-08 1. Anmälningar 2. Information om kostnadsfördyringar inför totalförsvarsbeslutet G36 Beredning Föredragande: JD 3. Regeringens information till utrikesnämnden i fråga

2021-05-07 09:00:00

Betänkande 2020/21:KU31

Bifall till propositionen. Avslag på motionen.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2021-05-06 Debatt: 2021-05-19 Beslut: 2021-05-19

Betänkande 2020/21:KU31 (pdf, 2436 kB)

Utskottsmöte 2020/21:60 Torsdag 2021-05-06 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:60 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:60 Datum och tid: 2021-05-06 09:00 Plats: RÖ7-08 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. EU-bevakning 5. Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till

2021-05-06 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2020/21:55 Torsdag 2021-05-06 kl. 09:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:55 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:55 Datum och tid: 2021-05-06 09:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Hanteringen av promemorior om migration G15 och 26 Beredning Föredragande: ACB 4. Socialministerns agerande i förhållande

2021-05-06 09:00:00

Riksdagsskrivelse 2020/21:284

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:284 Valprövningsnämnden Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU30 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 maj 2021 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2021-05-05

Riksdagsskrivelse 2020/21:284 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:284 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:283

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:283 Statsrådsarvodesnämnden Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU30 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 maj 2021 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2021-05-05

Riksdagsskrivelse 2020/21:283 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:283 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:282

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:282 Riksdagens överklagandenämnd Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU30 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 maj 2021 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2021-05-05

Riksdagsskrivelse 2020/21:282 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:282 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:281

Riksdagsskrivelse 2020/21:281 Riksdagens arvodesnämnd1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU30 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 maj 2021 Lotta Johnsson Fornarve Claes Mårtensson

2021-05-05

Riksdagsskrivelse 2020/21:281 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:281 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:280

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:280 Riksdagens ansvarsnämnd Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU30 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 maj 2021 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2021-05-05

Riksdagsskrivelse 2020/21:280 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:280 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:279

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:279 Partibidragsnämnden Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU30 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 maj 2021 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2021-05-05

Riksdagsskrivelse 2020/21:279 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:279 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:278

Riksdagsskrivelse 2020/21:278 Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU30 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm

2021-05-05

Riksdagsskrivelse 2020/21:278 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:278 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:277

Riksdagsskrivelse 2020/21:277 Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU30 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 maj 2021

2021-05-05

Riksdagsskrivelse 2020/21:277 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:277 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:276

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:276 Regeringen Infrastrukturdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU28 Riksrevisionens rapport om automatiserat beslutsfattande i statsförvaltningen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 maj 2021 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2021-05-05

Riksdagsskrivelse 2020/21:276 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:276 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:275

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:275 Riksrevisionen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU17 Riksrevisionens årsredovisning för 2020 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 maj 2021 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2021-05-05

Riksdagsskrivelse 2020/21:275 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:275 (pdf, 49 kB)

Utskottsmöte 2020/21:59 Tisdag 2021-05-04 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:59 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:59 Datum och tid: 2021-05-04 11:00 Plats: RÖ7-08 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Grundlagsaspekterna ifråga om kommissionens förslag till förordning om en inre marknad för digitala tjänster Överläggning

2021-05-04 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2020/21:54 Tisdag 2021-05-04 kl. 11:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:54 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:54 Datum och tid: 2021-05-04 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Utbildningsministerns hantering och kommunikation angående 2018 års PISA-undersökning G5 Beredning Föredragande: KD 4.

2021-05-04 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:58 Torsdag 2021-04-29 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:58 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:58 Datum och tid: 2021-04-29 09:00 Plats: RÖ7-08 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Rapport från möte i riksdagens råd för Riksrevisionen Information Rådets ordförande Ingemar Nilsson 3. Justering

2021-04-29 09:00:00