Försvar och säkerhetspolitisk inriktning

Motion 2017/18:3827 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2017/18:3827

av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Försvar och säkerhetspolitisk inriktning

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om säkerhetspolitisk inriktning och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör ansöka om Natomedlemskap och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Försvarsmaktens breda roll i samhället och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om frivilligorganisationernas ställning och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för att skyndsamt utveckla förmågan att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (45)