Forskning

Betänkande 2017/18:UbU17

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
3 maj 2018

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Hela betänkandet

Beslut

Forskning (UbU17)

Riksdagen har behandlat ett 70-tal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2017 och 2018 om forskningsfrågor. Riksdagen uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att tillsätta en utredning som får uppdraget att lämna förslag om ett system för utvärdering av statliga investeringar i forskning, utveckling och innovation.

Riksdagen sa nej till övriga motioner, bland annat eftersom arbete pågår och åtgärder redan planeras i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om mål för forskningspolitiken, finansiering av forskning, villkor för doktorander och forskare, särskilda forskningssatsningar, fördelning av forskningsanslag, forskningsinfrastruktur och innovationer.

Utskottets förslag till beslut
Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen. Regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att lämna förslag om ett system för utvärdering av statliga investeringar i forskning, utveckling och innovation. Därmed bifaller riksdagen motion 2017/18:3041 yrkande 4. Utskottet avstyrker övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 47

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2018-02-27
Justering: 2018-04-26
Trycklov: 2018-04-27
Reservationer: 26
Betänkande 2017/18:UbU17

Alla beredningar i utskottet

2018-02-27

Forskning (UbU17)

Utbildningsutskottet har behandlat ett 70-tal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2017 och 2018 om forskningsfrågor. Utskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att tillsätta en utredning som får uppdraget att lämna förslag om ett system för utvärdering av statliga investeringar i forskning, utveckling och innovation.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till övriga motioner, bland annat eftersom arbete pågår och åtgärder redan planeras i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om mål för forskningspolitiken, finansiering av forskning, villkor för doktorander och forskare, särskilda forskningssatsningar, fördelning av forskningsanslag, forskningsinfrastruktur och innovationer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2018-05-02
Debatt i kammaren: 2018-05-03
Stillbild från Debatt om förslag 2017/18:UbU17, Forskning

Debatt om förslag 2017/18:UbU17

Webb-tv: Forskning

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2018-05-03
Förslagspunkter: 14, Acklamationer: 9, Voteringar: 5

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Utbildnings- och forskningspolitiken

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2017/18:474 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 1 och

  2017/18:3041 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkandena 1 och 6.
  • Reservation 1 (M, C, L, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S980015
  M07409
  SD290013
  MP22003
  C01606
  V18003
  L01504
  KD01402
  -6002
  Totalt173119057
  Ledamöternas röster
 2. Utredning om utvärdering av forskning och innovation

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att lämna förslag om ett system för utvärdering av statliga investeringar i forskning, utveckling och innovation och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motion

  2017/18:3041 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 4.
 3. Forskningsfinansiering

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2017/18:1307 av Thomas Finnborg (M),

  2017/18:1313 av Mikael Oscarsson (KD) yrkandena 1 och 2 samt

  2017/18:3356 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 2.
  • Reservation 2 (M)
 4. Sveriges andel av beviljade EU-medel för forskning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2017/18:3041 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 5.
  • Reservation 3 (M, C, L, KD)
 5. Inriktning på EU:s forskningsprogram

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2017/18:909 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 2 och

  2017/18:3356 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 4.
  • Reservation 4 (M)
  • Reservation 5 (SD)
 6. Meriteringsanställningar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2017/18:474 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3 och

  2017/18:3041 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 7.
  • Reservation 6 (M, C, L, KD)
 7. Karriärvägar och meritering för forskare inom högskolan

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2017/18:3760 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkandena 2, 3 och 10.
  • Reservation 7 (C)
 8. Studiefinansiering och villkor för doktorander

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2017/18:3597 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 4 och

  2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 55.
  • Reservation 8 (V)
  • Reservation 9 (KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S980015
  M74009
  SD290013
  MP21004
  C16006
  V00174
  L15004
  KD01402
  -5012
  Totalt258141859
  Ledamöternas röster
 9. Medicinsk forskning m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2017/18:282 av Jan Lindholm (MP) yrkande 4,

  2017/18:862 av Veronica Lindholm m.fl. (S),

  2017/18:913 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 4,

  2017/18:1267 av Finn Bengtsson och Amir Adan (båda M),

  2017/18:1764 av Finn Bengtsson (M),

  2017/18:1856 av Hans Ekström (S),

  2017/18:2038 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 3,

  2017/18:2142 av Johanna Haraldsson (S),

  2017/18:2237 av Finn Bengtsson (M),

  2017/18:2613 av Lars Hjälmered (M) yrkande 3,

  2017/18:2706 av Jenny Petersson (M),

  2017/18:3407 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 1,

  2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 75,

  2017/18:3772 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 22 och

  2017/18:3853 av Pernilla Stålhammar och Maria Andersson Willner (MP, S).
  • Reservation 10 (M)
  • Reservation 11 (SD)
  • Reservation 12 (C)
  • Reservation 13 (KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 10 (M)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S980015
  M07409
  SD002814
  MP22003
  C00166
  V18003
  L15004
  KD00142
  -0062
  Totalt153746458
  Ledamöternas röster
 10. Rymdfrågor

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2017/18:29 av Mathias Sundin (L),

  2017/18:2955 av Betty Malmberg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M),

  2017/18:3356 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 11 och

  2017/18:3827 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 42.
  • Reservation 14 (M)
  • Reservation 15 (KD)
 11. Jämställdhet i forskning m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2017/18:387 av Jan Ericson (M),

  2017/18:909 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 8,

  2017/18:3597 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 2 och

  2017/18:3789 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 19.
  • Reservation 16 (SD)
  • Reservation 17 (C)
  • Reservation 18 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 16 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S980015
  M73109
  SD029013
  MP22003
  C00166
  V00183
  L15004
  KD14002
  -0602
  Totalt222363457
  Ledamöternas röster
 12. Särskilda forskningsområden m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2017/18:203 av Edward Riedl (M),

  2017/18:474 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 7,

  2017/18:684 av Emilia Töyrä (S),

  2017/18:1506 av Margareta Larsson (-) yrkandena 1 och 2,

  2017/18:1732 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) yrkande 1,

  2017/18:1827 av Laila Naraghi och Krister Örnfjäder (båda S),

  2017/18:1943 av Hans Wallmark (M),

  2017/18:2112 av Annika Lillemets m.fl. (MP),

  2017/18:3358 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 2,

  2017/18:3429 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 11 och

  2017/18:3741 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 5.
  • Reservation 19 (M)
  • Reservation 20 (SD)
  • Reservation 21 (L)
  • Reservation 22 (KD)
 13. Forskningsinfrastruktur

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2016/17:2520 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 6,

  2017/18:899 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 8 och 9,

  2017/18:909 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 5,

  2017/18:2003 av Erik Ottoson (M) yrkande 1,

  2017/18:2459 av Jan R Andersson (M),

  2017/18:3228 av Michael Svensson (M) och

  2017/18:3356 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 6 och 7.
  • Reservation 23 (M)
  • Reservation 24 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 24 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S980015
  M00749
  SD029013
  MP22003
  C16006
  V18003
  L15004
  KD14002
  -0602
  Totalt183357457
  Ledamöternas röster
 14. Innovationer

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2017/18:151 av Said Abdu (L) yrkande 5,

  2017/18:3417 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 2 och 3 samt

  2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 7.
  • Reservation 25 (M)
  • Reservation 26 (L)