En ansvarsfull internationell agenda

Motion 2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C)

av Annie Lööf m.fl. (C)
Sammanfattning

EU-samarbetet

Ett handlingskraftigt och öppet EU som står upp för liberala värden

EU i olika hastigheter

EU som global handelsaktör

Ett öppet och transparant EU

Strategiska partnerskap inom EU

Ett reformerat FN för global fred, säkerhet och utveckling

Responsibility to Protect

Effektiviserad fredsfrämjande verksamhet

Ett mer samlat FN

FN som globalt forum för dialog

En medmänsklig migrationspolitik med ordning och reda

Europeiskt solidariskt ansvar för flyktingsituationen

Svenskt flyktingmottagande kombinerar ordning och reda med humanism

En öppen arbetskraftinvandring för att attrahera kompetens på en global arbetsmarknad

En solidarisk försvars- och säkerhetspolitik

Ett nordiskt försvarssamarbete som utvecklas i sin fulla
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (46)
Behandlas i betänkande (16)