Högsta domstolens sammansättning i utlämningsärenden

Justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU17

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 2 maj 2019

Nästa händelse: Justering 25 april 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-04-11
Justering: 2019-04-25
Trycklov: 2019-04-26
Betänkande 2018/19:JuU17
3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-30
Debatt i kammaren: 2019-05-02
4

Beslut

Beslut: 2019-05-02