Dokument & lagar (7 295 träffar)

Socialutskottets protokoll 2017/18:12

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:12 DATUM 2017-11-21 TID 11.00–12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information inför EPSCO-rådets möte den 7 december 2017 Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson, Socialdepartementet, med medarbetare informerade inför

2017-11-21

Skatteutskottets protokoll 2017/18:11

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:11 DATUM 2017-11-21 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:10. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om kommande sammanträden och om planerade

2017-11-21

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:11

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:11 DATUM 2017-11-21 TID 11.00–11.50 11.55–12.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information av Försvarsdepartementet Försvarsminister Peter Hultqvist, departementsrådet Johan Lagerlöf, departementssekreterarna Roza Nermany och Nujin Tasci,

2017-11-21

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:11

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:11 DATUM 2017–11–16 TID 09:30–10:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:10 2 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan (UU1) Utskottet fortsatte behandlingen

2017-11-16

Trafikutskottets protokoll 2017/18:6

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:6 DATUM 2017-11-16 TID 11.00–11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:5. 2 3 4 5 6 7 8 Uppföljningsgruppens rapport om uppföljningen

2017-11-16

Socialutskottets protokoll 2017/18:11

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:11 DATUM 2017-11-16 TID 09.30–11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att ledamöter och tjänstemän från socialförsäkringsutskottet fick närvara på sammanträdet under punkterna 1–4. Deltagare

2017-11-16

Skatteutskottets protokoll 2017/18:10

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:10 DATUM 2017-11-16 TID 10.00–10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:9. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Utskottet beslutade

2017-11-16

Näringsutskottets protokoll 2017/18:9

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:9 DATUM 2017–11–16 TID 10.00–10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:8. 2 Överläggning med regeringen Utskottet överlade med statssekreterare Oscar Stenström,

2017-11-16

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:10

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:10 DATUM 2017-11-16 TID 10.00–11.35 17.00–17.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Generaldirektör Christina Malm och avdelningschef Bengt Forssten informerade om arbetet med personalförsörjning

2017-11-16

Finansutskottets protokoll 2017/18:15

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:15 Datum 2017-11-16 Tid Kl. 10.00-10.40, 10.43-11.05 kl. 11.05-11.13 Närvarande Se bilaga 1 1 Förslag om skärpta amorteringskrav Generaldirektör Erik Thedéen, Finansinspektionen, informerade och svarade på ledamöternas frågor.

2017-11-16

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:10

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:10 DATUM 2017-11-14 TID 11:00–11:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 om utkast till rådsslutsatser om halvtidsutvärderingen av jordobservationsprogrammet Copernicus Utskottet överlade med

2017-11-14

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2017/18:1

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:1 DATUM 2017-11-14 TID 11.00–12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Sammanträdets öppnande Krister Örnfjäder (S), som var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, förklarade sammanträdet

2017-11-14

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:12

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:12 DATUM 2017-11-14 TID 11.00–11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:11. 2 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

2017-11-14

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2017/18:8

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:8 DATUM 2017-11-14 TID 11.00 – 11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (MJU1) Utskottet behandlade proposition 2017/18:1 och motioner. Ärendet bordlades. 2 Kommissionens

2017-11-14

Kulturutskottets protokoll 2017/18:7

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:7 DATUM Tisdag den 14 november 2017 TID Kl. 11.00–11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2017/18:6 av den 9 november 2017. 2 Överläggning med regeringen Utskottet överlade med kultur- och

2017-11-14

Finansutskottets protokoll 2017/18:14

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:14 Datum 2017-11-14 Tid 11.00-11.05 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att ta emot följande motioner från socialutskottet: 2016/17:3079 yrkande 8 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) och 2016/17:3372 yrkande

2017-11-14

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:9

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:9 DATUM 2017-11-09 TID 10:00–10:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:8. Inkomna EU-dokument Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 2. Nationella prov - rättvisa, likvärdiga

2017-11-09

Socialutskottets protokoll 2017/18:9

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:9 DATUM 2017-11-09 TID 09.30–11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från utredningen Framtidens socialtjänst Särskilda utredaren Margareta Winberg med medarbetare informerade om utredningens arbete om en översyn av

2017-11-09

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:11

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:11 DATUM 2017-11-09 TID 10.30–10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:10. 2 Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren

2017-11-09

Näringsutskottets protokoll 2017/18:8

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:8 DATUM 2017–11–09 TID 10.00–10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:7. 2 Information från Winnet Sverige Ordförande Britt-Marie S Torstensson, verksamhetsledare

2017-11-09