Säkerhetspolitiskt råd på Regeringskansliet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 3 mars 2015

Interpellation: Säkerhetspolitiskt råd på Regeringskansliet

Interpellation 2014/15:269 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2014/15:269 Säkerhetspolitiskt råd på Regeringskansliet

av Hans Wallmark (M)

till Statsminister Stefan Löfven (S)

 

Statsminister Stefan Löfven höll den 14 november en presskonferens i samband med presentationen av Försvarsmaktens analys av underrättelseoperationen i Stockholms skärgård. Statsministern redogjorde för det alltmer osäkra säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde, men även kring säkerhetsfrågor i en bredare kontext såsom terrorism, pandemier och klimatutmaningar.

För att ta ett samlat grepp på säkerhetsfrågorna skulle därför ett säkerhetspolitiskt råd inrättas på Regeringskansliet. Enligt statsministern ska rådet regelbundet mötas för att samordna hanteringen av frågor som rör Sveriges säkerhet. Stefan Löfven ska själv leda rådets arbete. I rådet ingår även vice statsministern, utrikesministern, försvarsministern och inrikesministern. Även andra statsråd ska vid behov delta i rådets arbete, liksom några statssekreterare. Det gäller även de myndigheter som ibland kan vara direkt berörda.

Nu har det snart gått tre månader sedan statsministern informerade om det säkerhetspolitiska rådets inrättande. Under denna tid har vi sett ett flertal stora händelser som har förstärkt bilden av ett osäkert läge i omvärlden. Som exempel kan nämnas terrorattentaten i Paris, ett flertal ryska kränkningar av andra Östersjöstaters luftrum och militära plan som har flugit med sina transpondrar avstängda och därmed utgjort en fara för den civila luftfarten. Konflikten i Ukraina har inte visat några tecken på att avta, snarast tvärtom. Försvarsmakten har också varnat för att underrättelsehotet och risken för påverkansoperationer mot Sverige har ökat.

 

Med anledning av detta skulle jag vilja fråga statsminister Stefan Löfven om det nya säkerhetspolitiska rådet har påbörjat sitt arbete.

Om så är fallet – hur ofta har det sammanträtt, vilka har deltagit, vad har avhandlats och vilka slutsatser har dragits?