Terrorism

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag

Betänkande: Terrorism

Betänkande 2020/21:JuU29

Hårdare straff för terrorism och kriminalisering av deltagande i terroristorganisationer föreslås (JuU29)

Riksdagen har behandlat cirka 70 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 som handlar om terrorism. I samband med detta beslutade riksdagen att rikta fyra uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen. Regeringen bör

  • ge Polismyndigheten, Tullverket och Kronofogdemyndigheten i uppdrag att samverka och genomföra gemensamma kontroller för att bekämpa terrorism och kriminalitet
  • arbeta för att deltagande i en terroristorganisation kriminaliseras så snart som möjligt
  • återkomma till riksdagen med förslag som innebär att sanktionsavgifter införs i säkerhetsskyddslagen
  • tillsätta en ny utredning som får i uppdrag att föreslå skärpningar av straffen för terroristbrott.

Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag, bland annat med hänvisning till att arbete och utredningar redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.