Ändringar i statens budget för 2022 – Försvarsmateriel till Ukraina

Debatt om förslag 17 november 2022

Protokoll från debatten

Anföranden: 8

Anf. 1 Edward Riedl (M)

Herr talman! Jag vill rikta ett stort tack till finansutskottets ledamöter och riksdagens samtliga partier för den snabba behandlingen av detta ärende, som gäller det vinterpaket till stöd för Ukraina som regeringen presenterade i går. En enig riksdag står bakom detta. Denna enighet visar hur starkt det svenska stödet till Ukraina är.

Paketet är det största hitintills och innehåller militärt och humanitärt stöd samt stöd för rehabilitering av kritisk infrastruktur. Det militära stödpaketet uppgår till en summa av över 3 miljarder kronor, vilket gör det större än alla de tidigare åtta paketen med militärt stöd tillsammans, och det humanitära paketet är det största som Sverige hitintills har skickat.

Det nya militära stödpaketet planeras innehålla ett kvalificerat vapensystem för luftförsvar inklusive kvalificerad ammunition, personterrängbilar, personlig utrustning inklusive vinterutrustning och kroppsskydd, riktmedel, tält samt maskeringsnät.

Ukraina har särskilt understrukit behovet av vinterutrustning, eftersom den är en förutsättning för att soldaterna ska kunna klara av krigföring under den här vintern. Vi skickar i det här stödpaketet därför exempelvis värmejackor och värmebyxor. Tälten som vi skickar innehåller värmepaket, vilket är viktigt inför den kalla årstid som nu väntar. Denna hjälp kommer, herr talman, att vara avgörande för alla de soldater som nu kämpar för sina liv och för sitt lands frihet.

Det nya humanitära och akuta biståndet omfattar både Ukraina och Moldavien och uppgår till cirka 720 miljoner kronor. Dessa medel fattar inte riksdagen beslut om i dag. De är ändå värda att nämna i sammanhanget, för detta ska ses som en helhet. Stödet ska bidra till att hjälpa Ukraina och Moldavien att ta sig igenom en vinter som av allt att döma kommer att bli oerhört kall och tuff för dessa länder. Det ska hjälpa de allra mest utsatta med tillgång till mat, vatten, sanitet, vinterutrustning, filtar och värmekällor.

Stödet ska också bidra till att börja lägga en grund för det enorma återuppbyggnadsarbete som nu väntar i Ukraina. Broar måste återställas och vägar knytas ihop, allt för att samhället återigen ska kunna fungera. Konkret innebär det akuta biståndet bland annat 250 miljoner kronor till World Food Programme och 70 miljoner kronor till Röda Korset. Det är pengar som kommer att göra enorm skillnad i människors vardag i den här utsatta situationen.

Det senaste året har gjort det mycket tydligt att vi inte längre kan ta någonting för givet, inte minst när det gäller fred och frihet i vår del av världen och i vårt närområde. Sedan Rysslands invasion av Ukraina befinner vi oss i ett helt nytt läge och måste agera därefter.

Herr talman! Vi har sett fruktansvärda bilder på massgravar efter att ryska trupper dragit sig tillbaka från ukrainska städer. Vi får se en hand som sticker upp ur smuts. Vi får se kvinnor som blivit våldtagna och utsatts för fruktansvärda övergrepp. Vi får se pappor som tar farväl av sina barn och ger sig ut till fronten för att försvara sitt land.

Den fria demokratiska världen måste fördöma dessa terrorhandlingar med all tänkbar kraft. Putin ska ställas till ansvar för de handlingar han begått.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ändringar i statens budget för 2022 - Försvarsmateriel till Ukraina

Under de månader som kriget har pågått har det skett en betydande förändring av innehåll på det militära stödet som Sverige nu lämnar. Det har gått från skyddsutrustning i det första beslutet i slutet av februari till nu mer avancerade vapensystem och ammunition som planeras och som vi fattar beslut om i dag.

Under det kommande svenska ordförandeskapet i EU under våren 2023 kommer fortsatt stöd till Ukraina, tillsammans med ett upprätthållet starkt tryck mot Ryssland, att vara högt prioriterade frågor för regeringen.

Försvaret av Ukrainas frihet är vår tids mest avgörande utrikespolitiska uppgift. Det kommer att göra stor skillnad i vinter för alla de ukrainare som nu kämpar för sina liv och sin frihet.

Herr talman! Jag vill återigen rikta ett stort tack till utskottets ledamöter för snabb hantering och till riksdagens alla partier för att vi nu tillsammans står bakom detta vinterpaket till Ukraina.

Med det, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkandet.


Anf. 2 Mikael Damberg (S)

Herr talman! Det säkerhetspolitiska läget i Europa är fortsatt mycket allvarligt. Ryssland bedriver ett urskillningslöst anfallskrig mot Ukraina. Det är ett krig som orsakar stort mänskligt lidande. Ansvaret för kriget vilar enbart på den ryska statsledningen. Folkrätten ger Ukraina laglig rätt att försvara sig mot Rysslands angrepp.

Sedan kriget bröt ut har Sverige bistått med flera militära stödpaket och ett utbildningspaket med syfte att genomföra militär grundutbildning för ukrainska medborgare. Därtill har vi ökat biståndet för humanitärt stöd till Ukraina.

Det är tyvärr sannolikt att kriget i Ukraina kommer att pågå under en längre tid. Därför är det viktigt att Sverige fortsätter att stödja Ukraina. Vi socialdemokrater står därför helt bakom finansutskottets förslag att bemyndiga regeringen att skänka ytterligare försvarsmateriel i form av luftvärnssystem, ammunition och vinterutrustning till Ukraina.

Herr talman! Rysslands folkrättsvidriga krigföring i Ukraina har stöpt om det säkerhetspolitiska läget i hela Europa. Sveriges politik i den här situationen har vilat på tre ben. Det handlar om att stötta Ukraina, att driva på för sanktioner mot Ryssland och att stärka Sverige.

Vi har i bred politisk samsyn påbörjat en omläggning av svensk försvarspolitik. Sveriges försvar har i dag som huvuduppgift att försvara landet mot ett väpnat angrepp, och vi har genomfört den största upprustningen av det militära försvaret sedan 1950-talet och fortsätter den.

För att öka landets försvarsförmåga har vi kommit överens om att försvarsutgifterna ska uppgå till 2 procent av bnp. Men det är också helt avgörande att de ökade resurserna till försvaret omsätts i faktisk ökad försvarsförmåga.

I det här svåra säkerhetspolitiska läget måste alla beslut om att skänka bort svensk militär materiel vara noga avvägda mot våra nationella behov för att upprätthålla försvarsförmågan i Sverige. Alla beslut måste således baseras på en grundlig analys. Den analysen finns nu.

Frågans allvar lämpar sig illa för kampanjpolitik eller för svepande uttalanden, som från den tidigare oppositionsledaren om att den förra regeringen agerade "ynkligt och svagt". Jag noterar att det svenska artillerisystemet Archer inte heller nu ingår i paketet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ändringar i statens budget för 2022 - Försvarsmateriel till Ukraina

Avslutningsvis, herr talman: Rysslands invasion av ett demokratiskt, självständigt land innebär ett hot mot hela Europas säkerhet. Vi måste fortsätta att stå upp för Ukrainas rätt att försvara sig och fortsatt stötta Ukraina tillsammans med EU:s medlemsländer och internationella partner. Därför är jag glad över att det finns en så bred enighet i Sveriges riksdag för detta. Det tjänar Sverige väl i det här allvarliga säkerhetspolitiska läget.

Herr talman! Med det yrkar också jag bifall till utskottets förslag i betänkandet.

(Applåder)


Anf. 3 Charlotte Quensel (SD)

Herr talman! Den 24 februari vaknade det ukrainska folket upp till en fasansfull verklighet. Ryssland invaderade både med marktrupper och med flyganfall. Invasionen var oprovocerad och olaglig. Den var driven av ett maktbegär och en arrogans från ett mycket stort och aggressivt grannland. Det ukrainska folket har visat omvärlden en tapperhet och styrka som få vågade hoppas på.

Vi kan vara säkra på att den ryska invasionen inte har gått enligt plan. Ukraina har framgångsrikt stoppat invasionen i stora delar av landet. Senast i förra veckan retirerade ryssarna från Cherson, som har varit ockuperat sedan början av mars. Ryska soldater lämnade efter sig en förstörd stad med många civila dödsoffer. Infrastrukturen har förvandlats till ruiner och broar förstörts. Och den ryska militären har minerat hem, skolor och sjukhus. Måltavla för Ryssland är civila. Det är en vidrig strategi som bryter mot alla internationella lagar.

Att Ryssland tvingats överge Cherson är Putins hittills största bakslag. Det är en seger för det ukrainska folket. Det är ett folk som slåss i underläge för att försvara rätten till sitt land.

I tisdags visade Ryssland återigen hur man siktar in sig på att maximalt öka civilas lidande med över 100 kryssningsrobotar mot civila mål. Förutom att de dödade oskyldiga människor slog de ut energiförsörjningen för över 7 miljoner människor. Resultatet är att man inte kan tillaga mat och har iskalla hem, att sjukhus är utan ström och så vidare.

Herr talman! Tänk om det hade varit vi som vaknade upp den 24 februari till bomber som skakade våra hem och förgjorde allt i sin väg. Tänk om det hade varit vi som hade fått se Gotland bli ockuperat och isolerat, som hade fått skicka våra kära till fronten, som inte vetat om de lever eller skickats till ryska läger, som hade fått meddelande om att våra kära hade stupat eller som fördrivits från våra hem och vår försörjning. Tänk om det hade varit vi som fått lämna våra familjemedlemmar och fly till andra länder, i hopp om att bli mottagna på nåder.

Det fanns en tid då många såg en sådan utveckling som otänkbar, möjligen hemmahörande i Jan Guillous Hamiltonböcker. Göran Persson, tidigare socialdemokratisk statsminister, var stolt över att under sin tid halvera försvaret. Han ansåg det till och med onödigt med ett försvarsutskott i riksdagen.

En tidigare statsminister i närtid har kallat försvaret för ett särintresse och följt upp det med att "det finns inget hot mot Sverige". Under den tiden var Sverigedemokraterna det enda parti som ville se ökade anslag till försvaret. Det har vi kämpat för sedan vi kom in i riksdagen 2010. Vi har också varit tydliga med varför vi har velat stärka försvaret: hotet från Ryssland.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ändringar i statens budget för 2022 - Försvarsmateriel till Ukraina

Herr talman! I dag är tonen den omvända. Hoten mot Sverige är de allvarligaste sedan andra världskriget. Det enda sättet att stå upp mot en aggressiv stat som Ryssland är att vi gör det tillsammans med andra demokratiska länder. Det viktigaste vi kan göra nu är att stötta det ukrainska folket så att det förmår driva Ryssland ut ur Ukraina, och det för alltid.

Om det hade varit Sverige som invaderats den 24 februari hade vi varit helt beroende av stöd från omvärlden. Därför är det självklart att Sverige hjälper Ukraina på alla sätt vi förmår.

Det handlar om att välkomna ukrainska flyktingar och att införa sanktioner mot Ryssland. Men det handlar också om att stödja Ukraina med militär utrustning. I dag beslutar vi om det största militära stödet hittills till en kostnad av 3 miljarder kronor.

Sverigedemokraterna stöder Ukraina och dess folk full ut. Det är något vi har efterfrågat och därför välkomnar. För att Ukraina ska vinna kriget behövs stöd, stora stöd, både ekonomiska och militära. Den fria världen har allt att vinna på att trycka bort Ryssland ur Ukraina.

(Applåder)


Anf. 4 Ali Esbati (V)

Herr talman! Jag ska fatta mig kort. Vänsterpartiet står bakom förslaget att stödja Ukraina genom att bemyndiga regeringen att skänka försvarsmateriel till ett värde av drygt 3 miljarder kronor. Finansutskottets initiativ är framlagt i full enighet.

Det ryska angreppskriget mot och invasionen av Ukraina pågår i vårt närområde och påverkar vårt land på många olika sätt. Det är omgärdat av förbrytelser och övergrepp som medfört ett oerhört mänskligt lidande. Vi har bevittnat utstuderad grymhet och bisarr propaganda. Vi ser medveten förstörelse av den civila infrastrukturen. Detta bidrar förstås till att vintern blir än bistrare för människor i Ukraina.

Omfattningen av och brutaliteten i det ryska angreppet har redan i grunden förändrat det säkerhetspolitiska läget i vår region och därmed påverkat geopolitik, ekonomi och samhällsliv även globalt.

Vänsterpartiets förhållningssätt till detta är både principiellt och konkret. Sveriges frihet och självbestämmande vilar ytterst på en kombination av å ena sidan vår egen försvarsvilja och försvarsförmåga och å andra sidan en internationell ordning med respekt för folkrätten, den som Ryssland nu så flagrant har brutit mot och fortsatt bryter mot med sitt angreppskrig.

Sverige kan och bör stödja Ukraina i den här situationen för att vi har ett ansvar för den internationella rättsordningen, för att vi bör visa solidaritet med ett angripet folk i vårt närområde och för att de olika effekterna av Rysslands angreppskrig i högsta grad påverkar vårt land.

Det stöd som Sverige erbjuder kan och måste vara brett till formen. Det gäller direkt ekonomiskt, förstås. Det handlar också om att erbjuda möjligheter för människor på flykt från konflikten att få en fristad i Sverige och även om möjligheterna att stanna och komma in i det svenska samhället där de så önskar. Därtill gäller det ett institutionellt stöd, i dag och säkerligen också på olika sätt i ett uppbyggnadsarbete framöver.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ändringar i statens budget för 2022 - Försvarsmateriel till Ukraina

Det finns också en möjlighet att bidra med försvarsmateriel. Men det handlar då, som framgår av betänkandet, om materiel som kan avvaras av Försvarsmakten under en begränsad tid. Detta är en bedömning som Försvarsmakten och Försvarets materielverk sedan tidigare har fått i uppgift att göra. Jag har förtroende för att det är denna avvägning, snarare än exempelvis enstaka utspel i valrörelsens hetta, som i dag ligger till grund för det förslag som läggs på riksdagens bord.

Det är förstås av helt överordnad betydelse att bedömningen görs utifrån Sveriges egen försvarsförmåga i förhållande till de önskemål som framförts från ukrainskt håll och till det rådande säkerhetspolitiska läget i övrigt. Det blir också i det sammanhanget rimligt med den operationssekretess som förekommer runt den exakta specifikationen av materielen.

Vänsterpartiet står därför helt bakom betänkandet, och även jag yrkar bifall till utskottets förslag.

(Applåder)


Anf. 5 Martin Ådahl (C)

Herr talman! Ytterligare en påminnelse om hur direkt och på djupet konflikten i Ukraina påverkar oss här i Sverige och Europa är att vi den här veckan såg de första offren för Putins illegala och barbariska invasion av Ukraina i ett EU-land, på Europeiska unionens mark. Två oskyldiga invånare i den lilla polska byn Przewodów sällas nu till de många tusentals civila offren.

EU, Nato och väst måste nu vara tydliga med att hålla gränsen, som Thorbjörn Fälldin en gång sa, och där bör Sverige vara en tydlig och klar röst. Det Putin gör i västra Ukraina har över huvud taget ingenting att göra med det invasionskrig han bedriver. Det är ingen krigsskådeplats; det är ren terrorbombning.

Men, herr talman, Ukraina har inte låtit sig skrämmas. Därom vittnar scenerna i Cherson, där invånarna trots det omedelbara hot som kvarstår från Ryssland vågar gå ut på gatorna för att visa sin glädje, sin lättnad och sitt hopp men också sin sorg och sin vrede över den besinningslösa förstörelse som redan har nämnts här i talarstolen. Det är massgravar, tortyrkamrar och försåtsmineringar riktade mot barn. Det påminner oss om hur viktigt det är att inte falna och tröttna efter nio månader.

Ukraina måste absolut vinna detta krig - det är ett fundamentalt och absolut behov för svensk säkerhetspolitik och svensk utrikespolitik. Vartenda vapen som går till att begränsa Putins militära förmåga och vartenda svenskt vapen som går till att besegra Putin är ett vapen använt för Sveriges säkerhet, demokratin och Europas säkerhet. Ukrainas sak är vår, och detta nu mer än någonsin när möjligheten till seger närmar sig tack vare den ukrainska krigsmaktens otroliga hjältemod inför en inledningsvis övermäktig fiende.

Herr talman! De besked som regeringen givit om hjälp till Ukraina - och som vi debatterar här i dag - är mycket bra och välkomna, liksom inte minst enigheten i den här kammaren och bland alla partier bakom det stöd vi visar för Ukraina. Tyvärr är stödet samtidigt otillräckligt och därmed bekymmersamt.

Det är utmärkt och nödvändigt att regeringen skickar mer och tyngre vapen, sådana vapen som Ukraina efterfrågar inför en oerhört tuff vinter. Vi får ta försvarsministern på orden när han säger att han kommer att göra allt för att leverera mer vapen, såsom tunga artillerisystem, och att han kommer att följa upp detta på alla möjliga sätt så fort som möjligt. Ukraina behöver mer och tyngre svenska vapen, även efter denna insats.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ändringar i statens budget för 2022 - Försvarsmateriel till Ukraina

Mer bekymmersamt är däremot att den ekonomiska hjälpen inte är i nivå med vare sig de akuta eller de långsiktiga behov som Ukraina har. Ukraina har extrema utgifter för sitt försvar, och samtidigt angrips och saboteras hela landets produktionsapparat av Putin och hans krig. Ukrainas hamnar är i stor utsträckning stängda för export av mat och gödsel till resten av världen. Dessutom - som nu senast har nämnts - har en tredjedel av landet stått utan ström. Då hjälper det inte att landets invånare på ett närmast mirakulöst sätt har lyckats hålla landet igång.

Det gröps nu väldiga hål i Ukrainas statsfinanser. Det här är en hemmafront som också måste hållas för att kriget ska kunna vinnas. Enligt IMF förlorar Ukraina varje månad i sin statsbudget 40 miljarder kronor. Det är för övrigt lika mycket varje månad som regeringen satsar i den budget man har lagt. Och enligt ledande ukrainska ekonomer stämmer inte detta, utan det är 50 miljarder man förlorar - varje månad! Tyvärr är det sedelpressarna som fyller dessa hål. Ukrainas valuta hryvnia har rasat i värde. Trots den oerhört skickliga centralbankens insatser hotar nu en mycket allvarlig inflation.

Herr talman! Detta ekonomiska krig måste också vinnas. Vi i Sverige och i väst måste svara upp. Det är enorma pengar Ukraina saknar, men ändå är de 500-600 miljarder kronor - 50 miljarder dollar - som de behöver över ett år bara 3 promille av EU:s bnp. Och det är ju mycket som står på spel! Ukrainas bnp år 2021 var 200 miljarder dollar och EU:s samlade bnp 17 000 miljarder dollar - 85 gånger Ukrainas bnp!

Vi har råd att stötta Ukraina, och om vi inte gör det måste vi betala mångdubbelt mer för att vi låter Putins skugga sträcka sig över Europa.

På samma sätt behöver Moldavien, ett litet strategiskt placerat land klämt mellan kriget och EU, också ännu mer stöd än det som ges i förslaget. Då räcker inte 0,7 miljarder kronor.

EU-ländernas stöd betalas inte heller ut som utlovat. Och när det betalas ut är det förenat med så mycket byråkrati att det inte går att hantera i en krigssituation. Det krävs både stora lån gemensamt finansierade av EU och stöd direkt till Ukraina.

Det är bra att Sverige nu svängt om att EU gemensamt ska kunna garantera lån till Ukraina på 18 miljarder euro, men det behövs mer rent stöd. Det är synnerligen smärtsamt att man bara förmår 0,7 miljarder kronor när det samtidigt sker en nedskärning av biståndsbudgeten med 6,7 miljarder kronor. Otroligt illa tajmat! Dessutom kommer Ukraina på lång sikt att ha ett enormt behov av återuppbyggnad. Vi talar om tusentals miljarder kronor, motsvarande Sveriges bnp och mer. Det behövs en Marshallplan. Här kommer Sveriges hjälp att vara helt avgörande. Vi behöver gå före.

Det kan verka ogeneröst att säga detta just som regeringen har gjort bra, nödvändiga saker som den bör ha beröm för och som vi alla står eniga bakom. Men historien kommer inte att minnas Sverige eller oss i Europa för att vi nästan visade det ledarskap som behövdes, för att vi nästan klarade att rädda Ukraina ekonomiskt i den allra mest avgörande stunden. Historien kommer att minnas oss om vi, när Ukraina visat hjältemod bortom allt vi hade kunnat önska och begära, gör de uppoffringar och visar det mod som ankommer på oss.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ändringar i statens budget för 2022 - Försvarsmateriel till Ukraina

Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag.


Anf. 6 Hans Eklind (KD)

Herr talman! Detta är det nionde stödpaketet med militär materiel. Att stärka Ukraina, som inte har önskat detta krig, och att ställa sig på deras sida är en självklarhet. Det ukrainska folket är de oskyldiga offren för denna galenskap, Putins krig. De försvarar demokratin, friheten och varje folks rätt att själva få bestämma sitt eget öde.

Vi stöder Ukraina för att det är moraliskt rätt och riktigt. Vi stöder detta tappra folk. De ska inte stå ensamma. Denna hållning har väglett oss kristdemokrater sedan den 24 februari detta år. Verkligheten är ju sådan att kriget är över när Ryssland lägger ned sina vapen, men om Ukraina lägger ned sina vapen är deras frihet borta.

Herr talman! Ukraina står inför en skrämmande vinter med minusgrader och svåra förhållanden. Man har exempelvis beräknat att cirka 40 procent av Ukrainas energiinfrastruktur är skadad efter ryska angrepp. Det har därför varit nödvändigt för oss att hantera detta ärende skyndsamt. Jag är mycket nöjd med det sätt på vilket alla politiska partier i riksdagen har möjliggjort detta, här och nu, snabbt och effektivt.

Det vinterpaket som i går presenterades av regeringen består av tre delar: en humanitär, en militär och en politisk. Det är ett paket som överensstämmer med det som Ukraina självt har listat som mest angeläget. Det är det i särklass största militära och humanitära bidraget till Ukraina hittills.

Stödet till försvarsmateriel till Ukrainas väpnade styrkor uppgår till 3,1 miljarder kronor och är alltså större än de tidigare åtta militära stöden tillsammans. Förutom ett kvalificerat vapensystem för luftförsvar inklusive kvalificerad ammunition ingår också kvalificerad ammunition till ytterligare luftförsvarssystem, något som Ukraina har gjort tydligt att man behöver.

Det är också viktigt att lyfta fram det humanitära paketet, det akuta biståndsstödet, som uppgår till drygt 700 miljoner kronor. Det gäller så elementära saker som tillgång till mat, vatten, filtar och värmekällor. Det går till både Ukraina och Moldavien. Här finns också medel avsatta för att påbörja återuppbyggnaden efter den massiva förstörelse som Ryssland orsakat.

Herr talman! Det är viktigt att vi stöder de ukrainska kvinnor och män som med livet som insats försvarar sitt territorium och landets existens. Vi har alla sett de vidriga bilderna på barnsjukhus som bombats eller på oskyldiga kvinnor och barn som skjutits ned på öppen gata. Det är även viktigt att vi i Sverige fortsätter att hjälpa och integrera de drygt 40 000 ukrainska flyktingar som har sökt sig till Sverige.

Det ligger i vårt intresse att tydligt stå på Ukrainas sida. De försvarar nämligen också våra europeiska värderingar, folkrätten och den regelbaserade internationella ordningen.

Herr talman! Jag yrkar givetvis bifall till finansutskottets förslag till beslut om ett vinterpaket till Ukraina som vi ska fatta beslut om senare i dag.

(Applåder)

I detta anförande instämde Yusuf Aydin (KD).


Anf. 7 Janine Alm Ericson (MP)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ändringar i statens budget för 2022 - Försvarsmateriel till Ukraina

Herr talman! Den ryska invasionen av Ukraina är oprovocerad, olaglig och oförsvarlig. Angreppet är en kränkning av Ukrainas territoriella integritet och suveränitet och innebär, som vi alla ser dagligen, ett stort lidande för den ukrainska befolkningen. Det hotar också internationell fred och säkerhet och är en allvarlig överträdelse av folkrätten, inklusive FN-stadgan, och mot den europeiska säkerhetsordningen.

När internationell rätt och mänskliga rättigheter kränks måste ett land ha rätt att försvara sig. En anfallare måste också få klart för sig att ett anfallskrig mot grannar inte bygger någonting och att det inte accepteras av oss andra. Vi accepterar inte Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina. Vi fördömer dessa krigshandlingar.

För oss i Miljöpartiet är det självklart att Sverige ska bidra till Ukrainas kamp för självbestämmande och självförsvar. Vi ska fortsätta med vårt stöd till Ukraina, enskilt och tillsammans med andra länder. Vi måste fortsätta värna de mänskliga rättigheterna, folkrätten och freden.

Vi ser nu att fler och fler återvänder till tidigare ockuperade städer i Ukraina. Vi ser att motståndet är fortsatt starkt. Men den humanitära situationen är förödande. Då är det oerhört viktigt att Sverige förblir en pålitlig partner och bistår med humanitär hjälp, ger skydd för de människor som måste fly och ger ekonomiskt stöd. Det krävs nu en enad front som skyddar och står upp för mänskliga rättigheter och folkrätt och mot Rysslands olagliga och oprovocerade agerande.

Herr talman! Ukraina är en europeisk demokrati som har blivit invaderad av en auktoritär regim med syftet att ta ifrån Ukrainas befolkning dess frihet. Den svenska säkerheten är tätt sammanflätad med säkerheten i hela Europa. Därför är det väldigt viktigt att vi håller ihop och har en enad front mot Putin. En attack mot ett land i Europa är en attack mot hela Europas säkerhet, och en attack mot ett demokratiskt land är en attack mot demokratin överallt.

Sanktionerna mot Ryssland ska stå fast och skärpas där vi vet att det svider. Och när priserna på livsmedel och energi stiger som en följd av kriget måste vi lägga skulden där den hör hemma: hos angriparen Putin.

Motståndet i Ukraina fortsätter. De försvarar modigt sitt land och står upp på ett sätt som har överträffat omvärldens förväntningar. Då måste omvärlden visa att vi är lika uthålliga i vårt stöd. Därför måste Sveriges stöd till Ukraina fortsätta att vara starkt, både under och efter kriget. Ukraina ska ju också återuppbyggas och fortsätta att vara ett fritt och självständigt land. Vi förutsätter alltså att regeringen kommer att återkomma med fler förslag på stöd när det blir tid för det.

Herr talman! I betänkandet står det: "I solidaritet med Ukrainas folk, och som en del i det internationella svaret på Rysslands agerande, finns ett stort behov av att bistå Ukraina." Men något som tyvärr inte står, som tyvärr inte tas upp och som Miljöpartiet saknar är att det ska vara ett totalt stopp för import av kol och olja som göder Putins krigskassa. Vi fortsätter nämligen med det vi har gjort sedan kriget började. Vi ger stöd och hjälp med den ena handen. Men med den andra handen finansierar vi också Putins anfallskrig mot Ukraina.

Miljöpartiet ser att det måste få ett stopp. Freden måste vinnas, bland annat genom stöd till Ukraina men naturligtvis också genom att försvåra för Putin att fortsätta med kriget. Där är ekonomin en stor del. Och sanktionerna bidrar en del. Men pengarna från den fossila ekonomin ger ju väldigt mycket mer. Om vi menar allvar med solidariteten med Ukraina, med deras kamp för frihet och fred, borde vi också sluta finansiera anfallaren.


Anf. 8 Carl B Hamilton (L)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ändringar i statens budget för 2022 - Försvarsmateriel till Ukraina

Herr talman! Liberalerna står naturligtvis likt de andra partierna bakom förslaget att stödja Ukraina.

Läget i Ukraina är både djupt oroande och samtidigt glädjande. Det är en konstig kombination. Ukraina har hållit emot det ryska erövringsförsöket effektivare än vi trodde var möjligt. Till exempel har, som vi har hört här, staden Cherson nyligen tagits tillbaka från ryssarna, och den för Ryssland strategiskt viktiga bron till Krim har förstörts. Dessa framgångar får vi dock inte bara notera, utan vi får också begrunda att det har skett till priset av tusentals döda och sårade människor.

Mycket kan hända. Mycket kommer att hända. Vi har också frågan om hur Ryssland ska kunna vilja dra sig tillbaka. Vad, mot bakgrund av rysk inrikespolitik och det ryska samhället, är en acceptabel exit för Ryssland? Den frågan har inget svar i dag.

Herr talman! Jag tycker att det är värt att påminna om parallellen som finns med Sverige och Finland mot Sovjets angrepp hösten och vintern 1939-1940, det vill säga det finska vinterkriget. Den tiden innehåller en läxa för oss i Norden och östra Europa. Då tog beslutsfattarna, bland annat våra dåtida kollegor i riksdagen, det för Sverige ganska riskfyllda beslutet att snabbt tömma svenska mobiliseringsförråd på militär materiel och skicka en stor del av materielen till Finland för att om möjligt hindra Stalin och Sovjetunionen från att ockupera Finland. Tanken var naturligtvis att hindra Sovjetunionens makt från att etableras i Finland och ända det politiska systemet där och vid Sveriges gränser i öst. Det lyckades, men priset för Finlands tappra folk var oerhört högt. Ekvationen var förvisso mer komplicerad än jag har antytt här.

Det vi beslutar i dag är ett utslag av samma enkla svenska riktiga tanke, nämligen att beväpna dem som är effektivare än vi själva och som därmed skyddar sig själva men även Sverige mot Rysslands härskarambitioner. Läxan är enkel, men ibland bleknar den, bortglömd. Ryssland är ett mycket stort land och har stormaktens ambition att dominera, även om intensiteten i den ambitionen har växlat en smula över tid.

Vi i Sverige, Norden och Baltikum kan aldrig lita på att Ryssland inte vill bestämma över oss och våra nära grannar. Vi kan inte lita på att vi får leva i fred för Ryssland. Det är orealistiskt. Vi får inte nedrusta så fort Ryssland blir mindre aggressivt mot omvärlden, om Ryssland skulle bli så framöver. Vi får aldrig sänka garden, herr talman.

Sverige ska alltid vara berett att stödja och hjälpa Rysslands grannar att freda sig mot ryska försök att ta makten i deras länder. Svenskt och finskt Natomedlemskap ökar möjligheterna att hålla uppe garden och möjligheterna att vi får leva utan rysk inblandning.

Ändringar i statens budget för 2022 - Försvarsmateriel till Ukraina

Detta gäller även andra länder. Därför bör även Ukraina kunna bli Natomedlem liksom Moldavien - ju förr desto bättre, herr talman.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 19.)

Beslut

Ändringar i statens budget: Regeringen ska få skänka försvarsmateriel till Ukraina (FiU27)

Riksdagen beslutade att ge regeringen befogenhet att under 2022 skänka försvarsmateriel till Ukraina till ett värde av högst 3 007 800 000 kronor. Det handlar om luftförsvarssystem inklusive kvalificerad ammunition, personterrängbilar, personlig utrustning inklusive vinterutrustning och kroppsskydd, riktmedel, tält och maskeringsnät.

Ärendet beslutades trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas i kammaren, som är det vanliga.

Riksdagens beslut påverkar inte statens lånebehov eller finansiella sparande. Däremot minskar statens tillgångar med 3 007 800 000 kronor.

Förslaget är ett så kallat utskottsinitiativ från finansutskottet. Det innebär att det är utskottet som tagit initiativ till det och att det inte kommer från en regeringsproposition eller motioner från ledamöterna, som annars är det vanliga.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till utskottets förslag om att bemyndiga regeringen att under 2022 besluta att till Ukraina skänka försvarsmateriel i form av luftförsvarssystem m.m. till ett värde av högst 3 007 800 000 kronor.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.