Sök

Avdelning
Hoppa till filter

288 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på von Sydow, Björn (S), sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Hundskolan i Sollefteå

  Skriftlig fråga 2001/02:1615 av Ångström, Lars (mp)

  den 6 september Fråga 2001/02:1615 av Lars Ångström mp till försvarsminister Björn von Sydow om Hundskolan i Sollefteå Det internationella behovet av minhundar ökar kraftigt. FN:s minröjningsorgan UNMAS har uppmärksammat att det råder en akut brist på minhundar, medan efterfrågan hela tiden ökar. Den nyligen konkursdrabbade
  Inlämnad
  2002-09-06
  Besvarare
  försvarsminister Björn von Sydow (S)
 • Dokument & lagar

  utlandsstyrkans möjligheter att lämna bistånd

  Skriftlig fråga 2001/02:1546 av Viklund, Margareta (kd)

  den 23 augusti Fråga 2001/02:1546 av Margareta Viklund kd till försvarsminister Björn von Sydow om utlandsstyrkans möjligheter att lämna bistånd Det svenska värnpliktssystemet ger många fördelar framför införandet av en yrkesarmé. En av dessa fördelar är att de svenska soldaterna oftast har dubbla kompetenser, dels
  Inlämnad
  2002-08-23
  Besvarare
  försvarsminister Björn von Sydow (S)
 • Dokument & lagar

  utbildning för internationella insatser

  Skriftlig fråga 2001/02:1545 av Viklund, Margareta (kd)

  den 23 augusti Fråga 2001/02:1545 av Margareta Viklund kd till försvarsminister Björn von Sydow om utbildning för internationella insatser Sverige ska på några års sikt parallellt kunna ställa upp med två militära enheter av bataljons storlek i internationell tjänst. Detta innebär, med nuvarande tjänstgöringstider
  Inlämnad
  2002-08-23
  Besvarare
  försvarsminister Björn von Sydow (S)
 • Dokument & lagar

  bevakningsfartyg för Norrlandskusten

  Skriftlig fråga 2001/02:1529 av Norlander, Göran (s)

  den 19 augusti Fråga 2001/02:1529 av Göran Norlander s till försvarsminister Björn von Sydow om bevakningsfartyg för Norrlandskusten I medierna har framkommit uppgifter som berör Härnösands garnison. Enligt dessa uppgifter kan eventuellt två bevakningsfartyg som är stationerade hos Garnisonen i Härnösand komma att
  Inlämnad
  2002-08-19
  Besvarare
  försvarsminister Björn von Sydow (S)
 • Dokument & lagar

  militärt samarbete med Israel

  Skriftlig fråga 2001/02:1516 av Ångström, Lars (mp)

  den 15 augusti Fråga 2001/02:1516 av Lars Ångström mp till utrikesminister Anna Lindh om militärt samarbete med Israel Enligt uppgift i tidningen Sydöstran har svenska försvaret slutfört en affär med den israeliska vapenindustrin. I förra veckan kom en ingenjörsgrupp från vapentillverkaren Rafael till Karlskrona. Uppdraget
  Inlämnad
  2002-08-15
  Besvarare
  försvarsminister Björn von Sydow (S)
 • Dokument & lagar

  brandflygets framtid

  Skriftlig fråga 2001/02:1502 av Ek, Lena (c)

  den 13 augusti Fråga 2001/02:1502 av Lena Ek c till försvarsminister Björn von Sydow om brandflygets framtid Brandflyget har under många år spelat en viktig roll när det gäller att upptäcka bränder i svenska skogar. Räddningsverket har nu beslutat att upphöra med denna verksamhet och har en remiss ute med olika förslag
  Inlämnad
  2002-08-13
  Besvarare
  försvarsminister Björn von Sydow (S)
 • Dokument & lagar

  Hundskolan i Sollefteå

  Skriftlig fråga 2001/02:1453 av Wahlén , Gunilla (v)

  den 26 juli Fråga 2001/02:1453 av Gunilla Wahlén v till försvarsminister Björn von Sydow om Hundskolan i Sollefteå I samband med den omfattande nedläggning av försvaret som har verkställts i Sollefteå gjordes utfästelser på nya statliga verksamheter och arbetstillfällen. Samtliga departement har involverats på olika
  Inlämnad
  2002-07-26
  Besvarare
  försvarsminister Björn von Sydow (S)
 • Dokument & lagar

  Hundskolan i Sollefteå

  Skriftlig fråga 2001/02:1416 av Sellén, Birgitta (c)

  den 11 juli Fråga 2001/02:1416 av Birgitta Sellén c till försvarsminister Björn von Sydow om Hundskolan i Sollefteå Försvarsminister Björn von Sydow informerade riksdagen under våren om bl.a. minhantering och minhundar. Hundskolan i Sollefteå hade tidigare under våren talat om att deras verksamhet med utbildning av
  Inlämnad
  2002-07-11
  Besvarare
  försvarsminister Björn von Sydow (S)
 • Dokument & lagar

  Säve Helikopterstation

  Skriftlig fråga 2001/02:1386 av Torstensson, Åsa (c)

  den 27 juni Fråga 2001/02:1386 av Åsa Torstensson c till försvarsminister Björn von Sydow om Säve Helikopterstation En av försvarets fyra huvuduppgifter är att ge stöd till det civila samhället. Vid information som givits vid Säve Helikopterstation visar försvarets aktuella utredningar att man är beredd att överlämna
  Inlämnad
  2002-06-27
  Besvarare
  försvarsminister Björn von Sydow (S)
 • Dokument & lagar

  försäljning av försvarsmateriel

  Skriftlig fråga 2001/02:1385 av Tjernberg, Gunilla (kd)

  den 26 juni Fråga 2001/02:1385 av Gunilla Tjernberg kd till försvarsminister Björn von Sydow om försäljning av försvarsmateriel Hemvärnet behövs vid samhällsinsatser av varierande slag. Hemvärnet har i dag behov att modernisera sin materiel för att behålla sin personal och kunna arbeta på ett bra och effektivt sätt.
  Inlämnad
  2002-06-26
  Besvarare
  försvarsminister Björn von Sydow (S)
 • Dokument & lagar

  GFU

  Skriftlig fråga 2001/02:1356 av Jóhannesson, Berit (v)

  den 17 juni Fråga 2001/02:1356 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om GFU Regeringen har beslutat att flytta den grundläggande militära flygutbildningen GFU från F10 Ängelholm årsskiftet 2002/03. Utbildningen ska etableras på Malmen sista juni 2003 dit också den taktiska flygutbildningen TFU
  Inlämnad
  2002-06-17
  Besvarare
  försvarsminister Björn von Sydow (S)
 • Dokument & lagar

  helikopterverksamheten i Boden

  Skriftlig fråga 2001/02:1332 av Klockare, Lennart (s)

  den 12 juni Fråga 2001/02:1332 av Lennart Klockare s till försvarsminister Björn von Sydow om helikopterverksamheten i Boden Norrlands helikopterskvadron i Boden ingår i Försvarsmaktens helikopterflottilj. Skvadronen har sin huvudbas i Boden och andra baser från Abisko i norr till Sundsvall i söder. Verksamheten vid
  Inlämnad
  2002-06-12
  Besvarare
  försvarsminister Björn von Sydow (S)
 • Dokument & lagar

  humanitära insatser

  Skriftlig fråga 2001/02:1331 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

  den 12 juni Fråga 2001/02:1331 av Ulla-Britt Hagström kd till försvarsminister Björn von Sydow om humanitära insatser Sverige har omfattande erfarenhet av stora internationella uppdrag, såsom räddningsåtgärder vid jordbävning och andra katastrofer där människor utsätts för direkt fara. Den kompetens som finns i Sverige
  Inlämnad
  2002-06-12
  Besvarare
  försvarsminister Björn von Sydow (S)
 • Dokument & lagar

  helikopterverksamheten på Säve

  Skriftlig fråga 2001/02:1302 av Patriksson, Runar (fp)

  den 5 juni Fråga 2001/02:1302 av Runar Patriksson fp till försvarsminister Björn von Sydow om helikopterverksamheten på Säve I Försvarsbeslut 2000 beslutades att helikopterverksamheten på Säve skulle bibehållas i nuvarande omfattning fram t.o.m. den 31 december 2004. FM helikopterflottilj har i en utredning angivit
  Inlämnad
  2002-06-05
  Besvarare
  försvarsminister Björn von Sydow (S)
 • Dokument & lagar

  sotningsmonopolet

  Skriftlig fråga 2001/02:1196 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

  den 22 maj Fråga 2001/02:1196 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Björn von Sydow om sotningsmonopolet Försvarsutskottet riktar i sitt betänkande angående samhällets räddningstjänst och sotningsväsende m.m. ovanligt allvarlig kritik mot regeringen för att denna inte har lagt fram förslag om att avveckla
  Inlämnad
  2002-05-22
  Besvarare
  försvarsminister Björn von Sydow (S)
 • Dokument & lagar

  ÖCB i Sollefteå

  Skriftlig fråga 2001/02:1191 av Sellén, Birgitta (c)

  den 21 maj Fråga 2001/02:1191 av Birgitta Sellén c till försvarsminister Björn von Sydow om ÖCB i Sollefteå När kriser och påfrestningar drabbar samhället ställs det stora krav på krishanteringsförmågan. Kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter måste fatta snabba beslut och agera för att minska krisens effekter.
  Inlämnad
  2002-05-21
  Besvarare
  försvarsminister Björn von Sydow (S)
 • Dokument & lagar

  Krishanteringsmyndigheten

  Skriftlig fråga 2001/02:1190 av Sellén, Birgitta (c)

  den 21 maj Fråga 2001/02:1190 av Birgitta Sellén c till försvarsminister Björn von Sydow om Krishanteringsmyndigheten Krishanteringsmyndigheten som kommer att startas upp i sommar kommer bl.a. att få verksamhet som knyts till ÖCB i Sollefteå. Verksamhet som planeras att placeras i Sollefteå är bl.a. IT-stöd, enhetsledning
  Inlämnad
  2002-05-21
  Besvarare
  försvarsminister Björn von Sydow (S)
 • Dokument & lagar

  oljetransporter på Östersjön

  Skriftlig fråga 2001/02:1178 av Arvidsson, Eva (s)

  den 17 maj Fråga 2001/02:1178 av Eva Arvidsson s till försvarsminister Björn von Sydow om oljetransporter på Östersjön Oljetransporterna på Östersjön förväntas öka i omfattning. Detta är delvis en följd av att den nya ryska oljeterminalen i Primorsk har öppnat. Östersjön har hittills varit förskonad från större miljökatastrofer.
  Inlämnad
  2002-05-17
  Besvarare
  försvarsminister Björn von Sydow (S)
 • Dokument & lagar

  lagstiftning om brandlarm

  Skriftlig fråga 2001/02:1163 av Stenmark, Rigmor (c)

  den 15 maj Fråga 2001/02:1163 av Rigmor Stenmark c till försvarsminister Björn von Sydow om lagstiftning om brandlarm Gång på gång sker bränder i Sverige där man i efterhand upptäcker att det inte fanns vare sig brandvarnare eller larmsystem. Efter att ett äldreboende har brunnit, med dödlig utgång, har Uppsala återigen
  Inlämnad
  2002-05-15
  Besvarare
  försvarsminister Björn von Sydow (S)
 • Dokument & lagar

  import och export av krigsmateriel

  Skriftlig fråga 2001/02:1151 av Ekholm, Berndt (s)

  den 8 maj Fråga 2001/02:1151 av Berndt Ekholm s till försvarsminister Björn von Sydow om import och export av krigsmateriel Sverige har stränga regler för vapenexport. Nya uppgörelser om export får inte slutas med länder som befinner sig i krig eller som riskerar att hamna i krig, inte heller med länder där grova och
  Inlämnad
  2002-05-08
  Besvarare
  försvarsminister Björn von Sydow (S)