Sök

Avdelning
Hoppa till filter

358 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på Wikström, Gabriel (S), sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Gårdsförsäljning av öl och vin

  Skriftlig fråga 2016/17:1294 av Betty Malmberg (M)

  Fråga 2016/17:1294 Gårdsförsäljning av öl och vin av Betty Malmberg M till Statsrådet Gabriel Wikström S Sverige är i dag det enda land i EU som inte tillåter gårdsförsäljning av alkoholhaltiga produkter. Självklart måste också vi i vårt land kunna visa sådan tilltro till företagare, med för verksamheten särskild licens,
  Inlämnad
  2017-04-26
  Besvarare
  Statsrådet Gabriel Wikström (S)
 • Dokument & lagar

  Införandet av nationell läkemedelslista

  Skriftlig fråga 2016/17:1280 av Barbro Westerholm (L)

  Fråga 2016/17:1280 Införandet av nationell läkemedelslista av Barbro Westerholm L till Statsrådet Gabriel Wikström S Det finns en bred politisk enighet om att det behövs en nationell läkemedelslista, framför allt för patientsäkerhetens skull. Det finns också ekonomiska skäl. Studier uppskattar kostnaderna för felanvändning
  Inlämnad
  2017-04-25
  Besvarare
  Statsrådet Gabriel Wikström (S)
 • Dokument & lagar

  Hiv och andra smittsamma sjukdomar

  Skriftlig fråga 2016/17:1239 av Jenny Petersson (M)

  Fråga 2016/17:1239 Hiv och andra smittsamma sjukdomar av Jenny Petersson M till Statsrådet Gabriel Wikström S Regeringen har valt att halvera det statliga stödet till arbetet mot hiv och andra smittsamma sjukdomar. Halveringen av det statliga stödet skedde därtill utan att dialog förts med vare sig Folkhälsomyndigheten
  Inlämnad
  2017-04-12
  Besvarare
  Statsrådet Gabriel Wikström (S)
 • Dokument & lagar

  En ny uppgraderad cancerstrategi

  Skriftlig fråga 2016/17:1236 av Cecilia Widegren (M)

  Fråga 2016/17:1236 En ny uppgraderad cancerstrategi av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Sverige behöver en uppdaterad nationell cancerstrategi. Dessa ord kunde vara hämtade ur Moderaternas motion En ny nationell och samlad cancerstrategi Men orden är hämtade direkt ur Cancerfondens nya rapport
  Inlämnad
  2017-04-12
  Besvarare
  Statsrådet Gabriel Wikström (S)
 • Dokument & lagar

  Läskskatt

  Skriftlig fråga 2016/17:1240 av Sofia Fölster (M)

  Fråga 2016/17:1240 Läskskatt av Sofia Fölster M till Statsrådet Gabriel Wikström S Statsrådet Gabriel Wikström har i flera medier uttalat att regeringen nu öppnar för möjligheten att införa en skatt på läsk eller socker. Till Sveriges Radio sa statsrådet att läskskatt kan vara en väg att gå och att den nya punktskatten
  Inlämnad
  2017-04-05
  Besvarare
  Statsrådet Gabriel Wikström (S)
 • Dokument & lagar

  Tandvårdsbidraget

  Skriftlig fråga 2016/17:1199 av Amir Adan (M)

  Fråga 2016/17:1199 Tandvårdsbidraget av Amir Adan M till Statsrådet Gabriel Wikström S Försäkringskassan betalar varje år ut omkring 5 miljarder kronor i statligt tandvårdsstöd. I stödet ingår det allmänna tandvårdsbidrag som ges en gång per år till alla som är bosatta i Sverige, ett högkostnadsskydd vid större behandlingar
  Inlämnad
  2017-04-05
  Besvarare
  Statsrådet Gabriel Wikström (S)
 • Dokument & lagar

  Antibiotikaresistens

  Skriftlig fråga 2016/17:1190 av Åsa Coenraads (M)

  Fråga 2016/17:1190 Antibiotikaresistens av Åsa Coenraads M till Statsrådet Gabriel Wikström S Statsrådet Gabriel Wikström har nyligen startat en översyn om finansiering, subvention och prissättning av läkemedel dir. 2016:95Syftet med översynen är att se över dagens komplexa och svåröverskådliga system samt göra det mer
  Inlämnad
  2017-04-04
  Besvarare
  Statsrådet Gabriel Wikström (S)
 • Dokument & lagar

  Narkolepsidrabbade

  Skriftlig fråga 2016/17:1179 av Cecilia Widegren (M)

  Fråga 2016/17:1179 Narkolepsidrabbade av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Enligt nya uppgifter i SVT Nyheter är försäkringsbranschens utgångspunkt och förslag att invaliditetsklassa dem som drabbats av narkolepsi i samband med pandemivaccinering till mellan 5 och 20 procent. Detta motsvarar samma
  Inlämnad
  2017-04-03
  Besvarare
  Statsrådet Gabriel Wikström (S)
 • Dokument & lagar

  Pensionärers vinprovningar

  Skriftlig fråga 2016/17:1173 av Lars-Arne Staxäng (M)

  Fråga 2016/17:1173 Pensionärers vinprovningar av Lars-Arne Staxäng M till Statsrådet Gabriel Wikström S Göteborgs-Posten skrev den 28 mars om pensionärer som i femton år hade samlats på Allégården i Haga för att ha vinprovning. Detta har nu stoppats av den kommunala tillståndsmyndigheten, som menar att detta är en illegal
  Inlämnad
  2017-03-31
  Besvarare
  Statsrådet Gabriel Wikström (S)
 • Dokument & lagar

  Utfasning av faxen

  Skriftlig fråga 2016/17:1144 av Cecilia Widegren (M)

  Fråga 2016/17:1144 Utfasning av faxen av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Regeringens arbete med att digitalisera den offentliga sektorn gör att myndigheter, kommuner och landsting kan skrota faxen för gott i slutet av år 2018, enligt statsrådet Ardalan Shekarabi, vilket han meddelade under mars 2017.
  Inlämnad
  2017-03-28
  Besvarare
  Statsrådet Gabriel Wikström (S)
 • Dokument & lagar

  Oförsäkrade läkemedel

  Skriftlig fråga 2016/17:1130 av Barbro Westerholm (L)

  Fråga 2016/17:1130 Oförsäkrade läkemedel av Barbro Westerholm L till Statsrådet Gabriel Wikström S Läkemedelsförsäkringen infördes 1978 genom en frivillig överenskommelse mellan läkemedelsföretag i Sverige. Den har inneburit att patienter som skadats av ett läkemedel kan få ersättning i stället för att gå till domstol.
  Inlämnad
  2017-03-28
  Besvarare
  Statsrådet Gabriel Wikström (S)
 • Dokument & lagar

  Sällsynta diagnoser

  Skriftlig fråga 2016/17:1121 av Cecilia Widegren (M)

  Fråga 2016/17:1121 Sällsynta diagnoser av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Socialstyrelsen redogör i rapporten Om sällsynta diagnoser för hur organisering av resurser för personer med sällsynta diagnoser och information till patienter med sällsynta diagnoser och deras anhöriga ser ut och fungerar.
  Inlämnad
  2017-03-27
  Besvarare
  Statsrådet Gabriel Wikström (S)
 • Dokument & lagar

  Skillnader i andel kejsarsnitt och allvarliga bristningar

  Skriftlig fråga 2016/17:1119 av Jenny Petersson (M)

  Fråga 2016/17:1119 Skillnader i andel kejsarsnitt och allvarliga bristningar av Jenny Petersson M till Statsrådet Gabriel Wikström S Ny statistik från Socialstyrelsen visar att andelen kejsarsnitt och allvarliga bristningar varierar stort i landet. I Stockholm läns landsting drabbas drygt 7 procent av förstföderskorna
  Inlämnad
  2017-03-27
  Besvarare
  Statsrådet Gabriel Wikström (S)
 • Dokument & lagar

  Distanshandel med kvalitetsvin

  Skriftlig fråga 2016/17:1105 av Michael Svensson (M)

  Fråga 2016/17:1105 Distanshandel med kvalitetsvin av Michael Svensson M till Statsrådet Gabriel Wikström S Socialdepartementet publicerade i höstas en promemoria Ds 2016:33 som föreslår att privatpersoners möjlighet att köpa vin via e-handel från annat EU-land hindras. Om lagförslaget genomförs kommer det omedelbart att
  Inlämnad
  2017-03-22
  Besvarare
  Statsrådet Gabriel Wikström (S)
 • Dokument & lagar

  Patientlagen

  Skriftlig fråga 2016/17:1100 av Cecilia Widegren (M)

  Fråga 2016/17:1100 Patientlagen av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Sverige placerar sig vid internationella jämförelser i mitten av 35 undersökta länder gällande patienternas rättigheter inom hälso- och sjukvården. Detta enligt den årliga mätningen genomförd av Euro Health Consumer Index. Att patientens
  Inlämnad
  2017-03-22
  Besvarare
  Statsrådet Gabriel Wikström (S)
 • Dokument & lagar

  Vaccin för barn

  Skriftlig fråga 2016/17:1097 av Jenny Petersson (M)

  Fråga 2016/17:1097 Vaccin för barn av Jenny Petersson M till Statsrådet Gabriel Wikström S Vaccinationer har en tvåhundraårig historia i Sverige. För drygt hundra år sedan skördade vissa sjukdomar tusentals offer, men de har i dag mer eller mindre försvunnit från vårt land tack vare vaccinationerna. I dag erbjuds för
  Inlämnad
  2017-03-22
  Besvarare
  Statsrådet Gabriel Wikström (S)
 • Dokument & lagar

  HPV-vaccin även till pojkar

  Skriftlig fråga 2016/17:1088 av Jenny Petersson (M)

  Fråga 2016/17:1088 HPV-vaccin även till pojkar av Jenny Petersson M till Statsrådet Gabriel Wikström S HPV är den vanligaste sexuellt överförda infektionen i Sverige och resten av världen. En majoritet av alla sexuellt aktiva män och kvinnor drabbas. Omkring 8 000 kvinnor behandlas årligen mot cellförändringar, 450 kvinnor
  Inlämnad
  2017-03-22
  Besvarare
  Statsrådet Gabriel Wikström (S)
 • Dokument & lagar

  Reglering av skönhetsbehandlingar

  Skriftlig fråga 2016/17:1095 av Cecilia Widegren (M)

  Fråga 2016/17:1095 Reglering av skönhetsbehandlingar av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Alliansregeringen tillsatte i april 2014 en utredning om estetiska behandlingar och andra ingrepp med medicinska risker utanför hälso- och sjukvården och tandvården. Utredningen gavs i uppdrag att bland annat
  Inlämnad
  2017-03-21
  Besvarare
  Statsrådet Gabriel Wikström (S)
 • Dokument & lagar

  Ambulanssjukvårdares arbetsmiljö

  Skriftlig fråga 2016/17:1082 av Cecilia Widegren (M)

  Fråga 2016/17:1082 Ambulanssjukvårdares arbetsmiljö av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Hot, våld och attacker mot blåljuspersonal ökar. Tyvärr har utvecklingen eskalerat så mycket att det för exempelvis ambulanssjukvården i Västerort i Stockholm är vardag. Detta är helt orimligt och fullständigt
  Inlämnad
  2017-03-20
  Besvarare
  Statsrådet Gabriel Wikström (S)
 • Dokument & lagar

  Stora regionala skillnader i fråga om överbeläggningar och effektivitet

  Skriftlig fråga 2016/17:1079 av Cecilia Widegren (M)

  Fråga 2016/17:1079 Stora regionala skillnader i fråga om överbeläggningar och effektivitet av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Regeringen och ansvarigt statsråd har i dagarna beslutat att återigen ge Socialstyrelsen i uppdrag att utreda hur brister i kompetensförsörjning och bemanning påverkar förekomsten
  Inlämnad
  2017-03-20
  Besvarare
  Statsrådet Gabriel Wikström (S)