Sök

Avdelning
Hoppa till filter

263 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på Skog, Karolina (MP), sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Rättsosäkra tillståndsförfaranden

  Skriftlig fråga 2017/18:1540 av Penilla Gunther (KD)

  Fråga 2017/18:1540 Rättsosäkra tillståndsförfaranden av Penilla Gunther KD till Statsrådet Ibrahim Baylan S Tillståndsprocesser för byggnation av vindkraftsverk är en tidsödande process. Ett uppfört vindkraftverk påverkar såväl natur som människor. Här måste en balans råda mellan de intressen som vill uppföra kraftverket
  Inlämnad
  2018-06-20
  Besvarare
  Miljöminister Karolina Skog (MP)
 • Dokument & lagar

  Återvinning av långlivade plastprodukter

  Skriftlig fråga 2017/18:1527 av Ola Johansson (C)

  Fråga 2017/18:1527 Återvinning av långlivade plastprodukter av Ola Johansson C till Miljöminister Karolina Skog MP Runt omkring i landet finns enorma mängder långlivade plastprodukter som i dag inte går till återvinning. Ett sådant exempel är att det finns ca 100 miljoner kvadratmeter plastgolv runt omkring i landet som
  Inlämnad
  2018-06-18
  Besvarare
  Miljöminister Karolina Skog (MP)
 • Dokument & lagar

  Vargstammens påverkan på landsbygden

  Skriftlig fråga 2017/18:1488 av Christian Holm Barenfeld (M)

  Fråga 2017/18:1488 Vargstammens påverkan på landsbygden av Christian Holm Barenfeld M till Miljöminister Karolina Skog MP Det är viktigt att i vargfrågan ha ett regionalt och ett lokalt perspektiv. Detta för att mängden varg givetvis ser olika ut på olika platser. I våra storstäder har man av naturliga skäl små problem
  Inlämnad
  2018-06-13
  Besvarare
  Miljöminister Karolina Skog (MP)
 • Dokument & lagar

  Antalet vargar i Sverige

  Skriftlig fråga 2017/18:1487 av Christian Holm Barenfeld (M)

  Fråga 2017/18:1487 Antalet vargar i Sverige av Christian Holm Barenfeld M till Miljöminister Karolina Skog MP Värmland är ett av de vargtätaste länen i hela Sverige. Det är tyvärr inte ovanligt att varg attackerar, sårar och dödar boskap för våra bönder. Även hundar har fått sätta livet till när vargen har gått till anfall.
  Inlämnad
  2018-06-13
  Besvarare
  Miljöminister Karolina Skog (MP)
 • Dokument & lagar

  Vargjakt

  Skriftlig fråga 2017/18:1480 av Lars Beckman (M)

  Fråga 2017/18:1480 Vargjakt av Lars Beckman M till Miljöminister Karolina Skog MP Om vi ska ha en vargstam i Sverige, vilket Sveriges riksdag har beslutat om, är det viktigt att vi har en rovdjurspolitik som har en folklig acceptans och ett brett stöd, även utanför Stockholm och framför allt i de län som berörs av frågan.
  Inlämnad
  2018-06-12
  Besvarare
  Miljöminister Karolina Skog (MP)
 • Dokument & lagar

  Behovet av ett reformerat strandskydd

  Skriftlig fråga 2017/18:1452 av Maria Malmer Stenergard (M)

  Fråga 2017/18:1452 Behovet av ett reformerat strandskydd av Maria Malmer Stenergard M till Miljöminister Karolina Skog MP Den 19 maj i samband med landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik meddelade statsrådet Sven-Erik Bucht att partiet vill luckra upp strandskyddet. Detta följdes av uttalandet: Det här är jätteviktigt för
  Inlämnad
  2018-06-08
  Besvarare
  Miljöminister Karolina Skog (MP)
 • Dokument & lagar

  Den extrema myggsituationen i delar av Värmland

  Skriftlig fråga 2017/18:1384 av Christian Holm Barenfeld (M)

  Fråga 2017/18:1384 Den extrema myggsituationen i delar av Värmland av Christian Holm Barenfeld M till Miljöminister Karolina Skog MP Under flera år har vi värmlänningar kunnat ta del av hur inte minst Dejeborna terroriseras av extrema mängder av översvämningsmyggor. Bekämpning av översvämningsmyggorna är nödvändigt för
  Inlämnad
  2018-05-30
  Besvarare
  Miljöminister Karolina Skog (MP)
 • Dokument & lagar

  Strandskydd och bostadsbyggande

  Interpellation 2017/18:567 av Michael Svensson (M)

  Interpellation 2017/18:567 Strandskydd och bostadsbyggande av Michael Svensson M till Miljöminister Karolina Skog MP Sverige har en lång fastlandskust. Enligt Statistiska centralbyråns beräkningar är den totala strandlängden i landet 424 000 km, vilket motsvarar tio och ett halvt varv runt ekvatorn eller mer än ett helt
  Inlämnad
  2018-05-29
  Besvarare
  Miljöminister Karolina Skog (MP)
 • Dokument & lagar

  Samarbete med Norge kring förvaltningen av varg

  Skriftlig fråga 2017/18:1353 av Pål Jonson (M)

  Fråga 2017/18:1353 Samarbete med Norge kring förvaltningen av varg av Pål Jonson M till Miljöminister Karolina Skog MP Norge har under en rad år eftersökt ett närmare samarbete med Sverige kring förvaltningen av den skandinaviska vargstammen. Detta framgår bland annat i propositionen Ulv i norsk natur Bestandsmål for
  Inlämnad
  2018-05-25
  Besvarare
  Miljöminister Karolina Skog (MP)
 • Dokument & lagar

  Beslut om mininivåerna för rovdjur på förvaltningsområdesnivå

  Skriftlig fråga 2017/18:1352 av Pål Jonson (M)

  Fråga 2017/18:1352 Beslut om mininivåerna för rovdjur på förvaltningsområdesnivå av Pål Jonson M till Miljöminister Karolina Skog MP Naturvårdsverket skickade i december 2017 en hemställan till miljö- och energidepartementet om att miniminivåerna för rovdjur ska beslutas på förvaltningsområdesnivå. Enligt myndigheten
  Inlämnad
  2018-05-25
  Besvarare
  Miljöminister Karolina Skog (MP)
 • Dokument & lagar

  Miljöåtgärder i vattenkraften

  Skriftlig fråga 2017/18:1342 av Emil Källström (C)

  Fråga 2017/18:1342 Miljöåtgärder i vattenkraften av Emil Källström C till Miljöminister Karolina Skog MP Nyligen presenterade regeringen ett förslag till ny lagstiftning för miljöprövning av vattenkraften prop. 2017/18:243 Vattenmiljö och vattenkraft Den nya lagstiftningen är ett resultat av energiöverenskommelsen som
  Inlämnad
  2018-05-23
  Besvarare
  Miljöminister Karolina Skog (MP)
 • Dokument & lagar

  Skoterleder

  Interpellation 2017/18:556 av Carl-Oskar Bohlin (M)

  Interpellation 2017/18:556 Skoterleder av Carl-Oskar Bohlin M till Miljöminister Karolina Skog MP Regeringen har nu beslutat att terrängkörningslagen ska utredas och har givit indikationer om att det kan väntas lagförslag som tydligt begränsar möjligheten till snöskoterkörning. Snöskoterkörning kan eventuellt bli tillåtet
  Inlämnad
  2018-05-22
  Besvarare
  Miljöminister Karolina Skog (MP)
 • Dokument & lagar

  Tvångsinlösen av skog

  Skriftlig fråga 2017/18:1323 av Saila Quicklund (M)

  Fråga 2017/18:1323 Tvångsinlösen av skog av Saila Quicklund M till Miljöminister Karolina Skog MP Lennart Östlund i norra Västmanland är ytterligare en av de många skogsägare vars skog blivit naturreservat mot ägarens vilja. När länsstyrelsen vill bilda ett naturreservat på någon annans mark måste den enskilda markägaren
  Inlämnad
  2018-05-21
  Besvarare
  Miljöminister Karolina Skog (MP)
 • Dokument & lagar

  Fossila bränslen i vägtrafiken

  Skriftlig fråga 2017/18:1281 av Maria Malmer Stenergard (M)

  Fråga 2017/18:1281 Fossila bränslen i vägtrafiken av Maria Malmer Stenergard M till Statsrådet Isabella Lövin MP Enligt preliminära siffror som sammanställts av 2030-sekretariatet ökade användningen av fossila drivmedel i vägtrafiken under förra året efter flera års nedgång. Till viss del går det att förklara med att
  Inlämnad
  2018-05-09
  Besvarare
  Miljöminister Karolina Skog (MP)
 • Dokument & lagar

  Expropriering av skog

  Interpellation 2017/18:533 av Helena Lindahl (C)

  Interpellation 2017/18:533 Expropriering av skog av Helena Lindahl C till Miljöminister Karolina Skog MP Politiken i Sverige har bestämt att en viss mängd skog ska avsättas eftersom det finns höga naturvärden som man vill bevara. Samtidigt har vi en grundlagsskyddad äganderätt som ska respekteras. Tyvärr ser vi att dessa
  Inlämnad
  2018-05-07
  Besvarare
  Miljöminister Karolina Skog (MP)
 • Dokument & lagar

  Vargangrepp på landsbygden

  Skriftlig fråga 2017/18:1273 av Sten Bergheden (M)

  Fråga 2017/18:1273 Vargangrepp på landsbygden av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Återigen har vargen slagit till och dödat djur på Molstaberg. Först ett angrepp på ca 50 får som dödades direkt eller fick avlivas, och sedan ett nytt angrepp dagen efter på ytterligare ca 1020 får. Detta trots att man
  Inlämnad
  2018-05-07
  Besvarare
  Miljöminister Karolina Skog (MP)
 • Dokument & lagar

  Översyn av terrängkörningslagens betydelse för skoterkörningen

  Interpellation 2017/18:518 av Edward Riedl (M)

  Interpellation 2017/18:518 Översyn av terrängkörningslagens betydelse för skoterkörningen av Edward Riedl M till Miljöminister Karolina Skog MP Den 23 april kungjorde regeringen att man tillsätter en utredning om en översyn av terrängkörningslagen. Ett flertal aktörer pekar nu på att en konsekvens av utredningen kan bli
  Inlämnad
  2018-04-27
  Besvarare
  Miljöminister Karolina Skog (MP)
 • Dokument & lagar

  Återvinning av glykol

  Skriftlig fråga 2017/18:1204 av Pyry Niemi (S)

  Fråga 2017/18:1204 Återvinning av glykol av Pyry Niemi S till Miljöminister Karolina Skog MP Ett innovationstekniskt återvinningsbolag i Sverige har tagit fram en unik teknik som renar använd glykol så att den kan återanvändas. Denna unika teknik säkerställer att glykol renas till ursprungligt skick och kan användas med
  Inlämnad
  2018-04-19
  Besvarare
  Miljöminister Karolina Skog (MP)
 • Dokument & lagar

  Åtgärder för Östersjön

  Interpellation 2017/18:496 av Jens Holm (V)

  Interpellation 2017/18:496 Åtgärder för Östersjön av Jens Holm V till Miljöminister Karolina Skog MP Situationen i vårt innanhav Östersjön är akut. Östersjön har världens största områden av döda bottnar, algblomningarna börjar allt tidigare och flera fiskbestånd minskar. Det är några exempel på den akuta situationen.
  Inlämnad
  2018-04-17
  Besvarare
  Miljöminister Karolina Skog (MP)
 • Dokument & lagar

  Målet om 100 procent förnybar el

  Skriftlig fråga 2017/18:1190 av Rickard Nordin (C)

  Fråga 2017/18:1190 Målet om 100 procent förnybar el av Rickard Nordin C till Miljöminister Karolina Skog MP Genom energiöverenskommelsen mellan S, MP, M, C och KD från 2016 har vi ett gemensamt mål att den svenska elproduktionen ska vara 100 procent förnybar till 2040. Det är ett mål som förpliktigar. Ska vi nå vår gemensamma
  Inlämnad
  2018-04-17
  Besvarare
  Miljöminister Karolina Skog (MP)
Bevaka via RSS