Talmannen

Riksdagens främste företrädare

Talmannen leder riksdagsarbetet och är riksdagens främste företrädare. Talmannen sitter bland annat ordförande vid sammanträdena i kammaren. Sedan riksdagsvalet 2018 är Andreas Norlén (M) riksdagens talman.

Tre vice talmän

Talmannen bistås av tre vice talmän. Tillsammans utgör de riksdagens presidium. Sedan riksdagsvalet 2022 är Kenneth G Forslund (S) förste vice talman, Julia Kronlid (SD) andre vice talman och Kerstin Lundgren (C) tredje vice talman.

Kontakta talmannen