Sociala medier

Du kan följa riksdagens arbete och talmannen på sociala medier.

Sveriges riksdag på sociala medier

X

Riksdagsförvaltningen ansvarar för och sköter kontot @Sverigesriksdag på X (före detta Twitter). Förvaltningen twittrar och svarar på allmänna frågor vardagar klockan 9.00–16.30. Syftet är att öka kunskapen om riksdagen och riksdagens arbete.

Riksdagsförvaltningen ansvarar inte för innehållet i eller funktionen hos eventuella länkar till externa webbplatser i inlägg på X.

Sveriges riksdag på X

Om du vill kontakta Riksdagsförvaltningen i ett enskilt ärende, ring i stället växeln på telefon 08-786 40 00.

Instagram

Riksdagsförvaltningen ansvarar för och sköter Instagramkontot @Sveriges_riksdag. Syftet med kontot är att med hjälp av bild och film öka kunskapen om riksdagen och riksdagens arbete.

Sveriges riksdag på Instagram

Youtube

Riksdagsförvaltningen ansvarar för och sköter Youtube-kanalen Sveriges riksdag. Syftet med kanalen är att, med hjälp av film, öka kunskapen om riksdagen och riksdagens arbete.

Sveriges riksdag på Youtube

Linkedin

Riksdagsförvaltningen ansvarar för och sköter Linkedin-kontot Sveriges riksdag. Syftet med kanalen är att ge mer kunskap om Riksdagsförvaltningen som arbetsplats i demokratins tjänst.

Sveriges riksdag på Linkedin

Allmänna handlingar

Inlägg och kommentarer som publiceras på riksdagens konto på X kan läsas av alla och blir allmänna handlingar. Filmer på Sveriges riksdags Youtube-kanal kan ses av alla och blir allmänna handlingar.

Inlägg och kommentarer som publiceras på talmannens X- och Instagramkonto kan i vissa fall bli allmänna handlingar.

Allmänna handlingar

Personuppgifter

Riksdagsförvaltningen ansvarar endast för personuppgifter som myndigheten själv har publicerat på X, inte personuppgifter som andra twittrare lämnar. Det beror på att myndigheten inte kan påverka publiceringen av andras inlägg på X.

Talmannen på sociala medier

X

Du kan följa talman Andreas Norlén i hans uppdrag via kontot @andreasostgote. Talmannen ansvarar för kontot. Talmannen kan inte påverka publiceringen av andras inlägg.

Talman Andreas Norlén på X

Instagram

Du kan följa talman Andreas Norlén i hans uppdrag via kontot @talman.andreas.norlen. Talmannen ansvarar för kontot.

Talman Andreas Norlén på Instagram 

Regler för sociala medier

För Riksdagsförvaltningens och talmannens konton i sociala medier gäller dessa regler.

Regler för Riksdagsförvaltningens och talmannens konton i sociala medier

Allmänna handlingar

Inlägg och kommentarer som publiceras på riksdagens konto på X kan läsas av alla och blir allmänna handlingar. Filmer på Sveriges riksdags Youtube-kanal kan ses av alla och blir allmänna handlingar.

Inlägg och kommentarer som publiceras på talmannens X- och Instagramkonto kan i vissa fall bli allmänna handlingar.

Allmänna handlingar och arkiv

Personuppgifter

Riksdagsförvaltningen ansvarar endast för personuppgifter som myndigheten själv har publicerat på X, inte personuppgifter som andra twittrare lämnar. Det beror på att myndigheten inte kan påverka publiceringen av andras inlägg på X.

Om sidan

Publicerad