Per Olof Håkansson (S)

Per Olof Håkansson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Titel byggnadsingenjör SBR
Född år 1941

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-10-05

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1976-10-04 – 1998-10-05
  • Finansutskottet

  • Suppleant 1995-10-11 – 1998-10-04
  • Ledamot 1994-10-11 – 1995-10-10
  • Ledamot 1988-10-03 – 1994-10-02
  • Suppleant 1976-10-04 – 1988-10-02
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1995-10-10
  • Suppleant 1988-10-11 – 1994-10-02
  • Bostadsutskottet

  • Ledamot 1983-10-04 – 1988-10-02
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Vice ordförande 1994-10-18 – 1998-10-05
  • Ledamot 1985-09-30 – 1994-10-03
  • Riksdagens förvaltningskontor

  • Ledamot 1991-10-08 – 1998-10-05
  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-30
  • EG-delegationen

  • Suppleant 1994-10-11 – 1994-12-31
  • Suppleant 1993-01-21 – 1994-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av förs. 1997/98:TK1 Riksdagens arbetsformer

Motion 1997/98:K54 av Per Olof Håkansson m.fl. (s, c, m, fp, v, mp)

Motion till riksdagen 1997/98:K54 av Per Olof Håkansson m.fl. s, c, m, fp, v, mp med anledning av förs. 1997/98:TK1 Riksdagens arbetsformer Den svenska förvaltningsmodellen med en hög grad av självständighet för myndigheterna återspeglas också i den statliga revisionens uppbyggnad. Konsekvensen av förvaltningsmodellen


Utskottsberedning: -1997/98:KU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Godsspår i Skåne

Motion 1997/98:T521 av Per Olof Håkansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:T521 av Per Olof Håkansson m.fl. s Godsspår i Skåne Sveriges arbete med trafik- och miljöfrågorna innebär i betydande grad att medverka till utvecklingen av ett mera miljöanpassat transportsystem i Europa. Detta bör enligt vår mening leda till satsningar på godstransporter på järnväg före


Utskottsberedning: --1997/98:TU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Kommunal företagsform

Motion 1997/98:K523 av Per Olof Håkansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:K523 av Per Olof Håkansson m.fl. s Kommunal företagsform Antalet kommunala och landstingskommunala företag har under senare år ökat. I allt fler kommuner organiseras dessutom bolagsverksamheten i särskilda koncerner med ett moderbolag och ett flertal dotterbolag. Helt naturligt har denna


Utskottsberedning: -1997/98:LU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.