Lahja Exner (S)

Lahja Exner (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Titel textilarbetare
Född år 1939

Aktuella uppdrag

  • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

    • Riksdagsledamot

    • Ordinarie 1979-10-01 – 1994-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Västsveriges högskolor

Motion 1993/94:Ub724 av Ingvar Johnsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub724 av Ingvar Johnsson m.fl. s Västsveriges högskolor Den västsvenska regionen, som omfattar en dryg femtedel av Sveriges befolkning, har de senaste åren drabbats mycket hårt av stora problem i näringslivet med nedläggning och neddragning av industriell verksamhet. Särskilt hårt har


Utskottsberedning: --1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Hemspråksundervisningen i grundskolan

Motion 1993/94:Ub362 av Sinikka Bohlin och Lahja Exner (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub362 av Sinikka Bohlin och Lahja Exner s Hemspråksundervisningen i grundskolan I regeringens proposition 1993/94:100 bilaga 9 föreslås ändringar av bestämmelser för hemspråksundervisning genom att begränsa elevens rätt till undervisning i hemspråket till sju år. Enligt läroplanen, LG-94,


Utskottsberedning: -1993/94:UbU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Studiestödssystemets inriktning

Motion 1993/94:Sf512 av Birgitta Dahl m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf512 av Birgitta Dahl m.fl. s Studiestödssystemets inriktning Inledning Utbildningen har en helt avgörande betydelse för landets framtida konkurrenskraft och ekonomiska tillväxt och därmed för våra möjligheter att värna om välfärden. I tider av stora och växande budgetunderskott är


Utskottsberedning: -1993/94:SfU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.