Helena Vilhelmsson (C)

Helena Vilhelmsson (C)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti Centerpartiet
Valkrets Örebro län, plats 235
Född år 1965
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post helena.vilhelmsson[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant
  • Skatteutskottet

  • Suppleant
  • Justitieutskottet

  • Suppleant
  • EU-nämnden

  • Suppleant
  • Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete

  • Ledamot
  • Valberedningen

  • Suppleant

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2018-09-24 – 2026-09-21
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2022-10-04 – 2026-09-21
  • Suppleant 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2022-10-12 – 2026-09-21
  • Suppleant 2018-10-16 – 2022-09-26
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2022-10-04 – 2026-09-21
  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2022-10-12 –
  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-10-04
  • Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete

  • Ledamot 2022-10-27 –
  • Suppleant 2020-02-11 – 2022-10-26
  • Valberedningen

  • Suppleant 2022-09-26 –

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 18-. Suppleant skatteutskottet 18- och justitieutskottet 18-.
 • Föräldrar

  Lantbrukaren Paul Persson och sjuksköterskan Inga-Lisa Persson, f. Andersson

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2022/23:46 Ny mervärdesskattelag

Motion 2022/23:2322 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2022/23:2322 av Helena Vilhelmsson m.fl. C med anledning av prop. 2022/23:46 Ny mervärdesskattelag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det skyndsamt bör tillsättas en utredning om hur frågan om internmoms mellan föreningar i samma organisation

Inlämnad: 2023-02-01 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:SkU10

Motion 2022/23:2322 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C) (docx, 74 kB) Motion 2022/23:2322 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C) (pdf, 77 kB)

med anledning av prop. 2022/23:20 En tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa företag under 2023

Motion 2022/23:2297 av Helena Lindahl m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2022/23:2297 av Helena Lindahl m.fl. C med anledning av prop. 2022/23:20 En tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa företag under 2023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att syftet med den extraordinära skatten inte uppfylls genom att

Inlämnad: 2022-12-02 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:SkU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2022/23:2297 av Helena Lindahl m.fl. (C) (docx, 72 kB) Motion 2022/23:2297 av Helena Lindahl m.fl. (C) (pdf, 76 kB)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2022/23:2208 av Jonny Cato m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2022/23:2208 av Jonny Cato m.fl. C Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Jämställdhet

Inlämnad: 2022-11-23 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2022/23:2208 av Jonny Cato m.fl. (C) (docx, 86 kB) Motion 2022/23:2208 av Jonny Cato m.fl. (C) (pdf, 116 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.