Catarina Deremar (C)

Catarina Deremar (C)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti Centerpartiet
Valkrets Uppsala län, plats 251
Född år 1965
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post catarina.deremar[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie
  • Centerpartiet

  • Kvittningsperson
  • Kulturutskottet

  • Ledamot
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant
  • EU-nämnden

  • Suppleant
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Ledamot
  • Ledamotsrådet

  • Suppleant

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2021-01-01 – 2026-09-21
  • Centerpartiet

  • Kvittningsperson 2021-01-01 –
  • Kulturutskottet

  • Ledamot 2022-10-04 – 2026-09-21
  • Ledamot 2021-10-12 – 2022-09-26
  • Suppleant 2021-01-01 – 2021-10-12
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2021-01-01 – 2022-09-26
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2021-01-01 – 2022-09-26
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2021-01-01 – 2022-09-26
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2021-01-01 – 2022-09-26
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2021-01-01 – 2022-09-26
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2021-01-01 – 2022-09-26
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2021-01-01 – 2022-09-26
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2021-01-01 – 2022-09-26
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2021-01-01 – 2022-09-26
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2021-01-01 – 2022-09-26
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2021-01-01 – 2022-09-26
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2022-10-04 – 2026-09-21
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2022-12-20 –
  • Suppleant 2021-01-01 – 2022-10-04
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Ledamot 2022-10-11 – 2023-10-31
  • Ledamotsrådet

  • Suppleant 2022-10-12 –

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Debatt om förslag: Kulturarvsfrågor
Debatt om förslag 2022/23:KrU6 8 mars 2023 Kulturarvsfrågor
Stillbild från Debatt om förslag: Kultur och fritid för barn och unga
Debatt om förslag 2022/23:KrU3 8 mars 2023 Kultur och fritid för barn och unga
Stillbild från Frågestund: Frågestund
Frågestund 26 januari 2023 Frågestund

Dokument:

med anledning av prop. 2022/23:33 Åtgärder för att säkerställa en sund och säker spelmarknad

Motion 2022/23:2310 av Anne-Li Sjölund m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2022/23:2310 av Anne-Li Sjölund m.fl. C med anledning av prop. 2022/23:33 Åtgärder för att säkerställa en sund och säker spelmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att också fristående organisationer och sammanslutningar efter lämplig prövning

Inlämnad: 2023-01-20 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:KrU7

Motion 2022/23:2310 av Anne-Li Sjölund m.fl. (C) (docx, 72 kB) Motion 2022/23:2310 av Anne-Li Sjölund m.fl. (C) (pdf, 75 kB)

med anledning av prop. 2022/23:48 Sekretess vid Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd samt slopad kontrolluppgiftsskyldighet

Motion 2022/23:2305 av Malin Björk m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2022/23:2305 av Malin Björk m.fl. C med anledning av prop. 2022/23:48 Sekretess vid Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd samt slopad kontrolluppgiftsskyldighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen

Inlämnad: 2023-01-16 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:KU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2022/23:2305 av Malin Björk m.fl. (C) (docx, 75 kB) Motion 2022/23:2305 av Malin Björk m.fl. (C) (pdf, 83 kB)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2022/23:2205 av Malin Björk m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2022/23:2205 av Malin Björk m.fl. C Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverige firar 100 år med allmän och lika rösträtt i det så kallade demokratijubileet

Inlämnad: 2022-11-23 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2022/23:2205 av Malin Björk m.fl. (C) (docx, 84 kB) Motion 2022/23:2205 av Malin Björk m.fl. (C) (pdf, 92 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.