Britta Lejon (S)

Britta Lejon (S)

Tidigare ersättare

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms län
Titel f.d. statsråd
Född år 1964

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Statsrådsersättare 2002-10-21 – 2004-06-14
  • Riksdagsledamot

  • Statsrådsersättare 2004-06-15 – 2006-10-02
  • Justitieutskottet

  • Förste vice ordförande 2004-11-25 – 2006-10-02
  • Ledamot 2004-11-18 – 2004-11-24
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 2002-10-24 – 2004-11-19
  • Sammansatta justitie- och socialutskottet

  • Andre vice ordförande 2006-02-09 – 2006-04-26
  • Justitiedepartementet

  • Statsråd 1998-10-07 – 2002-10-21

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av framst. 2005/06:RRS16 Riksrevisionens styrelses framställning angående Rikspolisstyrelsens styrning av polismyndigheterna

Motion 2005/06:Ju18 av Britta Lejon m.fl. (s, mp, v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår framställning 2005/06:RRS16 till riksdagen. Motivering Riksrevisionen har granskat Rikspolisstyrelsens styrning av polismyndigheterna och pekar på en rad brister man funnit och ger även rekommendationer till förbättringar. Precisering av mål, tillsyn och föreskriftsrätt, bl.a.


Utskottsberedning: 2005/06:JuU40
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2005/06:Ju18 av Britta Lejon m.fl. (s, mp, v) (doc, 40 kB) Motion 2005/06:Ju18 av Britta Lejon m.fl. (s, mp, v) (pdf, 158 kB)

Sommar-OS till Stockholm

Motion 2005/06:Kr393 av Britta Lejon m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över möjligheterna att arrangera sommar-OS i Stockholm. Motivering Sverige är en nation som vår storlek till trots lyckas väl inom många olika idrotter. Många har inspirerats och glatts åt våra framgångsrika


Utskottsberedning: 2005/06:KrU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Kr393 av Britta Lejon m.fl. (s) (doc, 40 kB) Motion 2005/06:Kr393 av Britta Lejon m.fl. (s) (pdf, 136 kB)

Dagligvaruhandeln

Motion 2005/06:N444 av Britta Lejon (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av att se över konkurrenslagstiftningen för att garantera mångfald i dagligvaruhandeln och lägre matpriser. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att se


Utskottsberedning: 2005/06:BoU6 2005/06:NU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:N444 av Britta Lejon (s) (doc, 47 kB) Motion 2005/06:N444 av Britta Lejon (s) (pdf, 167 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.