Anna Ekström (S)

Anna Ekström (S)

Tidigare utbildningsminister

Parti Socialdemokraterna
Titel Jur.kand.
Född år 1959

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2022-10-18

  • Utbildningsdepartementet

  • Utbildningsminister 2019-01-21 – 2022-10-18
  • Statsråd 2016-09-13 – 2019-01-21

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Statsråd (gymnasie- och kunskapslyftsminister), Utbildningsdepartementet 160913-190121. Utbildningsminister, Utbildningsdepartementet 190121-.
 • Föräldrar

  Riksåklagaren Torsten Jonsson och Birgitta Jonsson, f. Gyllenhammar.
 • Utbildning

  Historia, Stockholms universitet 80. Jur.kand., Stockholms universitet 88. Riksdagens stenografiutbildning 89.
 • Anställningar

  Tingsnotarie, Huddinge tingsrätt 88-90. Biträdande sekreterare, LOA-utredningen 90-92. Sekreterare, arbetsdomstolen 92-98. Sekreterare, 1995 års arbetsrättskommission 95-96. Ämnessakkunnig, Statsrådsberedningen 97-98. Statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet 98-99. Statssekreterare, Näringsdepartementet 99-01. Generaldirektör, Statens skolverk 11-16.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ordförande, ILO-kommittén 98-01. Ledamot, EU:s högnivågrupp för sysselsättning 03. Ordförande, Delegationen för jämställdhet i förskolan 03-06. Vice ordförande, Uppsala universitets konsistorium 03-13. Ledamot, Globaliseringsrådet 07-09. Ordförande, Delegationen för jämställdhet i skolan 08-10. Ledamot, Nationalkommittén för Raoul Wallenberg och Raoul Wallenberg Academy 12-16. Ordförande, Linköpings universitets styrelse 13-16. Ordförande, 2015 års skolkommission 15-16.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SACO/SRs studeranderåd 85-87. Ordförande, Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa 01-11. Styrelseledamot, Europafacket, EFS 01-11. Ordförande, Saco (omvald 2005 och 2009) 01-11. Styrelseledamot, Första AP-fonden 02-11. Styrelseledamot AMS, 02-07. Styrelseledamot, Bruegel (Europeisk tankesmedja) 07-16. Styrelseledamot, svenska Transparency International 08-11.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Lärarutbildningen och minoritetsspråk

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1687 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2022/02279 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1687 av Roger Haddad L Lärarutbildningen och minoritetsspråk Roger Haddad har frågat mig om regeringen avser att initiera en översyn för att underlätta möjligheten att läsa minoritetsspråk inom lärarutbildningen. Undervisning

Svarsdatum: 2022-06-15 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1687 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 69 kB)

Akademiskt utbyte mellan Sverige och Mongoliet

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1676 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2022/ 02263 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1676 av Markus Wiechel SD Akademiskt utbyte mellan Sverige och Mongoliet Markus Wiechel har frågat statsrådet Matilda Ernkrans hur hon har verkat, eller hur hon avser att verka, för ett akademiskt samarbete mellan svenska

Svarsdatum: 2022-06-14 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1676 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 69 kB)

Bristande förkunskaper hos nya studenter

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1572 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2022/01981 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1572 av Robert Stenkvist SD Bristande förkunskaper hos nya studenter Robert Stenkvist har frågat mig om jag anser att bristande förkunskaper hos nya studenter riskerar att sänka kvaliteten på våra högskoleutbildningar, och

Svarsdatum: 2022-05-18 Frågeställare: Robert Stenkvist (SD)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1572 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 69 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.