Mats Berglind (-)

Mats Berglind (S)

Valkrets Uppsala län
Född år 1952
Avliden den 23 september 2016

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2011-04-05

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1998-10-05 – 2010-10-04
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1996-03-23 – 1998-10-05
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Ledamot 2002-10-08 – 2004-06-18
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1996-04-18 – 1998-10-04
  • Skatteutskottet

  • Ledamot 2004-06-19 – 2006-10-02
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2009-10-08 – 2010-10-04
  • Ledamot 2006-10-10 – 2009-09-30
  • Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

  • Suppleant 2003-02-18 – 2003-10-16
  • Suppleant 2002-04-18 – 2002-06-04
  • Suppleant 2001-10-16 – 2001-12-06
  • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

  • Suppleant 2009-11-12 – 2009-12-09
  • Suppleant 2009-02-12 – 2009-03-12
  • Suppleant 2008-11-20 – 2008-12-19
  • Suppleant 2007-10-18 – 2008-06-18
  • Suppleant 2007-03-22 – 2007-06-01
  • Suppleant 2006-10-10 – 2006-10-13
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1996-04-18 – 1998-10-04
  • Lagutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Valprövningsnämnden

  • Suppleant 2007-01-18 – 2011-04-05
  • Ledamot 1998-12-02 – 2007-01-17
  • Riksdagens överklagandenämnd

  • Suppleant 2006-10-17 – 2010-10-04

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Interpellationsdebatt 2007/08:718 av Berglind, Mats (s) 2 juni 2008 Översvämningsrisk för bebyggelse i Mälardalen
Interpellationsdebatt 2007/08:589 av Berglind, Mats (s) 25 april 2008 Samordningsansvaret vid IT-attack
Debatt om förslag 2006/07:FöU4 22 mars 2007 Krishantering och skydd mot olyckor
Debatt om förslag 2005/06:SkU34 2 juni 2006 Skatt på flygresor (prop. 2005/06:190)

Dokument:

med anledning av prop. 2009/10:160 Modern personalförsörjning för ett användbart försvar – vissa frågor om Försvarsmaktens personal

Motion 2009/10:Fö1 av Anders Karlsson m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2009/10:Fö1 av Anders Karlsson m.fl. s, mp, v med anledning av prop. 2009/10:160 Modern personalförsörjning för ett användbart försvar vissa frågor om Försvarsmaktens personal s64045 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2009/10:160. Motivering Målet för den rödgröna försvarspolitiken


Utskottsberedning: 2009/10:FöU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Fö1 av Anders Karlsson m.fl. (s, mp, v) (doc, 64 kB) Motion 2009/10:Fö1 av Anders Karlsson m.fl. (s, mp, v) (pdf, 202 kB)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2009/10:Fö263 av Anders Karlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Fö263 av Anders Karlsson m.fl. s Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap s64001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt uppställning:


Utskottsberedning: 2009/10:FöU1 2009/10:UU11
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2009/10:Fö263 av Anders Karlsson m.fl. (s) (doc, 87 kB) Motion 2009/10:Fö263 av Anders Karlsson m.fl. (s) (pdf, 253 kB)

Miljöanpassade resor i offentlig sektor

Motion 2009/10:Fi319 av Tone Tingsgård m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi319 av Tone Tingsgård m.fl. s Miljöanpassade resor i offentlig sektor s45055 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om miljöanpassade resor i offentlig sektor. Motivering Hur vi transporterar oss påverkar koldioxidutsläppen.


Utskottsberedning: 2009/10:FiU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Fi319 av Tone Tingsgård m.fl. (s) (doc, 38 kB) Motion 2009/10:Fi319 av Tone Tingsgård m.fl. (s) (pdf, 160 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.