Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Laila Strid-Jansson (NYD)

Laila Strid-Jansson (NYD)

Tidigare riksdagsledamot

Titel designer
Född år 1936

Aktuella uppdrag

  • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

    • Riksdagsledamot

    • Ordinarie 1991-09-30 – 1994-10-03
    • Arbetsmarknadsutskottet

    • Ledamot 1991-10-08 – 1994-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen

Motion 1993/94:A79 av Harriet Colliander och Laila Strid-Jansson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:A79 av Harriet Colliander och Laila Strid-Jansson nyd med anledning av prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen Utgångspunkterna för en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring från den 1 juli 1994 samt finansieringen av kontantförmånerna vid arbetslöshet


Utskottsberedning: -----1993/94:AU18
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling

Motion 1993/94:A67 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:A67 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling Vi är mycket tveksamma till regeringens målformuleringar för regionalpolitiken. Det kan på goda grunder ifrågasättas om det överordnade målet att öka den enskildes möjligheter att fritt


Utskottsberedning: ----------------1993/94:AU13
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:147 Jämställdhetspolitiken: Delad makt - delat ansvar

Motion 1993/94:A43 av Harriet Colliander och Laila Strid-Jansson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:A43 av Harriet Colliander och Laila Strid-Jansson nyd med anledning av prop. 1993/94:147 Jämställdhetspolitiken: Delad makt delat ansvar Vi kan i allt väsentligt hålla med om vad regeringen anfört beträffande målen för jämställdhetspolitiken avsnitt 4.2Vi menar dock att delmålet lika villkor


Utskottsberedning: ------1993/94:AU17 1993/94:SfU15
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.