Johan Brohult (-)

Johan Brohult (-)

Tidigare riksdagsledamot

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1993-10-06

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1991-09-30 – 1993-10-06
  • Socialutskottet

  • Ledamot 1991-10-08 – 1993-02-10
  • Valberedningen

  • Suppleant 1991-09-30 – 1993-01-14

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1992/93:Fi110 av Johan Brohult (-)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi110 av Johan Brohult med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Offentlig verksamhet måste konkurrensutsättas om målen om effektivitet och valfrihet skall förverkligas. Sjukvården utgör inget


Utskottsberedning: -1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:190 Mervärdesskatt på väg- och broavgifter, m.m.

Motion 1992/93:Sk43 av Johan Brohult (-)

Motion till riksdagen 1992/93:Sk43 av Johan Brohult med anledning av prop. 1992/93:190 Mervärdesskatt på väg- och broavgifter, m.m. Momsbefrielse vid alternativmedicinsk behandling I regeringens proposition 1992/93:190 föreslås momsbefrielse för den etablerade hälso- och sjukvården inklusive medicinskt betingad fotvård


Utskottsberedning: -1992/93:SkU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Åtgärder mot spridning av hiv/aids

Motion 1992/93:So513 av Johan Brohult (-)

Motion till riksdagen 1992/93:So513 av Johan Brohult Åtgärder mot spridning av hiv/aids Sammanfattning Spridning av hiv och aids kan i princip uppdelas i fem olika grupper där grupp ett är kvantitativt viktigast och grupp två den näst viktigaste gruppen. Grupperna är narkotikamissbrukare, prostituerade, homosexuella,


Utskottsberedning: -----1992/93:JuU17 1992/93:SoU15 1992/93:SoU27
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.