Ylva Annerstedt (FP)

Född år
1939
Avliden
15 juli 2013

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-05-08 – 1994-10-02
Ledig
1988-04-08 – 1988-05-07
Ordinarie
1985-09-29 – 1988-04-07

Konstitutionsutskottet

Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Valprövningsnämnden

Suppleant
1995-12-21 – 1998-12-01
Ledamot
1988-11-10 – 1995-12-20

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1990-10-09 – 1992-10-18

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Ledamot
1991-11-19 – 1994-10-02

EG-delegationen

Ledamot
1993-01-21 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1976-82. Rdl 1985- Suppleant i Jordbruksutskottet 77/78, Utrikesutskottet 78/79, Utbildningsutskottet 78/79 och 80/81, Socialutskottet 79/80 och Arbetsmarknadsutskottet 80/81-81/82. Ledamot av Utrikesutskottet 79/80, Utbildningsutskottet 80/81-81/82 och 85/86-87/88 samt Konstitutionsutskottet 88/89-93/94. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 85/86-89/90. Ledamot av Valprövningsnämnden 88/89-93/94 och Nordiska rådets svenska delegation 90/91-91/92. Ledamot av EG-Sverige-kommittén 92/93-93/94 och EES/EFTA-delegationen 93/94. - Ledamot av styrelsen för Riksdagens interparlamentariska grupp 89/90 och 91/92-93/94.

Bostadsort

Södertälje

Utbildning

Filosofie kandidat 72, filosofie magister 72. Lärarhögskola, examen 73. Speciallärare i Stockholm 77. Småföretagare med Libra HB 82-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för skolöverstyrelsen 81-88, beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete 89-95, ordförande 94-95, kronofogdemyndigheten i Stockholms län 95-. Suppleant i Riksdagens valprövningsnämnd 94-. - Ledamot av trafiksäkerhetsutredningen 76-80, jämställdhetsrådet, exportkontrollrådet 96-. Särskild utredare om förstärkta kontakter mellan hem och skola 79-80. Ledamot av kommittén för översyn av svenskundervisningen för invandrare 79-81, kommunallagskommittén 88-90, fri- och rättighetskommittén 92-94, 1995 års arbetstidskommitté 95-96. Sakkunnig i kommittén om översyn av kreditinstrumentets roll i det svenska biståndet 91.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Södertälje stads/kommunfullmäktige 68-91, 1:e vice ordförande 88-91. Ledamot av kulturnämnden 69-73, valberedningen 77-85 och arvodesnämnden 77-82.

Föräldrar

Ingenjören Frans Otto Werner Mjörnefeldt och Anna Margit Olsson

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Södertälje folkpartiförening 70-78, ordförande 76-78, och Folkpartiets länsförbund i Stockholms län, vice ordförande 83-. Ordförande i Folkpartiets utbildningsråd och kommunalpolitiska råd. Ordförande i Liberala kvinnor för EG 91-.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft

  Motion 1993/94:Ub77 av Karin Pilsäter och Ylva Annerstedt (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub77 av Karin Pilsäter och Ylva Annerstedt fp med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft Ny universitetsstruktur i södra Storstockholm Storstockholmsområdet är underförsörjt på utbildningsplatser. Ingen annan del av vårt land har ett så kvalificerat

  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • FN:s 50-årsjubileum

  Motion 1993/94:Ub696 av Ylva Annerstedt (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub696 av Ylva Annerstedt fp FN:s 50-årsjubileum 1995 har 50 år gått sedan FN-stadgan undertecknades i San Francisco. FN har därefter varit ett viktigt organ. FN- systemets arbete för fred och säkerhet har dock under långa tider förhindrats av stormaktsmotsättningarna. Detta har dock haft

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Näringslivshögskola Syd

  Motion 1993/94:Ub672 av Ylva Annerstedt (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub672 av Ylva Annerstedt fp Näringslivshögskola Syd Inledning I proposition 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens pekas på det stora behovet Sverige har av att öka antalet högskoleplatseröka andelen ungdomar som söker till högre utbildning för att Sverige skall kunna hävda

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Tibet

  Motion 1993/94:U633 av Ylva Annerstedt m.fl. (fp, c, s, v, kds, nyd, m)

  Motion till riksdagen 1993/94:U633 av Ylva Annerstedt m.fl. fp, s, m, c, kds,nyd, v Tibet Brotten mot mänskliga rättigheter i Tibet är välkända och väldokumenterade. Dessa innefattar avrättningar av politiska fångar, tortyr, tvångsarbete, tvångssteriliseringar, tvångsaborter och t.o.m avlivandet av nyfödda barn. Sammanlagt

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1993/94:UU15 1993/94:UU26
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Svenskt medlemskap i EU

  Motion 1993/94:U508 av Hadar Cars m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:U508 av Hadar Cars m.fl. fp Svenskt medlemskap i EU Inledning Folkpartiet liberalerna är klart och otvetydigt för ett svenskt medlemskap i den Europeiska unionen EUStällningstagandet är grundat på vår liberala övertygelse att det mellan demokratier inte behövs gränser som skiljer medborgarna

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1993/94:KU45 1993/94:UU20
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • Utökat konsumentskydd

  Motion 1993/94:L702 av Ylva Annerstedt (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:L702 av Ylva Annerstedt fp Utökat konsumentskydd Om en bokförsäljare kommer till ens hem och säljer böcker för 1 000 kronor, så har man möjlighet att ångra sig och få tillbaka sina pengar. Också på andra områden har konsumentskyddet stärkts högst påtagligt. Om man emellertid köper en

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:LU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lagstiftning om ideella föreningar

  Motion 1993/94:L218 av Ylva Annerstedt (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:L218 av Ylva Annerstedt fp Lagstiftning om ideella föreningar För de ideella föreningarna saknas i dag i stort sett civilrättslig lagstiftning. Det är märkligt eftersom flera ideella föreningar förvaltar betydande tillgångar och har många medlemmar. Dessa medlemmars rättigheter och skyldigheter,

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:LU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Avgifter för broöppning

  Motion 1993/94:T603 av Ylva Annerstedt (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:T603 av Ylva Annerstedt fp Avgifter för broöppning Att ta ut avgifter för nya vägar och broar går bra, men för gamla broar går det inte. För att illustrera problemet kan Lidingö stad få tjäna som exempel. Problemet finns dock på flera håll i landet. Lidingö stad har begärt att få ta ut

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Uppföljning och utvärdering av vissa insatser mot arbetslösheten

  Motion 1993/94:Sk341 av Ylva Annerstedt (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk341 av Ylva Annerstedt fp Uppföljning och utvärdering av vissa insatser mot arbetslösheten Som ett led i kampen mot arbetslösheten föreslog regeringen att avdragsrätt för vissa reparationer skulle medges. Reglerna var så utformade att de skulle medverka till fler arbetstillfällen och

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Avdragsrätt för vissa gåvor

  Motion 1993/94:Sk304 av Ylva Annerstedt m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk304 av Ylva Annerstedt m.fl. fp Avdragsrätt för vissa gåvor Folkpartiet liberalerna har i flera omgångar arbetat för att avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer skulle medges under vissa förutsättningar. Denna fråga är under beredning. Ett annat område som emellertid skulle

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Examenspremie i studiestödet

  Motion 1993/94:Sf504 av Ylva Annerstedt (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf504 av Ylva Annerstedt fp Examenspremie i studiestödet Forskningens betydelse kan inte nog betonas. Den är basen för fortsatt utveckling och av stor betydelse för Sverige som nation om vi internationellt skall kunna hävda oss i en hårdnande konkurrens. Därvid får inte forskningen få

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SfU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Införseltillstånd för laserkikare

  Motion 1993/94:Fö801 av Ylva Annerstedt (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fö801 av Ylva Annerstedt fp Införseltillstånd för laserkikare Med laseroptik kan man begå vilka brott som helst. Erfarenheterna från de brott den s.k. lasermannen begått visar med all tydlighet farorna. Men också skenbart harmlösa föremål kan få samma effekt om de används på ett otillbörligt

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:FöU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Myndighetsutövning genom enskilt organ

  Motion 1993/94:K202 av Ylva Annerstedt (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:K202 av Ylva Annerstedt fp Myndighetsutövning genom enskilt organ På några områden har staten under vissa villkor lämnat över myndighetsutövning till privat företagsamhet eller organisation. Så har skett med bilprovningen, och Advokatsamfundet har fått uppdraget att godkänna advokater.

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KU45
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Våld mot tjänsteman

  Motion 1993/94:Ju606 av Ylva Annerstedt (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ju606 av Ylva Annerstedt fp Våld mot tjänsteman Brottsbalken stadgar strängare straff för den som riktar kvalificerat våld mot den som fullgör någon form av myndighetsutövning, än om motsvarande våld riktas mot vem som helst. Syftet är främst att värna om samhällets möjligheter att fullgöra

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JuU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Biståndssamverkan rörande högre utbildning

  Motion 1993/94:U214 av Ylva Annerstedt (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:U214 av Ylva Annerstedt fp Biståndssamverkan rörande högre utbildning Stöd till grundutbildning vid universiteten i tredje världen Universiteten är en resurs för allmän kompetens och ekonomisk utveckling. Modern forskning visar att universiteten är en motor i regional utveckling. Samtidigt

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Studiemedel vid studier i utlandet

  Motion 1993/94:Sf521 av Ylva Annerstedt (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf521 av Ylva Annerstedt fp Studiemedel vid studier i utlandet Enligt 4 kap. 16 a i studiestödsförordningen får studiemedel beviljas för studier på gymnasial och eftergymnasial nivå utanför Norden om utbildningen bl.a. har en godtagbar standardEnligt nuvarande regler är det Centrala studiestödsnämnden

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SfU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Infrastruktur och arbetsmarknad på Södertörn

  Motion 1993/94:T214 av Karin Pilsäter och Ylva Annerstedt (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:T214 av Karin Pilsäter och Ylva Annerstedt fp Infrastruktur och arbetsmarknad på Södertörn På Södertörn ligger Botkyrka med 69 245 invånare, Haninge med 63 963, Huddinge med 75 550, Nynäshamn med 22 540, Salem med 12 973, Södertälje med 81 506 och Tyresö med 35 138 invånare, sammanlagt

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1993/94:AU13 1993/94:FöU9 1993/94:TU14 1993/94:TU15 1993/94:TU30 1993/94:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Miljön i Stockholms län

  Motion 1993/94:Jo679 av Ylva Annerstedt m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo679 av Ylva Annerstedt m.fl. fp Miljön i Stockholms län Utgångspunkter Miljöförstöringen och slöseriet med naturresurser framstår nu som de allvarligaste hoten mot mänsklighetens framtid. Vi har miljön och naturen till låns för att lämna arvet vidare till kommande generationer. Vi

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1993/94:BoU13 1993/94:JoU20 1993/94:JoU30 1993/94:NU17 1993/94:TU14 1993/94:TU25 1993/94:TU26
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • Kvinnor och EU

  Motion 1993/94:A804 av Ylva Annerstedt m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:A804 av Ylva Annerstedt m.fl. fp Kvinnor och EU För svenska kvinnor är arbetet den viktigaste försäkringen för oberoende och självständighet. I inget annat land i Europa utom Danmark är förvärvsintensiteten hos kvinnor lika stor som i Sverige. Det är därför naturligt att EU-debatten

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:AU17
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Arbetsmarknad och infrastruktur i Stockholms län

  Motion 1993/94:A455 av Ylva Annerstedt m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:A455 av Ylva Annerstedt m.fl. fp Arbetsmarknad och infrastruktur i Stockholms län Huvudstadsregionen Utveckling och förändring är grunden för ett bättre samhälle. I Stockholmsregionen finns unika förutsättningar för både utveckling och förändring. Här bor en femtedel av landets befolkning.

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  --------------1993/94:AU13 1993/94:FiU19 1993/94:SkU22 1993/94:SkU30 1993/94:TU15 1993/94:TU24 1993/94:TU26 1993/94:TU36 1993/94:UbU12 1993/94:UbU17
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Filter