Ulf Björklund (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
rektor
Född år
1943
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 2002-09-30

Miljö- och jordbruksutskottet

Ordförande
2000-06-08 – 2002-09-29
Ledamot
2000-06-08 – 2002-09-29
Suppleant
2000-05-10 – 2000-06-07
Ordförande
1998-10-05 – 2002-09-30

Bostadsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2000-06-08
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01

EU-nämnden

Suppleant
2000-06-08 – 2002-10-08

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Miljö- och jordbruksutskottet 99/00-. Ledamot av Bostadsutskottet 91/92-99/00 samt Miljö- och jordbruksutskottet 99/00-. Suppleant EU-nämnden 99/00-.

Bostadsort

Orsa

Utbildning

Folkskollärarexamen 67. Folkskollärare 67-76. Skolledare/rektor 76-. Skolledarutbildning 84. Kommunalråd i Orsa 89-91.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamoy av styrelsen för Orsa freds- och u-landsförening 82 samt Inlandskommunernas ekonomiska förening. - Ledamot av styrelsen för Orsa Filadelfiaförsamling 73-. - Ledamot av styrelsen för Ovansiljans kds-avdelning, ordförande 73-, och Kopparbergs läns kds-distrikt 88-89 och 92-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av regionalpolitiska nämnden 93-95. - Ledamot av kommunalekonomiska kommittén 91, Inlandsbanekommittén 91-92, ordförande 91-92, bostadspolitiska utredningen 95-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Orsa kommunfullmäktige 77-. Ledamot av kommunstyrelsen 86-91, ordförande 89-91. Ledamot skolstyrelsen 80-82 och Mora byggarbetsnämnd 89-91. Ledamot av Svenska Kommunförbundets länsavdelning i Kopparbergs län 89-91. - Ledamot av Orsa kyrkofullmäktige 77-91.

Föräldrar

Kontorsvaktmästaren Oskar Leonard Björklund och sömmerskan Ester Olivia Andersson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 2001/02:183 Ändringar i lagen om vägtrafikregister

  Motion 2001/02:T77 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:T77 av Johnny Gylling m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:183 Ändringar i lagen om vägtrafikregister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sveriges implementering av EG-direktiv 97/24/EG inte skall försvåra modifiering
  Inlämnad
  2002-06-13
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:TU2
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av skr. 2001/02:186 Ett barnrättsperspektiv i internationellt utvecklingssamarbete

  Motion 2001/02:U9 av Jan Erik Ågren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:U9 av Jan Erik Ågren m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:186 Ett barnrättsperspektiv i internationellt utvecklingssamarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen måste ställa krav på statsledningars agerande
  Inlämnad
  2002-06-13
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:UU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Jordbruk, m.m.

  Jordbruk, m.m.

  Betänkande 2001/02:MJU15

  Riksdagen gjorde, på initiativ från miljö- och jordbruksutskottet, ett tillkännagivande om att regeringen bör tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppgift att utarbeta en svensk strategi för reformeringen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Vidare gjordes, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande
  Behandlade dokument
  88
  Förslagspunkter
  54
  Reservationer
  62 
  Anföranden och repliker
  53, 143 minuter
  Beredning
  2002-03-12
  Justering
  2002-04-18
  Debatt
  2002-05-17
  Beslut
  2002-05-22
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: rennäringspolitiken

  rennäringspolitiken

  Interpellation 2001/02:410 av Sundell, Ola (m)

  den 24 april Interpellation 2001/02:410 av Ola Sundell m till jordbruksminister Margareta Winberg om rennäringspolitiken När nya regler övervägs inom rennäringspolitiken är det viktigt att ta hänsyn till sådana faktorer som helhetssyn, ömsesidig respekt, avvägningar, gränsbestämningar av rättigheter, lokala lösningar
  Inlämnad
  2002-04-24
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: statligt medfinansierad exportfrämjande verksamhet inom jordbruket

  statligt medfinansierad exportfrämjande verksamhet inom jordbruket

  Interpellation 2001/02:349 av Erlandsson, Eskil (c)

  den 4 april Interpellation 2001/02:349 av Eskil Erlandsson c till jordbruksminister Margareta Winberg om statligt medfinansierad exportfrämjande verksamhet inom jordbruket Food From Sweden FFS verksamhet startade upp i nuvarande form 1992. Organisationen har sedan dess erhållit ett statligt anslag på genomsnittligt
  Inlämnad
  2002-04-04
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • Krisplan mot ohälsa (väckt enligt 3 kap. 15 § RO med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 2001/02:Sf36 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf36 av Alf Svensson m.fl. kd Krisplan mot ohälsa väckt enligt 3 kap. 15 RO med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att införa en ny rehabiliteringsförsäkring i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som
  Inlämnad
  2002-05-13
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU18
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 1 avslag, ,
 • ersättning för viltskador

  Skriftlig fråga 2001/02:1140 av Björklund, Ulf (kd)

  den 3 maj Fråga 2001/02:1140 av Ulf Björklund kd till jordbruksminister Margareta Winberg om ersättning för viltskador Regeringen föreslår i vårpropositionen att ersättningen för rovdjursskador, inom anslag 42:6, räknas upp med 3,5 miljoner kronor. Denna korrigering är logisk med motiveringen att ersättningen för lodjursrivna
  Inlämnad
  2002-05-03
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2001/02:Fi37 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi37 av Alf Svensson m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning 1.1 Tid för handling tid för regeringsskifte Ännu en mandatperiod med Socialdemokraterna vid makten går mot sitt slut. Regeringen säger sig vara stolt men inte nöjd med
  Inlämnad
  2002-05-02
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:128 Vissa inomhusmiljöfrågor

  Motion 2001/02:Bo29 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo29 av Ulla-Britt Hagström m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:128 Vissa inomhusmiljöfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ett nationellt handlingsprogram bör skapas för inomhusmiljöfrågorna. Riksdagen tillkännager
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU14
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Jakt och viltvård

  Jakt och viltvård

  Betänkande 2001/02:MJU18

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiderna 2000 och 2001 om jakt och viltvård. I motionerna tas upp frågor om bl.a. skyddsjakt efter skarv och säl, småviltjakt, övrig jakt, ersättning för viltskador och vissa administrativa frågor.
  Behandlade dokument
  39
  Förslagspunkter
  29
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  46, 92 minuter
  Beredning
  2002-03-05
  Justering
  2002-03-19
  Debatt
  2002-04-05
  Beslut
  2002-04-10
 • med anledning av prop. 2001/02:130 Fordonslag, m.m.

  Motion 2001/02:T70 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:T70 av Johnny Gylling m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:130 Fordonslag, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att allmänt underlätta för amatörbyggda och ombyggda fordon. Riksdagen tillkännager för regeringen
  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:TU13
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:159 Frivillig försöksverksamhet inom totalförsvaret

  Motion 2001/02:Fö24 av Margareta Viklund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö24 av Margareta Viklund m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:159 Frivillig försöksverksamhet inom totalförsvaret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det saknas en helhetsbild av totalförsvarets behov av de frivilliga
  Inlämnad
  2002-04-03
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU12
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap

  Motion 2001/02:Fö19 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö19 av Åke Carnerö m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en utredning om vardagens hot och risker bör tillsättas. Riksdagen begär att regeringen
  Inlämnad
  2002-04-03
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU10
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Sveriges klimatstrategi

  Sveriges klimatstrategi

  Betänkande 2001/02:MJU10

  Riksdagen beslutade om delmål, åtgärder och strategier för att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Delmålet innebär en skärpning och precisering av detta miljökvalitetsmål. Riksdagen har tidigare beslutat om delmål för övriga 14 av 15 övergripande nationella miljökvalitetsmål som beslutades
  Behandlade dokument
  19
  Förslagspunkter
  37
  Reservationer
  36 
  Anföranden och repliker
  52, 141 minuter
  Justering
  2002-02-19
  Debatt
  2002-03-06
  Beslut
  2002-03-06
 • med anledning av prop. 2001/02:67 Förlängning av giltighetstiden för konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning, m.m.

  Motion 2001/02:MJ23 av Ulf Björklund och Jan Erik Ågren (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ23 av Ulf Björklund och Jan Erik Ågren kd med anledning av prop. 2001/02:67 Förlängning av giltighetstiden för konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:65 Ändrad ordning för utdömande av vite enligt miljöbalken m.m.

  Motion 2001/02:MJ19 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ19 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:65 Ändrad ordning för utdömande av vite enligt miljöbalken m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det i miljöbalken införs en bestämmelse som
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU8
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:55 Sveriges klimatstrategi

  Motion 2001/02:MJ10 av Caroline Hagström m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ10 av Caroline Hagström m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:55 Sveriges klimatstrategi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att snarast för riksdagen förelägga ett samlat förslag till ytterligare åtgärder på
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU10
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt

  Motion 2001/02:Bo25 av Annelie Enochson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo25 av Annelie Enochson m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att en förenings beslut att förvärva ett hus för ombildning av hyresrätt till kooperativ hyresrätt skall vara giltigt om hyresgästerna i minst hälften
  Inlämnad
  2001-12-13
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU13 2001/02:BoU5
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • med anledning av förs. 2001/02:RR10 Riksdagens revisorers förslag angående Lantmäteriet

  Motion 2001/02:Bo26 av Annelie Enochson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo26 av Annelie Enochson m.fl. kd med anledning av förs. 2001/02:RR10 Riksdagens revisorers förslag angående Lantmäteriet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att sjömätningen även fortsättningsvis skall ligga kvar inom
  Inlämnad
  2001-12-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:58 Allmännyttiga bostadsföretag

  Motion 2001/02:Bo19 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo19 av Ulla-Britt Hagström m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:58 Allmännyttiga bostadsföretag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget till lag om allmännyttiga bostadsföretag. Riksdagen avslår förslaget till lag om ändring i jordabalken, rörande prövning enligt hyreslagens
  Inlämnad
  2001-12-13
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU4
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,

Filter