Susanne Eberstein (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västernorrlands län
Titel
Fd Kammarrättsråd
Född år
1948
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Domarnämnden

Ledamot

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2018-09-24

Riksdagsledamot

Förste vice talman
2010-10-04 – 2014-09-29

Skatteutskottet

Ordförande
2004-11-23 – 2006-10-02
Ledamot
2004-11-18 – 2004-11-22
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Justitieutskottet

Ledamot
2014-10-07 – 2018-09-24
Förste vice ordförande
2002-11-05 – 2004-11-17
Vice ordförande
2002-11-05 – 2004-11-17
Ledamot
2002-10-24 – 2002-11-04

Socialutskottet

Andre vice ordförande
2002-10-08 – 2002-10-23
Vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-30

Finansutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02
Ledamot
1994-10-20 – 1998-10-04
Suppleant
1994-10-10 – 1994-10-19

Kulturutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2004-12-05

Utrikesutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Deputerad
2007-03-27 – 2009-05-06

EU-nämnden

Vice ordförande
2006-10-10 – 2010-10-12
Suppleant
2000-10-09 – 2002-10-08

Riksbanksfullmäktige

Ordförande
2018-10-11 – 2022-10-09
Ledamot
2018-10-09 – 2018-10-11
Ordförande
2014-10-24 – 2018-10-09
Ledamot
2014-10-14 – 2014-10-24
Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-19
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-16
Ledamot
1998-12-02 – 2002-10-14

Krigsdelegationen

Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-19

Domarnämnden

Ledamot
2023-01-01 –
Ledamot
2019-01-01 – 2022-12-31
Ledamot
2011-01-01 – 2018-12-31

OSSE-delegationen

Suppleant
1995-01-01 – 1996-11-20

Utrikesnämnden

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-12

ESK-delegationen

Suppleant
1994-10-17 – 1994-12-31

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 94-. Ledamot finansutskottet 94-98, sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 07-09 och justitieutskottet 02 och 14-, 1:e vice ordförande 02-04. Ledamot skatteutskottet 04 och ordförande 04-06. Vice ordförande socialutskottet 98-02 och 2:e vice ordförande 02. Suppleant finansutskottet 94 och 02-06, skatteutskottet 94-98 och kulturutskottet 02-04 och utrikesutskottet 06-10. Ledamot krigsdelegationen 06-10, riksdagsgruppens styrelse 98-10, Domarnämnden 11- och Riksbanksfullmäktige 98-10, ordförande 14-. Vice ordförande EU-nämnden 06-10. Suppleant talmanskonferensen 98-00, Europeiska säkerhetskonferensen 94, OSSE-delegationen 95-96, EU-nämnden 00-02 och Utrikesnämnden 06-10. 1:e vice talman 10-14.

Föräldrar

Chefsrådmannen Einar Malmberg och Marisa Malmberg, f. Thulin.

Utbildning

Studentexamen 67. Jur.kand. 72.

Anställningar

Tingsnotarie 74-77. Kammarrättsfiskal 78-81. Kammarrättsassessor 82-89. Kammarrättsråd, Sundsvalls kammarrätt 89-16.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Styrelseledamot, Riksgäldskontoret 94-00 och Rikspolisstyrelsen 07-13. Ledamot, Statens personregisternämnd 95-06, ordförande 96-06. Ledamot, Registernämnden 02-08. Ledamot, Säkerhets- och integritetsnämnden 07-15. Ordförande, Statens nämnd för adoptionsfrågor 96-01, Statens konstråd 97-06, Polismyndigheten i Västernorrlands län 01-14, Brottsförebyggande rådet 03-06 och Karolinska Institutet 05-13. Styrelseledamot, Apoteket AB 98-04. Ledamot, polisorganisationskommittén 11-14. Ensamutredare, Utredningen för översyn av strukturen för forskningsfinansiering 95-96 (SOU 1996:29), Utredningen om Sveriges engagemang i viss storskalig forskning 97 (SOU 1997:69), Utredningen om översyn av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga m.m. 99-00 (SOU 2000:77), Vårdgivarutredningen 01-03 (SOU 2003:7) och Utredningen om alkoholreklam i tryckta skrifter i ett folkhälsoperspektiv 03 (SOU 2003:69). Ledamot Säkerhetspolisens insynsråd 15-, Riksåklagarens insynsråd 15- och Domstolsverkets insynsråd 16-.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Sundsvalls kommun 91-98. Vice ordförande, socialnämnden 86-89, ordförande 89-94. Styrelseledamot, Stadsbacken AB 93-00.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ordförande, S-kvinnor Västernorrland 96-11.

Bostadsort

Sundsvall

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Filter