Sten Östlund (S)

Parti
Socialdemokraterna
Född år
1931
Avliden
13 juni 2019

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1982-10-03 – 1998-10-05

Arbetsmarknadsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Försvarsutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Trafikutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Socialutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Besvärsnämnden

Ledamot
1994-10-17 – 1998-10-05
Suppleant
1985-09-29 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1982- Suppleant i Arbetsmarknadsutskottet 82/83-84/85, Försvarsutskottet 88/89-90/91, Trafikutskottet 91/92-93/94 och Socialutskottet 94/95-. Ledamot av Arbetsmarknadsutskottet 85/86-. Suppleant i Besvärsnämnden 85/86-93/94. Ledamot av Besvärsnämnden 94/95-.

Bostadsort

Torslanda

Utbildning

Lagerarbetare och industriarbetare m m 45-55. Plåtslagare vid Götaverken/Arendalsvarvet 55-82. Göteborgs arbetares folkhögskola 61-62. Sakkunnig vid arbetsmarknadsdepartementet 85-90.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Götaverken Arendal AB 77-82 och Eriksbergs Förvaltnings AB 86-92. - Ledamot av styrelsen för Göteborgs distrikt av Arbetarnas bildningsförbund, ordförande 78-92. - Facklig förtroendeman 59-82. Ledamot av styrelsen för Götaverkens verkstadsklubb, vice ordförande 67-82, och avdelning 41, Göteborg, av Svenska Metallindustriarbetareförbundet 74-82 samt avdelning 41:s Förening för rekreation 63-, ordförande 64-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Statens skeppsprovningsanstalt 85-91, Kustbevakningen 88- och Arbetarskyddsstyrelsen/Arbetsmiljöverket 95-. - Ledamot av handikappkommittén 83-84 och kommittén för utredningen om radion och televisionen vid krig och krigsfara 94-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Göteborgs kommunfullmäktige 74-82. Ledamot av handels- och sjöfartsnämnden 74-76 samt vuxenutbildningsnämnden 78-82. Ledamot av Svenska Kommunförbundets länsavdelning i Göteborgs och Bohus län 77-82. Ledamot av styrelsen för Göteborgs Stuveri AB 82-84, Göteborgs Frihamns AB 84-86 och Göteborgs Hamn AB 83-, ordförande 83-86, vice ordförande 86-92.

Föräldrar

Skogsarbetaren Jonas Arvid Östlund och Beda Engnell

Sagt och gjort

 • med anledning av prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling

  Motion 1997/98:T27 av Märta Johansson och Sten Östlund (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:T27 av Märta Johansson och Sten Östlund s med anledning av prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling Sjöfartsavgifter Göteborgs hamn är Nordens största och enda transoceana hamn. För att den skall kunna fullgöra sina nationella och internationella transportuppgifter krävs

  Inlämnad
  1998-03-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:TU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Regional utveckling i Västsverige

  Motion 1997/98:A439 av Sten Östlund m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:A439 av Sten Östlund m.fl. s Regional utveckling i Västsverige Västra Götaland blir vid sitt bildande formellt sett en helt ny region i Sverige och världen. Det är ett rimligt steg i en utveckling som pågått under lång tid. Förändringen och utvecklingen går allt snabbare i det mer och mer

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kustbevakningens polisiära uppgifter

  Motion 1997/98:Fö602 av Sverre Palm och Sten Östlund (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fö602 av Sverre Palm och Sten Östlund s Kustbevakningens polisiära uppgifter Kustbevakningen är en operativt inriktad myndighet med hög närvaro till sjöss. Myndigheten utför en kombination av tull- och polisuppgifter till sjöss. Kustbevakningen har det nationella ansvaret för miljöräddningen

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Helikopterdivisionen på Säve

  Motion 1997/98:Fö314 av Claes-Göran Brandin och Sten Östlund (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fö314 av Claes-Göran Brandin och Sten Östlund s Helikopterdivisionen på Säve Behovet och värdet för Västsverige av en stationering av militära helikopterresurser i Göteborg är stort och väldokumenterat. Den omfattande sjöfarten och den omfattande färjetrafiken, landets näst största flygplats,

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Förslag till ändringar i kommunallagen

  Motion 1997/98:K527 av Marianne Carlström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:K527 av Marianne Carlström m.fl. s Förslag till ändringar i kommunallagen Under de sista 15 åren har en rad uppgifter förts från såväl staten som landstingen till primärkommunerna. Det har funnits en direkt politisk vilja att föra ut beslut för att hitta lokala lösningar. Detta innebär också

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1996/97:Fi58 av Sten Östlund (s) och Elving Andersson (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi58 av Sten Östlund och Elving Andersson s, c med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition De stoppade projekten i Göteborgsöverenskommelsen bör igångsättas snarast. I Göteborgsöverenskommelsen var en av grundprinciperna att merparten av väginvesteringarna skulle

  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter

  Motion 1996/97:T23 av Arne Kjörnsberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:T23 av Arne Kjörnsberg m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter Regeringen säger i denna proposition att förslagen skall ge en utveckling som främjar ett miljöanpassat och trafiksäkert transportsystem och bidra till tillväxt och sysselsättning

  Inlämnad
  1996-12-20
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:TU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Varvsstöd

  Motion 1996/97:N220 av Bo Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:N220 av Bo Nilsson m.fl. s Varvsstöd Under många år har stöd till världens varvsindustrier diskuterats, beslutats och ändrats eller så har flertalet länder inte levt upp till de överenskommelser som träffats. Under 1994 träffades på internationellt plan en överenskommelse om att varvsstödet

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:NU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Götalandsbanan

  Motion 1996/97:T522 av Arne Kjörnsberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:T522 av Arne Kjörnsberg m.fl. s Götalandsbanan Sedan mer än tio år har kommuner och länsstyrelser längs den planerade Götalandsbanan varit engagerade i en strävan att utveckla en sammanhängande stadsregion med väl utvecklade och miljövänliga kommunikationer. De elva kommunerna, Bollebygd,

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:TU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Examinationsrätt för idrottsutbildning i Göteborg

  Motion 1996/97:Ub440 av Märta Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub440 av Märta Johansson m.fl. s Examinationsrätt för idrottsutbildning i Göteborg I budgetpropositionen kring högre utbildning och forskning föreslås att de resurskrävande praktisk-estetiska utbildningarna koncentreras till ett fåtal lärosäten. Idrottshögskolan och Lärarhögskolan i Stockholm,

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Examinationsrätt till apotekarexamen vid Göteborgs universitet

  Motion 1996/97:Ub439 av Märta Johansson och Sten Östlund (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub439 av Märta Johansson och Sten Östlund s Examinationsrätt till apotekarexamen vid Göteborgs universitet Sedan 1994 finns ett biomedicinskt läkemedelsprogram vid Göteborgs universitet. Utbildningen svarar mot ett regionalt behov inom läkemedelsindustrin. Vidare ger utbildningen förutsättningar

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse - etapp 2

  Motion 1996/97:Fö51 av Sten Östlund m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fö51 av Sten Östlund m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse etapp 2 Behovet och värdet för Västsverige av en stationering av militära helikopterresurser i Göteborg är stort och väldokumenterat. Den omfattande sjöfarten och den omfattande färjetrafiken, landets

  Inlämnad
  1996-10-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:3 Kulturpolitik

  Motion 1996/97:Kr14 av Sten Östlund (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Kr14 av Sten Östlund s med anledning av prop. 1996/97:3 Kulturpolitik Regeringen föreslår att nuvarande grundbeloppsbaserade stöd ersätts av ett annat stödsystem benämnt stödenheter. Två procent av stödenheterna skall avse riktade tidsbegränsade insatser för att ge incitament till ökad

  Inlämnad
  1996-10-04
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:96 Anställning med lönebidrag

  Motion 1995/96:A10 av Johnny Ahlqvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1995/96:A10 av Johnny Ahlqvist m.fl. s med anledning av prop. 1995/96:96 Anställning med lönebidrag Särskilda åtgärder för äldre på arbetsmarknaden Äldre arbetslösa Äldre personer som har kort tid kvar till ålderspensioneringen har i dagsläget stora svårigheter att få ett nytt arbete om de

  Inlämnad
  1995-11-09
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:AU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:126 Den framtida trafikadministrativa verksamheten

  Motion 1994/95:T20 av Sten Östlund och Marianne Carlström (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:T20 av Sten Östlund och Marianne Carlström s med anledning av prop. 1994/95:126 Den framtida trafikadministrativa verksamheten Regeringen föreslår i rubricerade proposition bl.a. att nuvarande verksamhet vid länsstyrelsernas bilregister centraliseras till tre platser i landet. Länsstyrelserna

  Inlämnad
  1995-01-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:TU23
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Ett allmänt fritidsbåtsregister

  Motion 1994/95:T614 av Sten Östlund (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:T614 av Sten Östlund s Ett allmänt fritidsbåtregister År 1988 infördes ett allmänt fritidsbåtsregister registerBeslutet mötte vid dess genomförande kraftiga protester. Allt eftersom erfarenheterna vanns tystnade dessa och registret blev allmänt accepterat. För berörda myndigheter och organisationer,

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:TU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Inflytandet över friskolorna

  Motion 1994/95:Ub386 av Marianne Carlström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub386 av Marianne Carlström m.fl. s Inflytandet över friskolorna Göteborg har stor erfarenhet när det gäller de s.k. fristående skolorna. Det finns nu över 20 fristående skolor som tillsammans har ca 2 400 elever i Göteborg. Kommunens utvärdering av de olika skolpengsystemen har bekräftat

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:UbU10 1994/95:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Götalandsbanan

  Motion 1994/95:T534 av Arne Kjörnsberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:T534 av Arne Kjörnsberg m.fl. s Götalandsbanan Trafikutskottet har tidigare behandlat motioner om Götalandsbanan. I betänkande 1992/93:36 skrev utskottet bland annat. Utskottet anset det angeläget att infrastrukturplaneringen bedrivs med god framförhållning. Götalandsbanan utgör enligt

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:TU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Näringslivsutveckling i Västsverige

  Motion 1994/95:N230 av Kjell Nordström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:N230 av Kjell Nordström m.fl. s Näringslivsutveckling i Västsverige Bakgrund Arbetslösheten och strukturproblemen har slagit hårt mot Västsverige som har en hög andel tillverknings- och verkstadsindustri i förhållande till övriga landet. Västsverige är en region som starkt påverkas av

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:NU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En forskningsanläggning om fusionskraften

  Motion 1994/95:N427 av Alf Eriksson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:N427 av Alf Eriksson m.fl. s En forskningsanläggning om fusionskraften EG, Japan, Ryssland och USA har ingått ett samarbetsavtal som syftar till att bygga en forskningsanläggning för att klarlägga om fusionskraften kan användas som framtidens outsinliga kraftkälla. Projektet kallas ITER

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:NU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter