Sören Lekberg (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
ombudsman
Född år
1946
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1983-03-01 – 2002-09-30
Ordinarie
1982-10-07 – 1983-02-28
Ordinarie
1976-10-03 – 1976-10-06

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1993-02-10 – 1994-10-01
Ledamot
1991-09-29 – 1992-10-12
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Ledamot
1983-10-03 – 1985-09-29

Finansutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Utrikesutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2002-05-31 – 2002-06-12
Suppleant
2002-01-17 – 2002-01-18
Suppleant
2001-10-25 – 2001-12-11
Deputerad
1999-03-23 – 1999-09-13
Deputerad
1998-10-05 – 2002-09-30

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Deputerad
2002-04-18 – 2002-06-04
Deputerad
2001-10-16 – 2001-12-06
Deputerad
2001-03-27 – 2001-04-26

Bostadsutskottet

Ledamot
1992-10-12 – 1994-10-01
Suppleant
1991-10-07 – 1992-10-12

EU-nämnden

Ordförande
1998-10-13 – 2002-10-08
Ledamot
1996-01-22 – 1998-10-05
Suppleant
1995-01-01 – 1996-01-21

EES-utskottet

Suppleant
1992-05-26 – 1993-06-04
Suppleant
1992-05-26 – 1993-06-04

Riksrevisionens styrelse

Ordförande
2003-03-12 – 2006-10-16

Valberedningen

Ledamot
1998-10-05 – 2002-09-30

Valprövningsnämnden

Suppleant
1988-11-10 – 1994-11-15

Europarådets svenska delegation

Suppleant
1994-10-17 – 2002-12-31

OSSE-delegationen

Suppleant
1998-10-20 – 1999-01-22
Suppleant
1996-12-13 – 1998-10-05

Domarnämnden

Personlig ersättare
2011-01-01 – 2015-01-01

EG-delegationen

Suppleant
1994-10-10 – 1994-12-31

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1975-76, 1982. Rdl 1983- Suppleant i Trafikutskottet 75/76 och 82/83-90/91, Konstitutionsutskottet 82/83-84/85 och 92/93-93/94, Bostadsutskottet 91/92 och EES-utskottet 92/93. Ledamot av Konstitutionsutskottet 85/86-91/92, Bostadsutskottet 92/93-93/94 och Finansutskottet 94/95-. Suppleant i Riksdagens revisorer 85/86-93/94, Valprövningsnämnden 88/89- Europarådets svenska delegation 94/95-, EG-Sverige-kommittén 94/95, EU-nämnden 94/95-95/96 och Organisationen för samarbete och säkerhet i Europa (OSSE-delegationen) 96/97-. Ledamot av EU-nämnden 95/96-.

Bostadsort

Södertälje

Utbildning

Studentexamen 66. Filosofie kandidat vid Stockholms universitet 70. Utredningssekreterare i Svenska Byggnadsarbetareförbundet 71-74. Kommunalrådssekreterare i Södertälje 74-80. Ombudsman i Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsföreningars Riksförbund 80-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Posten AB 00-. Ledamot av styrelsen för Södertälje arbetarekommun 75-, ordförande 87-, ledamot av verkställande utskottet 76-85, och Stockholms läns distrikt av SAP 87-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Kronofogdemyndigheten i Stockholms län 88-94 och Skattemyndigheten i Stockholms län 92-. Ledamot av Alkoholsortimentnämnden 95-. - Ledamot av framtidsstudiekommittén 85-86, storstadstrafikkommittén 88-90, grundlagsutredningen inför EG 91-93, kommittén för debatt om Europeiska unionens utveckling och framtid inför 2004 års regeringskonferens 01-, Särskild utredare i frikommunutredningen 91. Ledamot av kommittén för förberedelser inför 1996 års FN-konferens om boende och bebyggelsefrågor (Boplats 96) 93-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Södertälje kommunfullmäktige 71-. Ledamot av fastighetsnämnden 74-79, vice ordförande 76, hamnstyrelsen 80-88, 1:e vice ordförande 80-82, ordförande 83-88, och arvodesnämnden 87-, ordförande 87-88 och 92-, 1:e vice ordförande 89-91. Ledamot av styrelsen för Södertälje hamn AB 88-89. - Ledamot av styrelsen för AB Storstockholms lokaltrafik 74-82, Järnvägs AB Roslagsbanan 74-80 och AB Storstockholms lokaltrafiks järnvägar 80-82.

Föräldrar

Landstingsrådet Ernst Erik Olov Lekberg och Sonja Karna Maria Sandgren

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Debatt om förslag: EU:s framtidsfrågor

  EU:s framtidsfrågor

  Betänkande 2001/02:KUU2

  Riksdagen lade till handlingarna regeringens skrivelse om EU:s framtidsfrågor. Regeringen lämnar i skrivelsen information om det konvent som ska förbereda EU:s nästa regeringskonferens år 2004 och den pågående debatten om EU:s framtid, baserat på Nice- och Laekenförklaringarna. Den svenska inställningen

  Behandlade dokument
  24
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  21 
  Anföranden och repliker
  84, 1 minuter
  Beredning
  2002-04-18
  Justering
  2002-05-21
  Debatt
  2002-06-04
  Beslut
  2002-06-04
 • med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem

  Motion 2001/02:T27 av Eva Arvidsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:T27 av Eva Arvidsson m.fl. s med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbyggnad av väg 73. Motivering Väg 73 är den viktiga förbindelselänken

  Inlämnad
  2001-10-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Kollektivtrafik i Stockholmsområdet

  Motion 2001/02:T305 av Tommy Waidelich m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:T305 av Tommy Waidelich m.fl. s Kollektivtrafik i Stockholmsområdet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att utveckla kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Inledning Till nästa generation ska vi lämna över ett ekologiskt

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Sotningsväsendet

  Motion 2001/02:Fö219 av Sören Lekberg och Anita Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö219 av Sören Lekberg och Anita Johansson s Sotningsväsendet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att slopa den obligatoriska rensningen av imkanaler i bostadskök Motivering Reformeringen av sotningsväsendet har blivit

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Valsystem

  Motion 2001/02:K306 av Sören Lekberg (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:K306 av Sören Lekberg s Valsystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att belysa vilka följder ett valsystem av tysk modell skulle få i Sverige. Motivering Det nya personvalsinslaget prövades i full skala i samband med

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Målsparande inom bostadssektorn

  Motion 2001/02:Bo235 av Sören Lekberg och Ingemar Josefsson (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo235 av Sören Lekberg och Ingemar Josefsson s Målsparande inom bostadssektorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förbättrade villkor för målsparande inom bostadssektorn. Motivering Hushållens finansiella sparande är

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • utbyte av körkort

  Interpellation 2000/01:347 av Lekberg, Sören (s)

  den 2 april Interpellation 2000/01:347 av Sören Lekberg s till näringsminister Björn Rosengren om utbyte av körkort I slutet av januari fick jag ett brev från en person i min valkrets som förgäves försökt få sitt körkort från Isle of Man utbytt mot ett svenskt körkort. Brevskrivaren är bosatt i Sverige sedan 1996 och

  Inlämnad
  2001-04-02
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • om utbyte av körkort

  Interpellation 2000/01:301 av Lekberg, Sören (s)

  den 8 mars Interpellation 2000/01:301 av Sören Lekberg s till näringsminister Björn Rosengren om utbyte av körkort I slutet av januari fick jag ett brev från en person i min valkrets som förgäves försökt få sitt körkort från Isle of Man utbytt mot ett svenskt körkort. Brevskrivaren är bosatt i Sverige sedan 1996 och

  Inlämnad
  2001-03-08
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • med anledning av prop. 2000/01:6 Avtal om visst kostnadsansvar för insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

  Motion 2000/01:So21 av Cinnika Beiming m.fl. (s, mp)

  So21 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkÃ
  nnager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kostnadsansvaret för insatser enligt LSS. Motivering Vissa kommuner fÃ¥r ta ett mycket stort nationellt ansvar pÃ¥grund av att andra kommuner av olika skÃ
  l inte bygger ut sin egen verksamhet för personer

  Inlämnad
  2000-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SoU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skattelättnad för småhus upplåtna med hyres- och bostadsrätt

  Motion 2000/01:Sk790 av Sören Lekberg och Ingemar Josefsson (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk790 av Lekberg, Sören s Skattelättnad för småhus upplåtna med hyres- och bostadsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av taxeringen och beskattningen av småhus som upplåts med hyres- och bostadsrätt

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SkU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Gotlandstrafiken

  Motion 2000/01:T644 av Eva Arvidsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:T644 av Arvidsson, Eva s Gotlandstrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att behålla Gotlandstrafiken i Nynäshamn. Motivering En utredning som Rikstrafiken och Sjöfartsverket presenterat tar upp frågan om

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:TU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sanktionsmöjligheter mot elnätsägare som fördröjer elleverantörsbyten

  Motion 2000/01:N340 av Sören Lekberg och Ingemar Josefsson (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:N340 av Lekberg, Sören s Sanktionsmöjligheter mot elnätsägare som fördröjer elleverantörsbyten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa en sanktionsavgift mot elnätsägare som försenar leverantörsbyte. Motivering

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:NU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Polisen i Stockholms län

  Motion 2000/01:Ju222 av Anita Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ju222 av Johansson, Anita s Polisen i Stockholms län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en väl fungerande polisverksamhet i Stockholms län. Motivering Bostadsområdet och barnens lekplatser ska vara trygga

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:JuU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Infrastrukturen i Stockholmsregionen

  Motion 2000/01:T217 av Tommy Waidelich m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:T217 av Waidelich, Tommy s Infrastrukturen i Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en utbyggd infrastruktur i Stockholmsregionen. Inledning För samhällsutveckling och tillväxt och därmed

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Valsystem av tysk modell

  Motion 1999/2000:K320 av Sören Lekberg (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:K320 av Lekberg, Sören s Valsystem av tysk modell I mitten på 90-talet träffades en uppgörelse i författningsfrågor mellan dåvarande regeringen och den socialdemokratiska oppositionen. Kompromissen mellan partierna innebar i huvudsak att Europaråds- konventionen införlivades i regeringsformen

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:KU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Industrifiske i Östersjön

  Motion 1999/2000:MJ412 av Eva Arvidsson och Sören Lekberg (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:MJ412 av Arvidsson, Eva s Industrifiske i Östersjön Ett antal stora västkusttrålare bedriver storskaligt industrifiske i kustnära områden i Östersjön. Mot detta har såväl Länsstyrelsen i Stockholms län som lokala yrkesfiskare och sportfiskare uttryckt stor oro. Trålarna fiskar efter

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:MJU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Förbättrade villkor för målsparande inom bostadssektorn

  Motion 1999/2000:Bo217 av Sören Lekberg (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Bo217 av Lekberg, Sören s Förbättrade villkor för målsparande inom bostadssektorn Hushållens finansiella sparande är av stor betydelse såväl för samhälls- ekonomin som för den enskilde. Ett stort, långsiktigt och målinriktat sparande ökar den enskildes ekonomiska trygghet och möjligheter

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ändrade regler för fastighetsskatt i bostadsrättsföreningar med småhusbebyggelse

  Motion 1999/2000:Sk699 av Sören Lekberg (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk699 av Lekberg, Sören s Ändrade regler för fastighetsskatt i bostadsrättsföreningar med småhusbebyggelse I uppgörelsen mellan regeringen och samarbetspartierna om statsbudgeten för år 2000 ingår en sänkning av fastighetsskatten på hyreshus med 0,1 procent. I kommentarerna säger regeringen

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SkU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vistelsebegreppet i LSS

  Motion 1998/99:So319 av Cinnika Beiming och Sören Lekberg (s)

  Motion till riksdagen 1998/99:So319 av Cinnika Beiming och Sören Lekberg s Vistelsebegreppet i LSS Frågan om vistelsebegreppet i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, blev aktuell i samband med omsorgernas kommunalisering. Enligt 16 LSS har kommunen ansvar för alla som är bosatta, dvs folkbokförda,

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:SoU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Målsparande inom bostadssektorn

  Motion 1998/99:Bo221 av Sören Lekberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1998/99:Bo221 av Sören Lekberg m.fl. s Målsparande inom bostadssektorn Förbättrade villkor för målsparande inom bostads- sektorn Hushållens finansiella sparande är av stor betydelse för såväl samhällsekonomin som för den enskilde. Ett stort, långsiktigt och målinriktat sparande ökar den enskildes

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter