Sigge Godin (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
1:e inspektör
Född år
1938
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1985-09-29 – 1998-10-05

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985- Suppleant i Arbetsmarknadsutskottet 85/86-93/94. Ledamot av Socialförsäkringsutskottet 88/89-. - Ledamot av fp-gruppens förtroenderåd 88-94.

Bostadsort

Sundsvall

Utbildning

Folkhögskola 61-62. Ekonomiska studier. 1:e inspektör.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Fiskevattenägarnas förbund. - Ledamot av styrelsen för Kovlands IF 82-85 och Norrlandsförbundet 91-. - Ledamot av Svenska Handelstjänstemannaförbundets fackklubb i Västernorrlands län, ordförande 73-76. - Ledamot av Selånger-Sättna folkpartiavdelning, ordförande 78-85 och 95-, samt Västernorrlands läns länsförbund av Folkpartiet, ordförande 79-91.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsstyrelsen i Västernorrlands län 86-, glesbygdsmyndigheten/glesbygdsverket 91-96, Västernorrlands läns allmänna försäkringskassa, vice ordförande 92-, statensinvandrarverk 96-. Ledamot av regionalpolitiska nämnden 86-. - Ledamot av 1987 års regionalpolitiska kommitté 87-89, sjuklönekommittén 91, beredningen för en ny ordning för sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna 93-95, prioriteringsdelegationen 98-, Ledamot av referensgruppen för översyn av arbetsskadeförsäkringen 92-93.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Sundsvalls kommunfullmäktige 77-82 och 85-88. Ledamot av organisationsutskottet 77-82, mark- och planutskottet 80-85, valberedningen 80-82 och friskvårdsplanen 81-85. Ledamot av lokala organ 82-85.

Föräldrar

Hemmansägaren Karl Edvin Godin och Alfhild Ottilia Selin

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1997/98:151 Inkomstgrundad ålderspension, m.m.

  Motion 1997/98:Sf38 av Sigge Godin m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf38 av Sigge Godin m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:151 Inkomstgrundad ålderspension, m.m. 1 Ålderspensionssystemet Reformering av ålderspensionssystemet föranleder vissa förändringar i avgiftsstrukturen för arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna. I pensionsuppgörelsen överenskoms

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SfU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi33 av Sigge Godin (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi33 av Sigge Godin fp med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Regeringen skriver i vårbudgeten: En säker tillgång på el till ett rimligt pris är en viktig förutsättning för svenska industrins internationella konkurrenskraft. Det är angeläget att den elintensiva

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:109 Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

  Motion 1997/98:So38 av Barbro Westerholm m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:So38 av Barbro Westerholm m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:109 Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område Folkpartiet liberalerna ställer sig i huvudsak bakom de förslag som framförs i propositionen. Vi ser med tillfredsställelse på att propositionen föreslår viss reglering

  Inlämnad
  1998-04-14
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:SoU22
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:112 Reformerat tandvårdsstöd

  Motion 1997/98:So31 av Barbro Westerholm m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:So31 av Barbro Westerholm m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:112 Reformerat tandvårdsstöd 1 Inledning Regeringens proposition om tandvården har låtit vänta på sig. Skälen är sannolikt flera men ett synes vara problemen med finansieringen av tandvårdsstödet. Jämfört med de förslag som

  Inlämnad
  1998-04-02
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1997/98:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:111 Reformerad förtidspension, m.m.

  Motion 1997/98:Sf34 av Sigge Godin m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf34 av Sigge Godin m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:111 Reformerad förtidspension, m.m. 1 Inledning Folkpartiet har tidigare i riksdagen lagt ett förslag motion 1997/98:Sf305 om en allmän trygghetsförsäkring där vi utförligt har behandlat frågan om socialförsäkringarnas konstruktion

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt - för arbete och välfärd

  Motion 1997/98:A33 av Elver Jonsson m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:A33 av Elver Jonsson m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd 1 Inledning Målet för regionalpolitiken måste vara att öka den enskildes möjligheter att fritt välja arbete och bostadsort. Politiska insatser kan i begränsad omfattning utjämna skillnaderna

  Inlämnad
  1998-03-25
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1997/98:AU11 1997/98:TU10
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:41 Socialförsäkringens administration, m.m.

  Motion 1997/98:Sf26 av Sigge Godin m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf26 av Sigge Godin m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:41 Socialförsäkringens administration, m.m. 1 Effektivare administration för socialförsäkringen Med anledning av proposition 1996/97:63 Samverkan, socialförsäkringens ersättningsnivåer och administration, m.m. tillsattes en utredning

  Inlämnad
  1998-01-23
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:SfU8
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • statliga monopolföretag

  Skriftlig fråga 1997/98:970 av Godin, Sigge (fp)

  Fråga 1997/98:970 av Sigge Godin fp till näringsministern om statliga monopolföretag den 31 juli Sveriges framtid står och faller med småföretag. Det är de som ska rädda Sverige. Småföretagen kan inte inom rimlig tid få märkesskydd från Patent- och registreringsverket PRV på grund av verksamhetens utflyttning till

  Inlämnad
  1998-07-31
  Besvarare
  näringsminister Anders Sundström (S)
 • dammsäkerheten i de utbyggda älvarna

  Skriftlig fråga 1997/98:1055 av Godin, Sigge (fp)

  Fråga 1997/98:1055 av Sigge Godin fp till försvarsministern om dammsäkerheten i de utbyggda älvarna den 27 augusti Sommarens regnande har inneburit att de utbyggda älvarna svämmar över sina bräddar. Fulla magasin tvingar vattenkraftbolagen att dumpa stora mängder vatten som orsakar översvämningar av hus och anläggningar.

  Inlämnad
  1998-08-27
  Besvarare
  statsrådet Leif Pagrotsky (S)
 • ärendehandläggningen av varumärkesskydd vid PRV

  Skriftlig fråga 1997/98:191 av Godin, Sigge (fp)

  Fråga 1997/98:191 av Sigge Godin fp till statsrådet Leif Pagrotsky om ärendehandläggningen av varumärkesskydd vid PRV Genom regeringens beslut att förlägga avdelningen för varumärkesärenden vid PRV till Söderhamn har inneburit orimliga förhållanden när det gäller handläggningen av ärenden för skydd av varumärken. Ärenden

  Inlämnad
  1997-11-27
  Besvarare
  statsrådet Leif Pagrotsky (S)
 • projektmedel för trafiksäkerhetsarbete

  Skriftlig fråga 1997/98:511 av Godin, Sigge (fp)

  Fråga 1997/98:511 av Sigge Godin fp till kommunikationsministern om projektmedel för trafiksäkerhetsarbete Ideella frivilligorganisationer inom trafiksäkerhetsarbetet ansökte för över ett år sedan hos Vägverket om ett sammanlagt belopp på 10 miljoner kronor för olika trafiksäkerhetsinsatser under 1998. Av dessa har

  Inlämnad
  1998-03-05
  Besvarare
  kommunikationsminister Ines Uusmann (S)
 • med anledning av prop. 1997/98:36 Återkallelse av uppehållstillstånd

  Motion 1997/98:Sf19 av Sigge Godin m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf19 av Sigge Godin m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:36 Återkallelse av uppehållstillstånd 1 Inledning Folkpartiet välkomnar regeringens förslag om en s k preskriptionstid för återkallande av uppehållstillstånd. De regler som gäller i dag är orimliga och har skapat många tragedier

  Inlämnad
  1997-11-12
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:SfU7
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:21 Anmälan av vissa allvarliga sjukdomar

  Motion 1997/98:So3 av Barbro Westerholm m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:So3 av Barbro Westerholm m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:21 Anmälan av vissa allvarliga sjukdomar I propositionen föreslås en ny lag om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar. Enligt lagen bemyndigas regeringen för att skydda liv, personlig säkerhet eller hälsa att meddela föreskrifter

  Inlämnad
  1997-10-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SoU9
 • Ideella barn- och ungdomsföreningar

  Motion 1997/98:Sf241 av Gullan Lindblad m.fl. (m, fp, kd)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf241 av Gullan Lindblad m.fl. m, fp, kd Ideella barn- och ungdomsföreningar Ideella föreningar som har allmännyttiga ändamål behandlas ganska förmånligt i skattehänseende. Till sådana allmännyttiga föreningar räknas de vars huvudsakliga ändamål är religiöst, välgörande, socialt, politiskt,

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Rehabiliteringsmöjligheter för kvinnor

  Motion 1997/98:Sf240 av Gullan Lindblad m.fl. (m, fp, mp, kd, c, v)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf240 av Gullan Lindblad m.fl. m, fp, mp, kd, c, v Rehabiliteringsmöjligheter för kvinnor I en flerpartimotion m, c, fp, kd 1994/95: 231 gjordes riksdagen uppmärksam på att forskare vid Umeå universitet kommit fram till att kvinnor får sämre rehabilitering än män. Vi påtalade att män oftare

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Anorexi och sjukförsäkringen

  Motion 1997/98:Sf209 av Sigge Godin (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf209 av Sigge Godin fp Anorexi och sjukförsäkringen Anorexi eller andra ätstörningar är ett stort och växande tonårsproblem som kräver nya och utvecklade behandlingsmetoder för att komma tillrätta med problemen. Uppskattningsvis handlar det om cirka 200300 barn som drabbas i landet. Bland

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Familjepolitiken

  Motion 1997/98:Sf306 av Barbro Westerholm m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf306 av Barbro Westerholm m.fl. fp Familjepolitiken Sammanfattning En liberal familjepolitik skall utgå från barnets behov, främja jämställdheten, delat ansvar för hemarbetet och skapa förutsättningar för att föräldrar kan förena förvärvsarbete och familj. Föräldraförsäkringen skall ha

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1997/98:SfU1 1997/98:SoU13 1997/98:UbU5
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Allmän trygghetsförsäkring

  Motion 1997/98:Sf305 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf305 av Lars Leijonborg m.fl. fp Allmän trygghetsförsäkring 1 Sammanfattning Förtroendet för socialförsäkringarna måste återupprättas. Den ökande misstron mot socialförsäkringssystemen har flera orsaker. En är att Socialdemokraterna använder systemen som en budgetregulator. En annan är

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------1997/98:AU1 1997/98:SfU1 1997/98:SfU13 1997/98:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • Försäkringskassorna

  Motion 1997/98:Sf260 av Gullan Lindblad m.fl. (m, fp, c, s, mp, kd, v)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf260 av Gullan Lindblad m.fl. m, fp, c, s, mp, kd, v Försäkringskassorna Samverkan mellan myndigheter och brukarorganisationert.ex. handikapprörelsen är lagreglerad när det gäller socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS samt hälso-och sjukvårdslagen

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Fungerande kommunikationer

  Motion 1997/98:T207 av Sigge Godin och Elver Jonsson (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:T207 av Sigge Godin och Elver Jonsson fp Fungerande kommunikationer Under årtionden har Sverige byggt ut de fysiska kommunikationerna. Möjligheten till fysisk kommunikation är inte bara något positivt utan en nödvändighet om Sverige skall fungera. Sverige är för glest befolkat för att en

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:TU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter