Rune Rydén (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
fil.lic.
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1976-10-03 – 1998-10-05

Utbildningsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01
Suppleant
1988-11-07 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29
Ledamot
1979-09-30 – 1982-10-02

Finansutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1983-10-03 – 1985-09-29
Suppleant
1976-10-03 – 1979-09-29

Skatteutskottet

Suppleant
1976-10-03 – 1979-09-29

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Suppleant
1994-12-08 – 1998-10-20

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1976- Suppleant i Skatteutskottet 76/77-78/79, Finansutskottet 76/77-78/79, 82/83-84/85 och 91/92-93/94 samt Utbildningsutskottet 85/86-90/91. Ledamot av Utbildningsutskottet 79/80-84/85 och 91/92-97/98 samt Finansutskottet 84/85-90/91. Suppleant i styrelsen för Riksbankens jubileumsfond 89-95.

Bostadsort

Lund

Utbildning

Studentexamen i Kalmar 60. Filosofie magister vid Lunds universitet 66, filosofie licentiat i ekonomisk historia 73. Praktisk lärarutbildning i Malmö 66-67. Amanuens, assistent, forskningsassistent, studievägledare och extra universitetslektor vid Lunds universitet 67-76. Lecturer och visiting professor vid Ohio University 71-74. Adjunkt i Kävlinge 74-. Politisk sekreterare i Malmöhus läns landsting 75-76. Visiting professor vid University of Dallas 80 och 81.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för HSB Mellersta Skåne 73-85, Sydsvenska Försäkringsrådhuset AB, ordförande 84-91, Forum för samhällsdebatt 86-, ordförande 93-, och Scandinavian Seminar College 89-. - Ledamot av styrelsen för Lunds HUF-avdelning, ordförande 68-69, Malmöhus läns MUF-distrikt 69-70, Lunds moderata förening, ordförande 69-80, Moderata samlingspartiet i Fyrstadskretsen 69-80 och Malmöhus länsförbund av Moderata samlingspartiet 76-86.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Försvarets forskningsanstalt 78-, Datamaskincentralen för administrativ databehandling 80-86, Lunds universitet 88-94, Latinamerikainstitutet vid Stockholms universitet 94-, Skattemyndigheten i Malmö 99-. Ledamot av Delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning 82-88, Länsskolnämnden i Malmöhus län 83-85, Statens person- och adressregisternämnd 86- samt Referensgruppen för datafrågor 88-91. - Ledamot av kommittén för de svenska förberedelserna inför FN:s konferens om vetenskap och teknik för utveckling 77-79, lärartjänstutredningen 77-80, företagshälsovårdsutredningen 77-83, organisationskommittén för datamaskincentralen för administrativ databehandling 85-86, framtidsstudiekommittén 85-86, kommittén för en ny högskola i Malmö 96, kommittén om forskningsetik 97-99.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Lunds kommunfullmäktige 71-77. Ledamot av barnavårdsnämnden 70, valberedningen 71-77, ordförande 74-77, byggnadsnämnden 74-76 och stipendienämnden 77-81. Ledamot av styrelsen för Sydvästra Skånes avfalls AB 78-80. - Ledamot av Malmöhus läns landsting 77-82. Ledamot av utbildningsnämnden 78-79.

Litteratur

Location Decisions of Recent Immigrants to Sweden (1972), Labour Participation in the Management of Business Firms in Sweden (1978).

Föräldrar

Lantbrukaren Bertil Erik Olov Rydén och Inga Agnes Linnéa Jonsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av förs. 1997/98:RR10 Riksdagens revisorers förslag angående offentlig upphandling

  Motion 1997/98:Fi70 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi70 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av förs. 1997/98:RR10 Riksdagens revisorers förslag angående offentlig upphandling Riksdagens revisorers granskning av offentlig upphandling har genomförts efter initiativ av riksdagens finansutskott, som är det utskott som i riksdagen bereder

  Inlämnad
  1998-05-20
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:FiU30
 • med anledning av skr. 1997/98:155 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 1997/98:Fi67 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi67 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av skr. 1997/98:155 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Regeringens skrivelse om utvecklingen inom kommunsektorn är en i många hänseenden användbar redovisning av olika kommunala verksamheter. Även om mycket av den information som lämnas är

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:FiU26 1997/98:SoU24
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:153 Vissa kommunala frågor

  Motion 1997/98:Fi63 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi63 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:153 Vissa kommunala frågor Regeringen föreslår i propositionen en lag som ger landsting och kommuner i Skåne län och Västra Götalands län rätt att lämna bidrag till annan kommun. Vi avvisar lagförslaget, eftersom det strider mot

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FiU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi52 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi52 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Inledning Socialdemokraterna har sedan hösten 1994 regeringsansvaret i landet och innehar dessutom makten i cirka 200 av landets 288 kommuner. Landstingen styrs med ett undantag av Socialdemokraterna.

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi51 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi51 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Det stundande millennieskiftet skapar särskilda problem. Myndigheter, företag och privatpersoner runt om i världen har dataprogram som är kodade med två i stället för fyra siffror i årtalet.

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi30 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi30 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition 1 Inledning Regeringen begär i den ekonomiska vårpropositionen prop. 1997/98:150 ett bemyndigande att låta Riksgäldskontoret utställa kapitaltäckningsgarantier till skydd för Botniabanan AB:s

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi26 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi26 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Inledning Utbildning och kompetensutveckling är viktiga för såväl den enskilde individen som för samhället. För individen innebär utbildning att man under en lång tid avsätter kraft och möda

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:FiU20 1997/98:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:114 Nya högskolor m.m.

  Motion 1997/98:Ub38 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub38 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:114 Nya högskolor m.m. 1 Inledning 6 1.1 Sammanfattning 6 2 Nya högskolor 6 2.1 Malmö högskola 6 2.2 Högskola på Gotland 6 3 Samarbete i Öresundsregionen 7 3.1 Öresundsuniversitet 7 4 Ett tekniskt forskningsinstitut i Göteborg 8

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1997/98:FiU25 1997/98:UbU17
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:94 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet m.m.

  Motion 1997/98:Ub27 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub27 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:94 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet m.m. Sammanfattning I propositionen föreslås att läroplanen Lpo 94 skall gälla för det obligatoriska skolväsendet och förskoleklassen. Den skall tillämpas

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:137 Förvaltning av statens fastigheter och statliga myndigheters lokalförsörjning, m.m.

  Motion 1997/98:Fi13 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi13 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:137 Förvaltning av statens fastigheter och statliga myndigheters lokalförsörjning, m.m. I propositionen fastslår regeringen inledningsvis att den reform av statens fastighetsförvaltning och myndigheternas lokalförsörjningsansvar

  Inlämnad
  1998-03-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:FiU25
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:93 Läroplan för förskolan

  Motion 1997/98:Ub21 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub21 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:93 Läroplan för förskolan Innehåll 1 Inledning  18 1.1 Sammanfattning  18 2 Moderata utgångspunkter  18 2.1 Stärk familjens betydelse  18 2.2 Möjliggör valfrihet  19 2.3 Skall alla barn gå i allmän förskola 19 3 En ny läroplan

  Inlämnad
  1998-03-20
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:UbU16 1997/98:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:71 Förstärkt tillsyn över börser

  Motion 1997/98:Fi11 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi11 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:71 Förstärkt tillsyn över börser Handel med värdepapper är en global verksamhet som präglas av snabb utveckling vad avser såväl innehållet som den tekniska utvecklingen. En väl fungerande finansmarknad är en viktig del av samhällsekonomin,

  Inlämnad
  1998-02-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:40 Riksbankens ställning

  Motion 1997/98:K2 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:K2 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:40 Riksbankens ställning 1 Bakgrund Enligt mångårig erfarenhet finns det ett starkt samband mellan framgång i ett lands stabiliseringspolitik och oberoende för dess centralbank. Tendensen till växande inflationstryck föranledde

  Inlämnad
  1997-12-02
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1997/98:KU15
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Barsebäck

  Motion 1997/98:N211 av Jan Backman m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:N211 av Jan Backman m.fl. m Barsebäck Barsebäcksverket är en energiproducerande kärnkraftanläggning med hög säkerhetsnivå och med en lång återstående livslängd som innebär att verket fortsatt kan producera stora mängder elektricitet på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt. Säkerheten

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:NU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Försäkringslagstiftningen

  Motion 1997/98:Fi707 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi707 av Lars Tobisson m.fl. m Försäkringslagstiftningen Försäkringsbranschen är i dag inne i en snabb utveckling och internationalisering. Med denna nya och mer globala marknadssituation skärps konkurrensen. Därmed ökar kraven på att den svenska lagstiftningen följer med i utvecklingen

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FiU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • De svenska bankernas konkurrensläge

  Motion 1997/98:Fi705 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi705 av Lars Tobisson m.fl. m De svenska bankernas konkurrensläge Insättningsgarantinämnden är ansvarig för administrationen av insättningsgarantisystemet. Myndighetens föregångare var Bankstödsnämnden som fram till den 30 juni 1996 hade till uppgift att hantera frågor enligt lagen 1993:765

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FiU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Staten och kommunsektorn

  Motion 1997/98:Fi609 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi609 av Lars Tobisson m.fl. m Staten och kommunsektorn Innehåll 1 Sammanfattning  2 Kommunernas resurser  3 Socialdemokratisk politik missgynnar både medborgarna och kommunerna 4 Stärk det lokala självstyret och vitalisera demokratin  5 Kommunernas genuina uppgifter  6 Avbolagisera kommunerna

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1997/98:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Skånes infrastruktur

  Motion 1997/98:T204 av Inga Berggren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:T204 av Inga Berggren m.fl. m Skånes infrastruktur Utan en väl fungerande infrastruktur skulle Sverige stanna såväl bokstavligt som bildligt. Målmedvetna investeringar i infrastrukturen är nödvändiga för att Sverige skall kunna upprätthålla konkurrenskraft, sysselsättning och välfärd. Skånes

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:TU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Apotekarutbildning i Lund

  Motion 1997/98:Ub435 av Bertil Persson och Rune Rydén (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub435 av Bertil Persson och Rune Rydén m Apotekarutbildning i Lund Läkemedelsbranschen är ett av de få områden där Sverige fortfarande finns med inom spetsteknologin. Samtidigt framhåller branschens företrädare att tillgången på kompetenta forskare är alldeles för liten och att man kommer

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utgiftsområde 16, Utbildning och universitetsforskning

  Motion 1997/98:Ub811 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub811 av Beatrice Ask m.fl. m Utgiftsområde 16, Utbildning och universitetsforskning Inledning Moderata samlingspartiet förespråkar en politik inom utbildningsområdet som karakteriseras av valfrihet, mångfald och kvalitet. De bakomliggande principerna för vår politik framgår av partimotionerna

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  70
  Utskottsberedning
  -----------------------------------1997/98:FiU11 1997/98:UbU1 1997/98:UbU6
  Riksdagsbeslut
  (70 yrkanden): , , 35 saknar beslutsinformation

Filter