Roy Hansson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
överstelöjtnant
Född år
1944
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30

Kulturutskottet

Ledamot
1999-09-23 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-13 – 1999-09-23

Utrikesutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • socialtjänstlagen

  Skriftlig fråga 2001/02:1559 av Hansson, Roy (m)

  den 27 augusti Fråga 2001/02:1559 av Roy Hansson m till socialminister Lars Engqvist om socialtjänstlagen Med nuvarande regler finns risk att personer som är i behov av bistånd eller annat stöd enligt socialtjänstlagen kan komma i en situation där vistelse utanför den egna kommunen kan ifrågasättas. Skälet till detta
  Inlämnad
  2002-08-27
  Besvarare
  socialminister Lars Engqvist (S)
 • arbetsuppgifter för tidigare generaldirektörer

  Skriftlig fråga 2001/02:1541 av Hansson, Roy (m)

  den 22 augusti Fråga 2001/02:1541 av Roy Hansson m till statsminister Göran Persson om arbetsuppgifter för tidigare generaldirektörer Vid riksdagens frågestund den 21 mars 2002 meddelade jordbruksminister Margareta Winberg att det finns nu ett antal arbetsuppgifter som Ingbritt Irhammar kommer att erbjudas riksdagens
  Inlämnad
  2002-08-22
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • vård av kulturhistoriska byggnader

  Skriftlig fråga 2001/02:1538 av Hansson, Roy (m)

  den 22 augusti Fråga 2001/02:1538 av Roy Hansson m till kulturminister Marita Ulvskog om vård av kulturhistoriska byggnader Visbys kyrkoruiner och ringmur har i århundraden betraktats som en nationell angelägenhet. Redan 1865/66 års riksdag konstaterade att de var att räkna som de märkligaste i Norden varför staten
  Inlämnad
  2002-08-22
  Besvarare
  kulturminister Marita Ulvskog (S)
 • vägbelysning på Gotlands landsbygd

  Skriftlig fråga 2001/02:1535 av Hansson, Roy (m)

  den 22 augusti Fråga 2001/02:1535 av Roy Hansson m till näringsminister Björn Rosengren om vägbelysning på Gotlands landsbygd Vägverket har ansvar för väghållning och därmed även för vägbelysning på statliga vägar. På den gotländska landsbygden försvinner belysningspunkter utefter de vägar som Vägverket har ansvar
  Inlämnad
  2002-08-22
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • frakttaxan i Gotlandstrafiken

  Skriftlig fråga 2001/02:1534 av Hansson, Roy (m)

  den 22 augusti Fråga 2001/02:1534 av Roy Hansson m till näringsminister Björn Rosengren om frakttaxan i Gotlandstrafiken Det har nu gått över ett år sedan regeringens utredare Berit Rollen lämnade sitt förslag om hur frakttaxan i Gotlandstrafiken ska utformas. Det är en synnerligen angelägen fråga för Gotland och näringslivet
  Inlämnad
  2002-08-22
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • med anledning av skr. 2001/02:176 Kultur och delaktighet

  Motion 2001/02:Kr12 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr12 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:176 Kultur och delaktighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skolans roll i kulturlivet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
  Inlämnad
  2002-06-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2002/03:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • rättssäkerhet för småföretagare

  Skriftlig fråga 2001/02:1249 av Hansson, Roy (m)

  den 28 maj Fråga 2001/02:1249 av Roy Hansson m till statsrådet Mona Sahlin om rättssäkerhet för småföretagare En rättsstat fordrar att lagar ska vara utformade så att den enskilde, eventuellt med viss hjälp, kan tolka och följa dem. Ett område som ofta är föremål för klagomål är miljölagstiftningen, som i vissa delar
  Inlämnad
  2002-05-28
  Besvarare
  statsrådet Kjell Larsson (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:153 Lotterier över Internet m.m.

  Motion 2001/02:Kr10 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr10 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:153 Lotterier över Internet m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att A-lotteriets nuvarande rätt att sälja lotter över Internet bör upphävas med omedelbar verkan i enlighet
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU21
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): , 1 bifall,
 • med anledning av förs. 2001/02:RR17 Riksdagens revisorers förslag angående internationella freds- och hjälpinsatser

  Motion 2001/02:U4 av Bertil Persson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U4 av Bertil Persson m.fl. m med anledning av förs. 2001/02:RR17 Riksdagens revisorers förslag angående internationella freds- och hjälpinsatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär hos regeringen en snabb översyn av resursbehov för Sveriges internationella freds- och hjälpinsatser
  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2002/03:UU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av redog. 2001/02:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under år 2001

  Motion 2001/02:U3 av Bertil Persson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U3 av Bertil Persson m.fl. m med anledning av redog. 2001/02:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under år 2001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om erbjudande till de baltiska länderna
  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • vägskyltar som visar kulturbesöksmål

  Skriftlig fråga 2001/02:970 av Hansson, Roy (m)

  den 28 mars Fråga 2001/02:970 av Roy Hansson m till näringsminister Björn Rosengren om vägskyltar som visar kulturbesöksmål Inom Näringsdepartementet pågår ett arbete med att utforma en speciell typ av vägskyltar för att visa vägen till platser med kulturbesöksmål. För närvarande väntar ärendet på nödvändiga beslut
  Inlämnad
  2002-03-28
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • med anledning av skr. 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor

  Motion 2001/02:K87 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K87 av Per Unckel m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utgångspunkter för Sveriges hållning under EU:s framtidsarbete. 2 Bakgrund I skrivelse 2001/02:115
  Inlämnad
  2002-03-28
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KUU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Stillbild från Remissdebatt: Remissdebatt

  Remissdebatt

  Datum
  2002-03-22
 • verksamhet vid lantbrukets försöksstationer

  Skriftlig fråga 2001/02:932 av Hansson, Roy (m)

  den 21 mars Fråga 2001/02:932 av Roy Hansson m till jordbruksminister Margareta Winberg om verksamhet vid lantbrukets försöksstationer För utvecklingen av lantbruksnäringen i vårt land är verksamheten vid Sveriges lantbruksuniversitet och vid våra försöksgårdar av stor betydelse. Det är viktigt att denna verksamhet
  Inlämnad
  2002-03-21
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • utbetalning av EU-stöd

  Skriftlig fråga 2001/02:892 av Hansson, Roy (m)

  den 15 mars Fråga 2001/02:892 av Roy Hansson m till jordbruksminister Margareta Winberg om utbetalning av EU-stöd En svårighet för vårt jordbruk är att utbetalningar av olika stöd från EU inte sällan fördröjs på ett för många jordbrukare allvarligt sätt. Oavsett vad fördröjningarna beror på, om det är Jordbruksverket,
  Inlämnad
  2002-03-15
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • dieselbeskattningen

  Skriftlig fråga 2001/02:883 av Hansson, Roy (m)

  den 14 mars Fråga 2001/02:883 av Roy Hansson m till finansminister Bosse Ringholm om dieselbeskattningen Sverige är ett av de länder i världen som har de högsta skatterna. I det avseendet är inte beskattningen av diesel något undantag. Detta belastar inte minst vårt jordbruk, som har att konkurrera med jordbruksföretag
  Inlämnad
  2002-03-14
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: miljöaspekter av fossila bränslen

  miljöaspekter av fossila bränslen

  Interpellation 2001/02:261 av Hansson, Roy (m)

  den 15 februari Interpellation 2001/02:261 av Roy Hansson m till statsrådet Lena Sommestad om miljöaspekter av fossila bränslen När den energipolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet presenterades 1997 sade den då ansvarige ministern: möjligen kommer det att krävas en och
  Inlämnad
  2002-02-15
  Besvarare
  statsrådet Lena Sommestad (S)
 • Gotlandstrafiken

  Skriftlig fråga 2001/02:849 av Hansson, Roy (m)

  den 8 mars Fråga 2001/02:849 av Roy Hansson m till näringsminister Björn Rosengren om Gotlandstrafiken Vid en utfrågning i Stockholm den 24 oktober 2001 diskuterades hur Gotlandstrafiken ska utformas i framtiden. Under utfrågningen rådde i stort sett samstämmighet att den utredning som lämnades till regeringen i augusti
  Inlämnad
  2002-03-08
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:95 Ett tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting

  Motion 2001/02:Fi13 av Roy Hansson (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi13 av Roy Hansson m med anledning av prop. 2001/02:95 Ett tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nödvändigheten av likformad beskattning inom hela arbetsmarknaden.
  Inlämnad
  2002-03-01
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU26
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: elevers rätt att välja skola

  elevers rätt att välja skola

  Interpellation 2001/02:218 av Hansson, Roy (m)

  den 31 januari Interpellation 2001/02:218 av Roy Hansson m till utbildningsminister Thomas Östros om elevers rätt att välja skola Under hösten 2001 lämnade regeringen, med dåvarande skolminister Ingegerd Wärnersson som föredragande, en proposition Fristående skolor 2001/02:35 till riksdagen. Propositionen innehåller
  Inlämnad
  2002-01-31
  Besvarare
  utbildningsminister Thomas Östros (S)

Filter