Rolf Olsson (V)

Valkrets
Göteborgs kommun
Född år
1949
Avliden
17 maj 2007

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2003-02-06 – 2006-10-02
Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30

Riksdagsledamot

Ersättare
2002-11-15 – 2002-12-31

Justitieutskottet

Andre vice ordförande
2004-03-23 – 2006-10-02
Ledamot
2004-03-17 – 2004-03-23
Suppleant
2003-02-20 – 2004-03-17

Socialutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Finansutskottet

Ledamot
2002-11-22 – 2002-12-31
Suppleant
2002-11-22 – 2002-12-31

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2003-02-20 – 2004-03-17

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Suppleant
2006-02-09 – 2006-04-26

Valberedningen

Ledamot
2005-01-27 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Soft air guns och vapenattrapper

  Skriftlig fråga 2005/06:1852 av Olsson, Rolf (v)

  den 19 juni Fråga 2005/06:1852 av Rolf Olsson v till justitieminister Thomas Bodström s Soft air guns och vapenattrapper Så kallade soft air guns och vapenattrapper kan i dag köpas i helt vanliga butiker, och detta för bara några hundralappar. Denna typ av varor finns till för olika typer av lek. Under olyckliga

  Inlämnad
  2006-06-19
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

  Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

  Betänkande 2005/06:JuU30

  Riksdagen beslutade på begäran av ledamöter från Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Centern och Miljöpartiet att regeringens och justitieutskottets lagförslag om att tillåta så kallade hemliga tvångsmedel för att hindra vissa grova brott ska vila ett år. Det betyder att förslaget kommer att behandlas

  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  32, 103 minuter
  Justering
  2006-05-18
  Debatt
  2006-05-31
  Beslut
  2006-05-31
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kvalificerad skyddsidentitet

  Kvalificerad skyddsidentitet

  Betänkande 2005/06:JuU31

  Poliser, andra tjänstemän inom Säkerhetspolisen och tjänstemän inom Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet ska kunna få kvalificerad skyddsidentitet. Det innebär att personen får andra personuppgifter än de verkliga, och att dessa uppgifter ska kunna tas in i körkort, pass eller andra identitetshandlingar.

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  25, 64 minuter
  Justering
  2006-05-18
  Debatt
  2006-05-29
  Beslut
  2006-05-30
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ingripanden mot unga lagöverträdare

  Ingripanden mot unga lagöverträdare

  Betänkande 2005/06:JuU34

  Reglerna om ingripanden mot och behandling av unga lagöverträdare förändras. Syftet är bland annat att förhindra återfall i kriminalitet. Bland annat ändras påföljden "överlämnande till vård inom socialtjänsten" till att omfatta dem som har ett särskilt behov av vård eller annan åtgärd som syftar till

  Behandlade dokument
  54
  Förslagspunkter
  56
  Reservationer
  51 
  Anföranden och repliker
  27, 126 minuter
  Justering
  2006-05-11
  Debatt
  2006-05-19
  Beslut
  2006-05-30
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ett stärkt nämndemannainstitut

  Ett stärkt nämndemannainstitut

  Betänkande 2005/06:JuU32

  Riksdagen sade ja till regeringens förslag om nya regler för nämndemannauppdraget. Syftet med reglerna är bland annat att få en bredare sammansättning av nämndemän när det gäller ålder, kön, yrke och etnisk bakgrund. För att uppdraget som nämndeman ska cirkulera mer bland medborgarna bör valförsamlingen

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  19, 59 minuter
  Justering
  2006-05-09
  Debatt
  2006-05-17
  Beslut
  2006-05-17
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ändringar i säkerhetsskyddslagen, m.m.

  Ändringar i säkerhetsskyddslagen, m.m.

  Betänkande 2005/06:JuU27

  Säkerhetsskyddslagens bestämmelser om utlämnande av uppgifter vid registerkontroll som sker till skydd mot terrorism ändras. Ändringarna innebär att samtliga uppgifter om den kontrollerade som finns i misstankeregistret och belastningsregistret får lämnas ut. Regeringen ska vidare få delegera rätten

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  6, 19 minuter
  Justering
  2006-04-25
  Debatt
  2006-05-05
  Beslut
  2006-05-10
 • Öppenhet och tydlighet inom polisen

  Skriftlig fråga 2005/06:1535 av Olsson, Rolf (v)

  den 4 maj Fråga 2005/06:1535 av Rolf Olsson v till justitieminister Thomas Bodström s Öppenhet och tydlighet inom polisen Efter olika händelser där poliser och grupper av civila drabbat samman på gator och torg har det talats mycket om vikten av att polisen använder sig av rätt arbetsmetoder. Som ett led i att

  Inlämnad
  2006-05-04
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ökad kontroll av vapen

  Ökad kontroll av vapen

  Betänkande 2005/06:JuU29

  Riksdagen har godkänt regeringens lagförslag om ökad kontroll av vapen. Syftet med beslutet är att förhindra att skjutvapen hamnar på den illegala marknaden, men också till att motverka missbruk, olyckshändelser och brottslig verksamhet med legala vapen. Riksdagens beslut innebär bland annat att polisen

  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  12 
  Anföranden och repliker
  9, 36 minuter
  Justering
  2006-04-20
  Debatt
  2006-04-28
  Beslut
  2006-05-03
 • med anledning av prop. 2005/06:178 Hemlig rumsavlyssning

  Motion 2005/06:Ju55 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:178 Hemlig rumsavlyssning. Inledning Varje samhälle måste ha möjlighet att använda tvångsmedel för att kunna utreda och beivra brott. Sådana tvångsmedel innebär definitionsmässigt en inskränkning i grundläggande fri- och rättigheter, rättigheter som i sin

  Inlämnad
  2006-04-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:JuU26
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06 Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

  Motion 2005/06:Ju50 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:177 Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott. Inledning Varje samhälle måste ha möjlighet att använda tvångsmedel för att kunna utreda och beivra brott. Sådana tvångsmedel innebär definitionsmässigt en inskränkning i grundläggande fri-

  Inlämnad
  2006-04-11
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:JuU30
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Straffrättsliga frågor

  Straffrättsliga frågor

  Betänkande 2005/06:JuU22

  Riksdagen sade ja till följande förslag från de borgerliga partierna och Miljöpartiet om straffrätt. Kravet på att en gärningsman ska ha använt så kallade otillbörliga medel för att kunna dömas för människohandel om offret varit över 18 år bör slopas. Straffansvaret för barnpornografibrott bör utvidgas

  Behandlade dokument
  144
  Förslagspunkter
  62
  Reservationer
  56 
  Anföranden och repliker
  42, 168 minuter
  Justering
  2006-03-23
  Debatt
  2006-04-05
  Beslut
  2006-04-05
 • med anledning av skr. 2005/06:131 En ändamålsenlig styrning och förvaltning för försvaret

  Motion 2005/06:Fö9 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Pliktverket även fortsättningsvis bara tillåts kontrollera belastningsregistret för de värnpliktiga som tagits ut efter avslutat mönstringsförfarande. Motivering Vänsterpartiet värnar om den allmänna värnplikten

  Inlämnad
  2006-04-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:FöU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:147 Lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

  Motion 2005/06:Kr25 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:147. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till hur en reglering av övriga kampsporter skall utformas. Motivering I propositionen vill regeringen införa en lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher som innehåller moment av slag mot

  Inlämnad
  2006-03-30
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2005/06:KrU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:149 Kvalificerad skyddsidentitet

  Motion 2005/06:Ju43 av Rolf Olsson m.fl. (v)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:149 Kvalificerad skyddsidentitet. Motivering I propositionen föreslås att tjänstemän inom polisen och Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet ska kunna tilldelas en skyddsidentitet som ska kunna styrkas genom förfalskade uppgifter i identitetshandlingar

  Inlämnad
  2006-04-12
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:JuU31
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av skr. 2005/06:95 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006–2009

  Motion 2005/06:K18 av Mats Einarsson m.fl. (v)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inkorporering med svensk rätt av vissa MR-konventioner. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen omedelbart skall underteckna tilläggsprotokoll 12 till den europeiska

  Inlämnad
  2006-03-29
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2005/06:KU17 2005/06:KU19
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): 9 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:137 Ändringar i säkerhetsskyddslagen m.m.

  Motion 2005/06:Ju35 av Rolf Olsson m.fl. (v)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:137 Ändringar i säkerhetsskyddslagen m.m. Motivering Allmänt kan sägas att vid många typer av anställningar finns det skäl att kontrollera personers bakgrund. Utvecklingen på senare tid går dock mot att registerkontroller görs vid alltfler typer av arbeten.

  Inlämnad
  2006-03-30
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:JuU27
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:111 Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning

  Motion 2005/06:Ju24 av Rolf Olsson m.fl. (v)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:111 Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning. Motivering Vänsterpartiet ser med samma allvar som de flesta på utförda terroristdåd runt om i världen och anser att det är oerhört viktigt att brett diskutera, analysera och vidta verkningsfulla

  Inlämnad
  2006-03-21
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:JuU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Integritet

  Integritet

  Interpellation 2005/06:266 av Åström, Alice (v)

  den 20 februari Interpellation 2005/06:266 av Alice Åström v till justitieminister Thomas Bodström s Integritet Under de senaste tre åren har Justitiedepartementet lagt fram ett antal förslag till riksdagen som direkt eller indirekt kränker integriteten för enskilda medborgare. Dessa förslag har aldrig granskats

  Inlämnad
  2006-02-20
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Våldtäkt mot barn

  Interpellation 2005/06:296 av Olsson, Rolf (v)

  den 10 mars Interpellation 2005/06:296 av Rolf Olsson v till justitieminister Thomas Bodström s Våldtäkt mot barn Våren 2005 beslöts om en förbättrad sexualbrottslagstiftning på många viktiga punkter efter förhandlingar, en proposition som byggde på samarbete mellan regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

  Inlämnad
  2006-03-10
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Processrättsliga frågor

  Processrättsliga frågor

  Betänkande 2005/06:JuU11

  Riksdagen vill att regeringen ser till att säkerheten för parter och vittnen i rättegångar ökar. Det finns fortfarande allmänna domstolar där tilltalade, vittnen och målsäganden tvingas sitta i samma rum och lokaler i avvaktan på förhandlingen. Detta trots att det förekommer att målsägande och vittnen

  Behandlade dokument
  85
  Förslagspunkter
  46
  Reservationer
  53 
  Anföranden och repliker
  45, 126 minuter
  Justering
  2006-02-14
  Debatt
  2006-03-08
  Beslut
  2006-03-08

Filter