Rolf L Nilson (V)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
personalkonsulent
Född år
1945
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-10-02 – 1994-10-02

Näringsutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01
Ledamot
1989-10-03 – 1991-09-29

Socialutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1989-10-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Lagutskottet

Suppleant
1988-12-16 – 1989-10-03

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Konstitutionsutskottet 88/89-90/91, Lagutskottet 88/89, Socialutskottet 88/89 och Näringsutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Näringsutskottet 89/90-90/91. - Ledamot av v-gruppens förtroenderåd 92/93-93/94.

Bostadsort

Lund

Utbildning

Studentexamen 64. Filosofie kandidat vid Lunds universitet 69. Psykologexamen 75. Universitetsamanuens. Assistent. Universitetslektor 67-85. Personalkonsulent 86-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Lunds avdelning av Vänsterpartiet kommunisterna (VPK)/Vänsterpartiet 71-72 och Skånes distrikt av VPK/Vänsterpartiet, ordförande 87-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av 1989 års handikapputredning 88-92, fri- och rättighetskommittén 92-94, kommittén om forskningsetik 97-99.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Lunds kommunfullmäktige 74-85. Ledamot av kommunstyrelsen 77-85. Ledamot av skolstyrelsen 86-88. - Ledamot av Malmöhus läns landsting 94-. Ledamot av valberedningen 94-.

Föräldrar

Typografen Bertil Nilson och Ulla Johansson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av skriv. 1993/94:247 Investera i hälsa - Prioritera för hälsa

  Motion 1993/94:So67 av Eva Zetterberg m.fl. (v)

  Dokument
  Inlämnad
  1994-06-10
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:SoU32
 • med anledning av prop. 1993/94:250 Reformering av det allmänna pensionssystemet

  Motion 1993/94:Sf52 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf52 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:250 Reformering av det allmänna pensionssystemet Vänsterpartiet avslår regeringens förslag till riktlinjer för reformeringen av det allmänna pensionssystemet. Vänsterpartiet vill ha ett generellt och obligatoriskt pensionssystem.
  Inlämnad
  1994-05-17
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:SfU24
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

  Motion 1993/94:Fi32 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi32 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutgiltig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Vänsterpartiets reviderade finansplan Sammanfattning För Vänsterpartiet är minskad arbetslöshet det överordnade målet
  Inlämnad
  1994-05-10
  Förslag
  127
  Utskottsberedning
  ---------------------------------------------------------------1993/94:AU19 1993/94:FiU19 1993/94:FiU20 1993/94:SfU26 1994/95:AU9
  Riksdagsbeslut
  (127 yrkanden): , , 63 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:245 Folkomröstning om EU-medlemskap

  Motion 1993/94:K76 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:K76 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:245 Folkomröstning om EU-medlemskap Frågan om medlemskap i EU är avgörande för vårt lands framtid och självbestämmanderätt. Det är därför bra att riksdagens partier i enighet vänder sig till folket och att alla partier försäkrar
  Inlämnad
  1994-05-09
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1993/94:KU50
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen

  Motion 1993/94:A77 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:A77 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen Bakgrund Regeringen lade hösten 1994 fram ett förslag till en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkringprop 1993/94:80Propositionen utsattes för en nedgörande kritik.
  Inlämnad
  1994-05-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:AU18
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m.

  Motion 1993/94:Sk46 av Lars Bäckström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk46 av Lars Bäckström m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m. Bakgrund I proposition 1993/94:234 lägger regeringen förslag som till väsentliga delar är föranledda av riksdagens beslut att bifalla proposition 1993/94:50 Fortsatt reformering
  Inlämnad
  1994-05-03
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:156 Vissa förändringar i studiestödssystemet

  Motion 1993/94:Sf49 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf49 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:156 Vissa ändringar i studiestödssystemet 1. Allmän studiestödspolitik 1.1 Solidarisk lönepolitik och högre utbildning Det finns en jämlikhetsaspekt i att samhället ger statligt stöd för högre studier. Studiefinansieringssystemet
  Inlämnad
  1994-05-02
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:SfU25
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 2 avslag, , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:240 Statlig garanti för anordnande av olympiska vinterspel i Sverige år 2002

  Motion 1993/94:Kr15 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr15 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:240 Statlig garanti för anordnande av olympiska vinterspel i Sverige år 2002 I regeringens proposition föreslås att staten skall ikläda sig ekonomiskt ansvar för högst 5 645 miljoner kronor för ett olympiskt vinterspel i Östersund/
  Inlämnad
  1994-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KrU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1993/94:TK3 Skrivelse från talmanskonferensen med överlämnande av Riksdagsutredningens slutbetänkande

  Motion 1993/94:K67 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:K67 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av förs. 1993/94:TK3 Skrivelse från Talmanskonferensen med överlämnande av Riksdagsutredningens slutbetänkande EU-nämnden kommer vid händelse av ett medlemskap i EU att få en utomordentligt väsentlig funktion som forum för information och samråd
  Inlämnad
  1994-05-02
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:KU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:213 Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan

  Motion 1993/94:T77 av Karl-Erik Persson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:T77 av Karl-Erik Persson m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:213 Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan Arlandabanan behövs som en viktig del i det moderna järnvägsnätet. Ett högeffektivt järnvägsnät med snabb- och högfartståg har förutsättningar att konkurrera
  Inlämnad
  1994-04-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:TU36
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:218 Psykiskt stördas villkor

  Motion 1993/94:So61 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:So61 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:218 Psykiskt stördas villkor Vänsterpartiet har i sin motion om inriktningen av stödet till psykiskt handikappade 1993/94:So479 redovisat hur vi vill att insatserna för de psykiskt störda skall vara utformade. Vi anser att
  Inlämnad
  1994-04-26
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1993/94:SoU28
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:227 Frågor om offentlig upphandling

  Motion 1993/94:Fi20 av Johan Lönnroth m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi20 av Johan Lönnroth m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:227 Frågor om offentlig upphandling I propositionen föreslås att bestämmelser för upphandling av tjänster införs även vid upphandling inom vatten-energi-transport- och telekommunikationsområdena. Vänsterpartiet menar att det
  Inlämnad
  1994-04-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:FiU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:203 Ändringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) m.m.

  Motion 1993/94:U11 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:U11 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:203 Ändringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES-avtalet m.m. I propositionen läggs fram förslag till godkännande av en rad ändringar av EES-avtalet och avtalet mellan EFTA- länderna om upprättandet av en
  Inlämnad
  1994-04-19
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:UU23
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:125 Förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m.

  Motion 1993/94:Ju39 av Johan Lönnroth m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ju39 av Johan Lönnroth m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:125 Förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. Regeringen föreslår i propositionen ytterligare anslag till Kriminalvården motsvarande 54 500 000 kr. Vänsterpartiet har i sin
  Inlämnad
  1994-04-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JuU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:215 Handlingsplan mot buller

  Motion 1993/94:Jo70 av Jan Jennehag m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo70 Jan Jennehag m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:215 Handlingsplan mot buller Bullret fortsätter Regeringens proposition är mycket väsen för ingenting. Regeringens proposition om buller ställer in sig i raden av miljöpropositioner som är tämligen meningslösa. Av de effektiva förslag
  Inlämnad
  1994-04-19
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:JoU31
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:206 Innovationsstöd

  Motion 1993/94:N31 av Rolf L Nilson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:N31 av Rolf L Nilson m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:206 Innovationsstöd Inledning Den svenska industrin befinner sig i en svår situation. Den måste förnyas och utvecklas så att den kan möta allt starkare krav på miljöanpassning och ständigt ökande konkurrens. För detta krävs nya
  Inlämnad
  1994-04-19
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:NU25
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:222 Förnyat förslag till lagstiftning om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling

  Motion 1993/94:Fi18 av Johan Lönnroth m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi18 av Johan Lönnroth m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:222 Förnyat förslag till lagstiftning om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling Regeringen återkommer nu med precis samma förslag utan att förebära några nya skäl som nyligen avslagits av riksdagen.
  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:FiU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:208 Förändringar i lönegarantisystemet

  Motion 1993/94:L13 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:L13 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:208 Förändringar i lönegarantisystemet Inledning Bestämmelserna om lönegaranti vid konkurs har utpräglad karaktär av social skyddslagstiftning. De har sitt ursprung i den starka förmånsrätt i konkurs som i handelsbalkens 17
  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:LU34
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skriv. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen

  Motion 1993/94:T61 av Karl-Erik Persson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:T61 av Karl-Erik Perssson m.fl. v med anledning skr. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen Rätt tänkt men fel resultat Riksdagen har begärt en långsiktig plan för investeringar i trafikens infrastruktur, inklusive investeringar i data- och telekommunikationer och miljökonsekvensanalyser
  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:169 Överenskommelse om investeringar i trafikens infrastruktur i Göteborgsregionen

  Motion 1993/94:T55 av Johan Lönnroth m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:T55 av Johan Lönnroth m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:169 Överenskommelse om investeringar i trafikens infrastruktur i Göteborgsregionen Miljöanpassade kommunikationer.måste vi sträva efter. Speciellt i storstäderna där befolkningsunderlag och bebyggelsestruktur lämpar sig väl för
  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:TU34
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter