Roland Larsson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
Kommunalråd
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-10-02 – 1998-10-05

Näringsutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Finansutskottet

Suppleant
1995-01-16 – 1995-10-09
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01

Socialutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Suppleant
1991-02-26 – 1991-09-29
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-05

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Socialutskottet 88/89-90/91 och 92/93-93/94, Finansutskottet 95/96 och Trafikutskottet 95/96-97/98. Ledamot av Näringsutskottet 88/89-90/91, Finansutskottet 91/92-93/94 och Socialutskottet 94/95-97/98. Suppleant i Riksdagens förvaltningsstyrelse 94/95-97/98.

Bostadsort

Ljungsbro

Utbildning

Fackskola i Linköping 56. Elektriker 56-59. Tidningstjänsteman, försäljare 59-76. Kommunalråd i Linköping 77-88.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Linköpings idrottsförbund 73-77 och Länstidningen Östergötland, ordförande. - Ledamot av styrelsen för Svenska Handelstjänstemannaförbundets klubb vid Östgöta Correspondenten, ordförande 74-76. - Ledamot av styrelsen för Östergötlands läns centerpartidistrikt, vice ordförande 86-. Ledamot av Centerpartiets partistyrelse 86-95.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Miljövårdsberedningen 77-83, Barnmiljörådet 90-, Elförsörjningsnämnden 91-96 och Nämnden för frågor om kontroll av klyvbart material 91-. Ledamot av styrelsen för Statens kärnkraftinspektion 92-99. - Ledamot av kommittén om översyn av socialtjänstlagen 91-, kommittén för förberedelser inför 1995 års världskvinnokonferens 93-94, kommunala förnyelsekommittén 95-96, SÄPO/Rikskrimkommittén 98-99, boendesociala beredningen 98-00, kommittén om vård i livets slutskede 98-01, SENIOR 2005 - Äldrepolitik för framtiden 99-, Ersättare i jämställdhetsrådet.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Linköpings kommunfullmäktige 76-94. Ledamot av kommunstyrelsen 77-88, ordförande 77-79 och 86-88, 2:e vice ordförande 80-82. Ledamot av sociala centralnämnden 74-76, social distriktsnämnd 74-76, ordförande 74-76, och arbetslöshetsnämnden 74-76.

Föräldrar

Elektrikern Karl Bertil Larsson och Karin Dagny Hagsten

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

  • med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling - kvalitet och likvärdighet

    Motion 1997/98:Ub40 av Roland Larsson (c)

    Motion till riksdagen 1997/98:Ub40 av Roland Larsson c med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling kvalitet och likvärdighet I propositionen föreslås att gymnasieskolans utbildning i högre utsträckning knyts till arbetslivet och att nya samarbetsformer med arbetslivet bör utvecklas. I det syftet avser
    Inlämnad
    1998-06-09
    Förslag
    2
    Utskottsberedning
    -1997/98:UbU20
  • med anledning av prop. 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken

    Motion 1997/98:Jo81 av Lennart Brunander m.fl. (c)

    Motion till riksdagen 1997/98:Jo81 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken Inledning Skogen har mycket stor betydelse för Sverige. Skogsindustrin är som industrigren landets största nettoexportör. År 1997 uppgick nettoexporten till 75 miljarder kronor. Skogsbranschen
    Inlämnad
    1998-06-09
    Förslag
    20
  • med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige

    Motion 1997/98:Jo69 av Lennart Brunander m.fl. (c)

    Motion till riksdagen 1997/98:Jo69 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige Inledning Användningen av förnybara energislag och material är grunden för en hållbar utveckling. Genom att återanvända varor och återvinna material kan kretsloppet
    Inlämnad
    1998-05-29
    Förslag
    12
  • med anledning av prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken

    Motion 1997/98:So50 av Roland Larsson m.fl. (c)

    Motion till riksdagen 1997/98:So50 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken Centerpartiet motionerade hösten 1997 till riksdagen om hur vi anser att omsorgen om de äldre ska utvecklas. I denna motion ger vi främst svar på regeringens förslag i propositionen
    Inlämnad
    1998-04-29
    Förslag
    26
    Utskottsberedning
    -------------1997/98:SoU24
    Riksdagsbeslut
    (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
  • med anledning av prop. 1997/98:112 Reformerat tandvårdsstöd

    Motion 1997/98:So25 av Roland Larsson m.fl. (c)

    Motion till riksdagen 1997/98:So25 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:112 Reformerat tandvårdsstöd Allmänna utgångspunkter behovet av ett nytt tandvårdsstöd Den allmänna tandvårdsförsäkringen infördes 1974. Syftet var att göra det ekonomiskt möjligt för alla att få tillgång till tandvård till en
    Inlämnad
    1998-04-02
    Förslag
    12
    Utskottsberedning
    ------1997/98:SoU25
    Riksdagsbeslut
    (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
  • med anledning av prop. 1997/98:111 Reformerad förtidspension, m.m.

    Motion 1997/98:Sf33 av Roland Larsson m.fl. (c)

    Motion till riksdagen 1997/98:Sf33 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:111 Reformerad förtidspension, m.m. Regeringen presenterar i propositionen förslag till riktlinjer för en reformerad förtidspension och har för avsikt att senare återkomma med förslag i detalj. Riktlinjerna ska ligga till grund
    Inlämnad
    1998-03-27
    Förslag
    8
    Utskottsberedning
    ----1997/98:SfU11
    Riksdagsbeslut
    (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
  • med anledning av prop. 1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst

    Motion 1997/98:K41 av Roland Larsson m.fl. (c)

    Motion till riksdagen 1997/98:K41 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst Bemötandefrågor I regeringens proposition Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst skriver regeringen bland annat: Den svenska statsförvaltningen skall, med höga krav på rättssäkerhet,
    Inlämnad
    1998-03-27
    Förslag
    2
    Utskottsberedning
    -1997/98:KU31
    Riksdagsbeslut
    (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
  • med anledning av prop. 1997/98:94 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet m.m.

    Motion 1997/98:Ub35 av Elver Jonsson m.fl. (fp, m, s, v, mp, c, kd)

    Motion till riksdagen 1997/98:Ub35 av Elver Jonsson m.fl. fp, m, s, v, mp, c, kd med anledning av prop. 1997/98:94 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet m.m. Flera vetenskapliga undersökningar ger vid handen att om barn och ungdom vägleds till en positiv livsstil får de en god
    Inlämnad
    1998-03-27
    Förslag
    6
    Utskottsberedning
    ---1997/98:UbU18
    Riksdagsbeslut
    (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
  • med anledning av prop. 1997/98:142 Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen

    Motion 1997/98:Jo59 av Lennart Brunander m.fl. (c)

    Motion till riksdagen 1997/98:Jo59 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:142 Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen 1. Inledning Jordbruksnäringen och livsmedelsproduktionen är en viktig resurs i det svenska samhället. Jordbruksmarken är
    Inlämnad
    1998-03-27
    Förslag
    6
    Utskottsberedning
    ---1997/98:JoU23
    Riksdagsbeslut
    (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
  • med anledning av prop. 1997/98:90 Följdlagstiftning till miljöbalken m.m.

    Motion 1997/98:Jo52 av Lennart Brunander m.fl. (c)

    Motion till riksdagen 1997/98:Jo52 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:90 Följdlagstiftning till miljöbalken m.m. I propositionen föreslås ändringar i de lagar som berörs av den tidigare till riksdagen överlämnade propositionen om miljöbalk. Centerpartiet har i en särskild motion 1997/98:Jo34
    Inlämnad
    1998-03-27
    Förslag
    6
    Utskottsberedning
    ---1997/98:JoU25
    Riksdagsbeslut
    (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
  • med anledning av prop. 1997/98:57 Ombildning av Handikappinstitutet

    Motion 1997/98:So22 av Roland Larsson m.fl. (c)

    Motion till riksdagen 1997/98:So22 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:57 Ombildning av Handikappinstitutet I propositionen föreslås att Handikappinstitutet ombildas till en ideell förening som får staten, Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet som sina medlemmar. Styrelsen föreslås få nio
    Inlämnad
    1998-03-26
    Förslag
    4
    Utskottsberedning
    --1997/98:SoU19
    Riksdagsbeslut
    (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
  • med anledning av Skr. 1997/98:79 Redovisning av arbetet med de allmänna barnfrågorna

    Motion 1997/98:So7 av Roland Larsson m.fl. (c)

    Motion till riksdagen 1997/98:So7 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av Skr. 1997/98:79 Redovisning av arbetet med de allmänna barnfrågorna Centerpartiet vill med anledning av regeringens skrivelse understryka behovet av ett mer offensivt sätt att arbeta med frågor rörande barnens situation i samhället. Sverige
    Inlämnad
    1998-03-06
    Förslag
    6
    Utskottsberedning
    ---1997/98:SoU13
    Riksdagsbeslut
    (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
  • med anledning av prop. 1997/98:58 Amsterdamfördraget

    Motion 1997/98:U20 av Roland Larsson och Erik Arthur Egervärn (c)

    Motion till riksdagen 1997/98:U20 av Roland Larsson och Erik Arthur Egervärn c med anledning av prop. 1997/98:58 Amsterdamfördraget Ändra EU:s grundlag så att större självständighet tillåts Regeringen anför i propositionen att EU är ett samarbete mellan självständiga stater. Sverige har emellertid lämnat över normgivningsmakten
    Inlämnad
    1998-03-04
    Förslag
    4
    Utskottsberedning
    --1997/98:UU13
    Riksdagsbeslut
    (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
  • med anledning av prop. 1997/98:48 Ändringar i livsmedelslagen m.fl. lagar

    Motion 1997/98:Jo41 av Lennart Brunander m.fl. (c)

    Motion till riksdagen 1997/98:Jo41 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:48 Ändringar i livsmedelslagen m.fl. lagar I propositionen föreslås bland annat att djurhållare skall vara skyldig att föra register över behandling med veterinärmedicinska läkemedel, samt även tillse att dessa behandlingsjournaler
    Inlämnad
    1998-02-20
    Förslag
    4
    Utskottsberedning
    --1997/98:JoU21
    Riksdagsbeslut
    (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
  • med anledning av prop. 1997/98:41 Socialförsäkringens administration, m.m.

    Motion 1997/98:Sf22 av Roland Larsson m.fl. (c)

    Motion till riksdagen 1997/98:Sf22 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:41 Socialförsäkringens administration, m.m. Tillsättandet av socialförsäkringsnämnder Regeringen föreslår i propositionen att ledamöterna i socialförsäkringsnämnderna skall utses av de politiska partier som är representerade i
    Inlämnad
    1998-01-23
    Förslag
    6
    Utskottsberedning
    ---1997/98:SfU8
    Riksdagsbeslut
    (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
  • medicintillverkning

    Skriftlig fråga 1997/98:758 av Larsson, Roland (c)

    Fråga 1997/98:758 av Roland Larsson c till socialministern om medicintillverkning Pharmacia/Upjohn har nyligen meddelat att man beslutat lägga ned tillverkningen av läkemedlet Apekumarol. För tusentals patienter innebär det att man måste övergå till läkemedlet Waran som är det enda liknande preparat som kommer att finnas
    Inlämnad
    1998-05-15
    Besvarare
    socialminister Margot Wallström (S)
  • förskrivning av läkemedelssynonymer

    Skriftlig fråga 1997/98:1094 av Larsson, Roland (c)

    Fråga 1997/98:1094 av Roland Larsson c till socialministern om förskrivning av läkemedelssynonymer den 22 september Gällande regler för förskrivning av läkemedelssynonymer har ibland lett till att patienter fått ett synonymt läkemedel som gett biverkningar eller framkallat allergier som man inte drabbats av så länge
    Inlämnad
    1998-09-22
    Besvarare
    socialminister Margot Wallström (S)
  • spelautomater på restauranger

    Skriftlig fråga 1997/98:1093 av Larsson, Roland (c)

    Fråga 1997/98:1093 av Roland Larsson c till justitieministern om spelautomater på restauranger den 22 september Enligt uppgift avser Svenska Spel AB att i restauranger på några platser i landet, på försök utplacera en ny typ av spelautomater kopplade direkt till det on-line-system som nu bara finns hos de ATG-ombuden.
    Inlämnad
    1998-09-22
    Besvarare
    finansminister Erik Åsbrink (S)
  • Knypplingskonstens fortbestånd

    Motion 1997/98:Kr283 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. (fp, m, c, v)

    Motion till riksdagen 1997/98:Kr283 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. fp, m, c, v Knypplingskonstens fortbestånd Vadstena och Östergötland har sedan medeltiden, troligen genom nunnorna vid Birgittinerklostret, varit Sveriges centrum när det gäller konstformen knyppling. Säkrare blir man vad gäller senare delen av 1500-talet
    Inlämnad
    1997-10-06
    Förslag
    4
    Utskottsberedning
    --1997/98:KrU7
    Riksdagsbeslut
    (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
  • Finanisiering av kärnkraftens avveckling

    Motion 1997/98:N260 av Roland Larsson (c)

    Motion till riksdagen 1997/98:N260 av Roland Larsson c Finanisiering av kärnkraftens avveckling I enlighet med proposition 1995/96:83, baserad på Kärnbränslefondsutredningens betänkande SOU 1994:108, beslutade riksdagen 1995 betänkande 1995/96:NU10 om ett nytt system för finansiering av kostnaderna för hantering och
    Inlämnad
    1997-10-06
    Förslag
    2
    Utskottsberedning
    -1997/98:NU2
    Riksdagsbeslut
    (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter