Ragnhild Pohanka (MP)

Född år
1932
Avliden
18 november 2021

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-02-23 – 1998-10-05
Ledig
1998-01-23 – 1998-02-22
Ordinarie
1994-10-02 – 1998-01-22
Ordinarie
1988-10-03 – 1991-09-29

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Kulturutskottet

Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29

Socialutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Utbildningsutskottet

Suppleant
1994-12-15 – 1998-10-04

Bostadsutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1989-10-03

Krigsdelegationen

Ledamot
1994-10-17 – 1998-10-05

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988-91. Suppleant i Bostadsutskottet 88/89, Kulturutskottet 89/90-90/91 och Socialutskottet 94/95-97/98. Ledamot av Socialförsäkringsutskottet 88/89-90/91 och 94/95-97/98. Ledamot av Krigsdelegationen 94/95-97/98.

Bostadsort

Borlänge

Utbildning

Studentexamen 52. Mellanstadielärarexamen i Stockholm 56. Ämneslärare med adjunktkompetens. Lärare vid mellanstadiet och högstadiet samt vid studieförbund och komvux. Invandrarlärare i Borlänge 71-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Medlem i Svenska Missionsförbundet. - Ledamot av styrelsen för Miljöpartiet de Gröna i Borlänge, ordförande 81-94, och Kopparbergs läns distrikt 81-94. Ledamot av Miljöpartiet de Grönas politiska utskott 81-86. Språkrör 82 och 84-86.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Försvarets personalvårdsnämnd och Föreningen Svenska UNICEF-kommittén 98-. - Ledamot av kommittén om översyn av socialtjänstlagen 91, barnkommittén 96-, kommittén om ny instans- och processordning vid tillämpning av utlännings- och medborgarskapslagstiftningen samt viss översyn av utlänningslagen (NIPU) 97-99, boendesociala beredningen 98-00,

Kommunala uppdrag

Ledamot av Borlänge kommunfullmäktige 86-88 och 94-. Ledamot kommunstyrelsen 86-88. - Ledamot av styrelsen för sjukhusgruppen i Kopparbergs län 91-94.

Föräldrar

Provinsialläkaren Erwin Krapf och ämnesläraren Siri Carlsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1997/98:178 Medborgarskap och identitet

  Motion 1997/98:Sf46 av Ragnhild Pohanka m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf46 av Ragnhild Pohanka m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:178 Medborgarskap och identitet 1 Inledning Regeringen presenterar i föreliggande proposition vissa ändringar i lagen om svenskt medborgarskap. Största delen av ändringarna beror på att invandrare idag inte kan uppfylla de
  Inlämnad
  1998-06-09
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:SfU15
 • med anledning av prop. 1997/98:173 Verkställighet och återvändande - en del av asylprocessen

  Motion 1997/98:Sf42 av Ragnhild Pohanka m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf42 av Ragnhild Pohanka m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:173 Verkställighet och återvändande en del av asylprocessen Att huvudansvaret för verkställighet av beslut rörande avvisning och utvisning skall föras över från polisen till Invandrarverket känns riktigt. Beslut av en polismyndighet
  Inlämnad
  1998-06-09
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------1997/98:SfU15
 • med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling - kvalitet och likvärdighet

  Motion 1997/98:Ub44 av Gunnar Goude m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub44 av Gunnar Goude m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling kvalitet och likvärdighet I propositionen läggs förslag i syfte att korrigera vissa brister i gymnasiereformen. Flera förslag är efterlängtade, t ex utökningen av de kortaste kurserna, mer lätthanterlig
  Inlämnad
  1998-06-09
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1997/98:UbU20
 • med anledning av prop. 1997/98:177 Ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet

  Motion 1997/98:A69 av Barbro Johansson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:A69 av Barbro Johansson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:177 Ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet 1 Inledning Miljöpartiet de gröna välkomnar regeringens förslag till en ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering, även om vi på sikt vill ha en samordning av
  Inlämnad
  1998-06-09
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  ----------1997/98:AU14 1998/99:AU4
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken

  Motion 1997/98:Jo80 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo80 av Gudrun Lindvall m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken Inledning Mer än hälften av Sveriges yta täcks av skog. Granen dominerar längs sluttningar och i terrängens svackor. Tallskogar finns på bergens och kustens hällmarker samt på gamla isälvsdeltan
  Inlämnad
  1998-06-09
  Förslag
  20
 • med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige

  Motion 1997/98:Jo73 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo73 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige Inledning Förväntningarna på denna försenade miljöproposition var stora. Statsministern har ju såväl i regeringsdeklarationen som vid andra tillfällen talat
  Inlämnad
  1998-05-29
  Förslag
  112
  Utskottsberedning
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------1997/98:JoU27 1998/99:MJU6
  Riksdagsbeslut
  (112 yrkanden): , , 110 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1997/98:147 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1997

  Motion 1997/98:U64 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:U64 av Birger Schlaug m.fl. mp med anledning av skr. 1997/98:147 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1997 Motion till riksdagen 1997/98:U64 av Birger Schlaug m.fl. mp med anledning av skr. 1997/98:147 Redog�relse f�r den svenska krigsmaterielexporten 1997 Inledning
  Inlämnad
  1998-05-28
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1997/98:UU25
 • med anledning av prop. 1997/98:152 Garantipension, m.m.

  Motion 1997/98:Sf39 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf39 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:152 Garantipension, m.m. 1 Sammanfattning 2 2 Vår kritik av propositionen 3 2.1 Förslaget till reformerad ålderspension 3 2.2 Höga marginaleffekter 5 2.3 Inkomstindexeringen en nyckelfråga 6 2.3.1 Olösbar målkonflikt 7
  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:SfU13
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:151 Inkomstgrundad ålderspension, m.m.

  Motion 1997/98:Sf35 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf35 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:151 Inkomstgrundad ålderspension, m.m. 1 Sammanfattning 2 2 Vår kritik av propositionen 3 2.1 Förslaget till reformerad ålderspension 3 2.2 Höga marginaleffekter 5 2.3 Inkomstindexeringen en nyckelfråga 6 2.3.1 Olösbar
  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:SfU13
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken

  Motion 1997/98:So52 av Thomas Julin m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:So52 av Thomas Julin m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken En grön, hållbar äldrepolitik 71 Sveriges demografiska utveckling  71 Nationella mål och inriktning för äldrepolitiken  72 Anhörigstöd  72 Äldre invandrare och deras försörjning 
  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1997/98:SoU24
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi55 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi55 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition 1 För över pengar från arbetsmarknadspolitiken till kommuner och landsting Behoven i välfärdens kärnverksamheter vård, omsorg och skola är efter en rad år av nedskärningar mycket stora.
  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi53 av Barbro Westerholm m.fl. (fp, c, mp, kd)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi53 av Barbro Westerholm m.fl. fp, c, mp, kd med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Regeringen föreslår i 1998 års ekonomiska vårproposition att styckeskatten på cigaretter skall sänkas från 85 öre till 20 öre medan den del av skatten som är detaljhandelspriset
  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi21 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi21 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Gröna luntan Innehåll 1 Sammanfattning 3 2 Miljöanpassa ekonomin 5 2.1 Miljön måste in i de ekonomiska beskrivningarna 6 2.2 Från ord till handling 7 3 Den ekonomiska utvecklingen 8
  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  94
  Utskottsberedning
  -----------------------------------------------1997/98:FiU20 1997/98:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (94 yrkanden): , , 47 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:84 Försvarsmaktens ekonomi och verksamhet år 1998 m.m.

  Motion 1997/98:Fö16 av Annika Nordgren m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fö16 av Annika Nordgren m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:84 Försvarsmaktens ekonomi och verksamhet år 1998 m.m. 1 Svarta hål kräver nytt försvarsbeslut I december 1996 fattades ett försvarsbeslut som var tänkt att gälla den närmaste femårsperioden. Detta försvarsbeslut föll dock samman
  Inlämnad
  1998-04-15
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1997/98:FöU11
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:109 Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

  Motion 1997/98:So37 av Thomas Julin och Ragnhild Pohanka (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:So37 av Thomas Julin och Ragnhild Pohanka mp med anledning av prop. 1997/98:109 Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område Inledning I propositionen lägger regeringen fram förslag till en ny lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. I propositionen föreslås att fyra
  Inlämnad
  1998-04-14
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:SoU22
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling

  Motion 1997/98:Bo21 av Per Lager m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Bo21 av Per Lager m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling Det framtida boendet Bostaden är basen för människans, särskilt barnens, uppfattning om omvärlden och verkligheten. Den skall inte bara tillfredsställa grundläggande skyddsbehov. Den skall
  Inlämnad
  1998-04-03
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1997/98:BoU10
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:112 Reformerat tandvårdsstöd

  Motion 1997/98:So32 av Thomas Julin m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:So32 av Thomas Julin m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:112 Reformerat tandvårdsstöd Inledning Regeringens proposition om ett reformerat tandvårdsstöd lägger fram ett förslag om en omstrukturering av ersättningssystemet för vuxentandvård. Inriktningen är att ge ett ekonomiskt stöd
  Inlämnad
  1998-04-02
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:117 Framtidsformer - Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design

  Motion 1997/98:Kr33 av Ewa Larsson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr33 av Ewa Larsson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:117 Framtidsformer Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design 1 Inledning Den proposition regeringen nu lägger fram är ett mycket efterlängtat nationellt program som kan få central betydelse i svensk kulturpolitik.
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  --------------1997/98:KrU14
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:111 Reformerad förtidspension, m.m.

  Motion 1997/98:Sf32 av Ragnhild Pohanka m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf32 av Ragnhild Pohanka m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:111 Reformerad förtidspension, m.m. 1 Bakgrund Miljöpartiets syn på socialförsäkringarna Begreppen helhetssyn och grundtrygghet präglar Miljöpartiets syn på socialförsäkringarna. Hänsyn måste tas till människans hela situation
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1997/98:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:87 Konstnärernas villkor

  Motion 1997/98:Kr16 av Ewa Larsson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr16 av Ewa Larsson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:87 Konstnärernas villkor Inledning Regeringen har i sin proposition om konstnärernas villkor klart visat avsikten att skapa villkor för professionella konstnärer och kulturarbetare så att de bättre än i dag kan basera sin försörjning
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1997/98:KrU13
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Filter