Paul Ciszuk (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
docent
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-10-03 – 1991-09-29

Försvarsutskottet

Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
1988-11-11 – 1989-04-18

Socialutskottet

Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988-91. Suppl i Jordbruksutskottet 88/89 och Socialutskottet 89/90-90/91. Led av Försvarsutskottet 88/89-90/91.

Bostadsort

Uppsala

Utbildning

Agronomexamen 66. Agronomie doktor 72. - Assistent vid Sveriges Lantbruksuniversitet 66, forskarassistent 78, docent 84, högskolelektor 86-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Led av 1988 års försvarskommitté 88-90, beredningen av beslut om totalförsvarets inriktning 90-91 och pliktutredningen 91.

Kommunala uppdrag

Led av Uppsala kommunfullmäktige 85-88. Led av hälsovårdsnämnden 80-82 och miljö- och hälsoskyddsnämnden 93-.

Litteratur

Ammoniakhalt i vommen och urinämneshalt i blodet hos får som mått på foderkvävets utnyttjande (1972, doktorsavhandling).

Föräldrar

Aleksy Ciszuk och Elsa Maria Andersson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1990/91:190 Ombildning av Stadshypotek

  Motion 1990/91:N134 av Lars Norberg m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:N134 av Lars Norberg m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:190 Ombildning av Stadshypotek Denna proposition är ytterligare ett exempel på att regeringen föreställer sig att all finansiell företagsamhet skall ske i aktiebolagsform. Miljöpartiets grundinställning är att näringsverksamhet

  Inlämnad
  1991-05-17
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  1990/91:NU42
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor

  Motion 1990/91:So95 av Anita Stenberg m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:So95 av Anita Stenberg m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor Regeringens proposition 1990/91:175 om vissa folkhälsofrågor är ett steg i rätt riktning, anser miljöpartiet de gröna. Vi är positiva till propositionen men har ändå en del kommentarer. Vi saknar

  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  4
 • med anledning av prop. 1990/91:152 Överföring av vissa uppgifter enligt smittskyddslagen m.m.

  Motion 1990/91:So63 av Anita Stenberg och Paul Ciszuk (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:So63 av Anita Stenberg och Paul Ciszuk mp med anledning av prop. 1990/91:152 Överföring av vissa uppgifter enligt smittskyddslagen m.m. I princip anser vi det inte acceptabelt att tvångsvårda människor. Med sådan vård kan man knappast förvänta sig att få en samarbetsvillig patient, som

  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SoU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:119 Särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension

  Motion 1990/91:Sf40 av Ragnhild Pohanka m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf40 av Ragnhild Pohanka m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:119 Särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension Århundradets skattereform skulle ge alla mera i plånboken och därmed större ekonomiskt utrymme. Men medan höginkomsttagarna får stora skattelättnader och mer än väl är

  Inlämnad
  1991-03-20
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:SfU11 1990/91:SfU19
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:102 Verksamhet och anslag inom totalförsvaret under budgetåret 1991/92

  Motion 1990/91:Fö7 av Inger Schörling m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fö7 av Inger Schörling m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:102 Verksamhet och anslag inom totalförsvaret under budgetåret 1991/92 Sammanfattning Följande förändringar föreslås i totalförsvarets budget: Miljoner kr Ändamål Plus Minus Netto Civil del: Vattenförsörjning m.m. civil

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  71
  Utskottsberedning
  -----------------------------------1990/91:BoU22 1990/91:FöU8 1990/91:FöU9 1991/92:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (71 yrkanden): , , 35 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:74 Ändring i växtförädlarrättslagen (1971:392)

  Motion 1990/91:L16 av Elisabet Franzén m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:L16 av Elisabet Franzén m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:74 Ändring i växtförädlarrättslagen 1971:392 Med stöd av växtförädlarrättslagen och växtförädlarrättskungörelsen kan den som har framställt en ny växtsort genom registrering få ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja sorten under

  Inlämnad
  1991-02-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:LU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Stopp för kärnvapenprov

  Motion 1990/91:U410 av Eva Goës m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:U410 av Eva Goe s m.fl. mp Stopp för kärnvapenprov Mer än 1 800 kärnvapenprov har utförts sedan Hiroshima och Nagasaki. Till vilken nytta Till vilken glädje Skulle Frankrike vilja spränga kärnvapen i Frankrike Aldrig Istället exploaterar man hänsynslöst kolonier i Stilla havet för provsprängningar.

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:UU18
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Bidrag till fredsorganisationerna

  Motion 1990/91:U404 av Eva Goës och Paul Ciszuk (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:U404 av Eva Goe s och Paul Ciszuk mp Bidrag till fredsorganisationerna Sverige har ett gott internationellt fredsrykte, och som ett neutralt land borde vi arbeta med att förstärka detta goda rykte genom konkreta insatser. Idag finns det fredsnät och fredsrörelser som anordnar fredsläger

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:UU14
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Vapenexporten

  Motion 1990/91:U402 av Inger Schörling m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:U402 av Inger Schörling m.fl. mp Vapenexporten Miljöpariet de grönas grundsyn på vapenexporten är välkänd. All vapenexport bör på sikt avvecklas. Svensk vapenexporten går inte att förena med en aktiv fredspolitik. Vapenaffärernasgrundorsak är att vapenexport inte kan regleras på så sätt

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  37
  Utskottsberedning
  -------------------1990/91:UU18 1990/91:UU24 1991/92:UU1
  Riksdagsbeslut
  (37 yrkanden): , , 28 saknar beslutsinformation
 • Bistånd till bushfolket

  Motion 1990/91:U245 av Paul Ciszuk (mp) och Marianne Andersson i Vårgårda (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:U245 av Paul Ciszuk och Marianne Andersson i Vårgårda mp, c Bistånd till bushfolket Rädda bushfolket ett av världens äldsta naturfolk Sydafrikas sista bushmän hotar att dö ut. Det är bara 50 kvar och om de skall kunna räddas måste det ske nu. Detta stolta jägar- och samlarfolk dominerade

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Planerna på en Öresundsbro

  Motion 1990/91:T923 av Anita Stenberg m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:T923 av Anita Stenberg m.fl. mp Planerna på en Öresundsbro Av miljömässiga, mänskliga och ekonomiska skäl har vi inte råd att bygga en Öresundsbro, inte heller en tunnel. Skåne är hårt utsatt för miljöförstöring i olika former. Dels gör det stora befolkningstrycket att påfrestningarna på

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:TU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Professur i alternativ medicin, m.m.

  Motion 1990/91:Ub573 av Anita Stenberg m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub573 av Anita Stenberg m.fl. mp Professur i alternativ medicin, m.m. Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:So449 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts dels om att forskning inom alternativ vård skall stimuleras

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Alternativa långtidsutredningar

  Motion 1990/91:Fi218 av Claes Roxbergh m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi218 av Claes Roxbergh m.fl. mp Alternativa långtidsutredningar Traditionella mål styr arbetet De statliga långtidsutredningarna har en central roll i den ekonomisk-politiska debatten och som underlag för samhällsplanering. Utredningarna görs i regel vart tredje år. I utredningarna skissas

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:FiU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skogsplantering

  Motion 1990/91:Jo304 av Ragnhild Pohanka och Paul Ciszuk (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo304 av Ragnhild Pohanka och Paul Ciszuk mp Skogsplantering Citat ur riksdagsprotokoll 30 november 1990 ur en interpellationsdebatt angående rotdeformationer, s.k. rotsnurr. Jordbruksminister Hellström: Föryngringen av skogen är en viktig del i det svenska skogsbruket. Redan i 1903 års

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:JoU22
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Biodlingen

  Motion 1990/91:Jo272 av Paul Ciszuk m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo272 av Paul Ciszuk m.fl. mp Biodlingen Det finns i dag ca 120 000 bisamhällen i Sverige. Som väl alla märker i butikerna är vi inte självförsörjande med honung. Det skulle vi gott kunna vara, men honungsbristen är dock inget större samhällsproblem. Det är däremot bristen på pollinerande

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:JoU31
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Bo- och brukarplikt

  Motion 1990/91:Jo252 av Inger Schörling m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo252 av Inger Schörling m. fl. mp Bo- och brukarplikt 1. Bakgrund Allt ägande är förenat med ansvar. Detta har alltid varit en grundregel i varje civiliserat samhälle. Det gäller i särskilt hög grad naturtillgångar. Odlingsmark och skog hör till mänsklighetens oskattbara tillgångar

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:JoU26
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Sveriges geopolitiska indelning

  Motion 1990/91:Bo313 av Kjell Dahlström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo313 av Kjell Dahlström m.fl. mp Sveriges geopolitiska indelning Kommunernas, regionernas, rikets och även världsdelens geopolitiska indelningar diskuteras nu allt oftare och intensivare till följd av många omvälvande förändringar i Sverige och Europa. I denna motion diskuterar vi den

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:BoU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Rökförbud på allmän plats

  Motion 1990/91:So248 av Anita Stenberg m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:So248 av Anita Stenberg m.fl. mp Rökförbud på allmän plats Det finns i dag många gallerior och inomhustorg där människor vistas under en längre tid av dagen. Rökningen på dessa platser är besvärande på grund av att ventilationen inte klarar av att byta ut den rökiga luften tillräckligt

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ersättning från försäkringskassan för psykoterapibehandling

  Motion 1990/91:Sf245 av Anita Stenberg m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf245 av Anita Stenberg m.fl. mp Ersättning från försäkringskassan för psykoterapibehandling Antalet legitimerade psykoterapeuter uppgår i dag till omkring 1100. Deras patienter får ingen ersättning från den allmänna försäkringskassan eftersom en terapeut oftast är psykolog och därmed

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  --1990/91:SfU17 1991/92:SfU3
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • En parlamentarisk utredning om barnets rätt

  Motion 1990/91:L405 av Anita Stenberg m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:L405 av Anita Stenberg m.fl. mp En parlamentarisk utredning om barnets rätt Inledning Vi som lever nu har ett självklart ansvar att försvara de grundläggande livsvillkoren för oss själva, våra barn, barnbarn och kommande generationer. Alla människor behöver en trygg barndom tillsammans

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:LU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter