Mona Sahlin (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms kommun
Titel
Sekreterare, senare statsråd
Född år
1957
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2006-10-07 – 2011-03-31
Ledig
2002-09-30 – 2006-10-06
Ordinarie
1996-01-01 – 1996-04-15
Ledig
1994-10-07 – 1995-12-31
Ordinarie
1991-10-04 – 1994-10-06
Ledig
1991-09-29 – 1991-10-03
Ordinarie
1988-05-31 – 1991-09-29
Ledig
1988-02-01 – 1988-05-30
Ordinarie
1987-05-01 – 1988-01-31
Ledig
1986-10-06 – 1987-04-30
Ordinarie
1985-06-01 – 1986-10-05
Ledig
1985-04-22 – 1985-05-31
Ordinarie
1983-06-04 – 1985-04-21
Ledig
1983-04-06 – 1983-06-03
Ordinarie
1982-10-03 – 1983-04-05

Socialdemokraterna

Partiledare
2007-03-17 – 2011-03-25

Socialutskottet

Vice ordförande
2006-10-10 – 2007-01-24

Arbetsmarknadsutskottet

Ledamot
1988-10-10 – 1990-01-18
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1988-10-02 – 1990-01-12
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1984-10-01 – 1985-09-29

Krigsdelegationen

Ledamot
2006-10-17 – 2011-03-31
Ledamot
1990-05-31 – 1994-10-02

Talmanskonferensen

Ledamot
1991-10-09 – 1992-02-24

Utrikesnämnden

Ledamot
2007-05-11 – 2011-03-31

Valprövningsnämnden

Suppleant
1985-09-29 – 1990-03-07

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
2010-10-19 – 2011-03-31
Suppleant
2007-05-11 – 2010-10-04

Statsrådsberedningen

Statsråd
1994-10-06 – 1995-11-16

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

Samhällsbyggnadsminister
2004-11-01 – 2006-10-06
Statsråd
2002-09-30 – 2004-10-31

Justitiedepartementet

Statsråd
2002-10-21 – 2004-10-21

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1982-. Arbetsmarknadsmin. 1990-91. Suppleant i Justitieutskottet 82/83-84/85, Kulturutskottet 82/83-84/85, Konstitutionsutskottet 84/85-89/90 och Arbetsmarknadsutskottet 85/86-87/88. Ledamot av Arbetsmarknadsutskottet 88/89-89/90 och 91/92, ordförande 91/92. Suppleant i Valprövningsnämnden 85/86-89/90. Ledamot av Krigsdelegationen 89/90-93/94 och Talmanskonferensen 91/92. - Ledamot av s-gruppens styrelse 91/92-93/94.

Bostadsort

Nacka

Utbildning

Gymnasieexamen i Stockholm 76. Köksbiträde i Svenska Dagbladets restaurang 76. Kontorist vid Elevförbundet 76 och Synskadades riksförbund 77. Redaktör för Brevskolan 79, sekreterrare 80-82. Statsråd och chef för arbetsmarknadsdepartementet 12.1.1990-4.10.1991. Partisekreterare i Svenska socialdemokratiska arbetarepartiet (SAP) 92-94. Statsråd i statsrådsberedningen och vice statsminister 7.10.1994-16.11.1995, Rektpr för Bommersvik 98. Statsråd i näringsdepartementet 7.10.1998-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av riksidrottsstyrelsen 85-90. - Ledamot av styrelsen för Nacka Socialdemokratiska ungdomsklubb (SSU), ordförande 74-76, Nacka-Värmdö SSU-krets, ordförande 76-77, Stockholms läns SSU-distrikt, ordförande 80-83, Stockholms läns SAP-distrikt 80-84, SSU 81-87, Unga Örnar 83-85. Ledamot av SAP:s partistyrelse 92-, partisekreterare 92-94, ledamot av verkställande utskottet 93-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för arbetslivscentrum 86-88. Ledamot av läromedelsnämnden 82-86 och miljövårdsberedningen 90-91. Ordförande i statens ungdomsråd 85-87. - Ledamot av folkstyrelsekommittén 84-87, kommittén angående konsekvenserna av olika arbetstidsreformer 87-89, ordförande 87-89, nationella samordningskommittén för Europaåret mot rasism 96-98, ordförande 96-98, kommissionen för att underlätta rekryteringen av personal till vård- och omsorgssektorn 98-99, ordförande 98-99,

Litteratur

Sträng och Mona. Ett samtal om då och nu (1992, tillsammans med G Sträng), Med mina ord (1996, memoarer).

Föräldrar

Ombudsmannen Hans Georg Andersson och föreståndaren Siv Ingeborg Rentorp

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Filter