Margareta Persson (S)

Tidigare ersättare

Titel
informationssekreterare
Född år
1950
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ersättare
1990-07-01 – 1991-09-29
Ersättare
1988-11-08 – 1989-10-01
Ersättare
1983-01-01 – 1985-09-29

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot
1990-10-03 – 1991-09-29

Justitieutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1989-10-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1990-10-14 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Statsrådsers 1988-89, 1990-91. Suppl i Trafikutskottet 82/83-84/85, Socialförsäkringsutksottet 85/86-87/88, Justitieutskottet 88/89-89/90 och Konstitutionsutskottet 90/91. Led av Socialförsäkringsutksottet 88/89-90/91. Led av Riksdagens lokalkommitté 89-90.

Bostadsort

Bromma

Utbildning

Gymnasieexamen 69. Informationssekreterare vid Handikappförbundens centralkommitté 72-77 och 79-81. Socionomexamen i Stockholm 73. Redaktör vid Brevskolan 77-79. Informationssekreterare vid Neurologiskt handikappades riksförbund 81-83.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Handikappförbundens centralkommitté/samarbetsorgan, ordförande 91-, Apoteksbolaget AB/Apoteket AB 96-01. - Ledamot av styrelsen för Arbetarnas bildningsförbund Stockholm 92-. - Ledamot av styrelsen för Konsum Stockholm 85-87. - Ledamot av styrelsen för Stockholms distrikt av Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund, ordförande 76-77, och Stockholms distrikt av Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund, ordf 82-89.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Barnmiljörådet 85-92, ordförande 85-92, Handikappombudsmanennens råd 94-97. Ledamot av styrelsen för Kungl Tekniska högskolan 91-94 och Folkbildningsrådet 94-. - Ledamot av 1989 års handikapputredning 88-90, psykiatriutredningen 91, kommittén rörande konsekvenserna för jämställdhet och välfärd i Sverige vid olika former av deltagande i den västeuropeiska integrationen 93 och Nationella folkhälsokommittén 96-00, ordförande 96-00. Sakkunnig i 1989 års handikapputredning 91-92, utredningen stödformerna anställning med lönebidrag, skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare (OSA) och arbete inom Samhallkoncernen 96-97.

Kommunala uppdrag

Led av social distriktsnämnd 75-76, ordf 75-76. - Led av Stockholms läns landsting 77-83 och 85-86.

Föräldrar

Byrådirektören Karl Knut Gösta Persson och Karin Margareta Widell

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1990/91:109 Avgifter vid kommunal bostadsförmedling

  Motion 1990/91:Bo48 av Margareta Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo48 av Margareta Persson m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:109 Avgifter vid kommunal bostadsförmedling I regeringens proposition föreslås att avgifter skall kunna tas ut på vissa tjänster som bostadsförmedlingarna kan erbjuda, utöver registrering och anvisning av bostad. Dessa tjänster
  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:BoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kriminalisering av sexuella övergrepp mot barn i andra länder

  Motion 1990/91:Ju631 av Ewa Hedkvist Petersen m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju631 av Ewa Hedkvist Petersen m. fl. s Kriminalisering av sexuella övergrepp mot barn i andra länder Det har skrivits mycket under 80-talet om sexuella övergrepp mot barn. I dag vet vi vad många vägrade att tro för bara ett tiotal år sedan. Många barn i vår kultur utsätts någon gång
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JuU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Prostitutionen

  Motion 1990/91:Ju617 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju617 av Oskar Lindkvist m.fl. s Prostitutionen Det är ett samhällsintresse att motverka prostitutionen och dess skadeverkningar. Samhällets metoder för detta utgörs i dag främst av sociala insatser. Polisen och socialtjänsten bedriver ett mycket aktivt arbete dels av förebyggande karaktär,
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JuU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Samordningsansvaret för olycksfall bland 15-19-åringar

  Motion 1990/91:So327 av Margareta Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:So327 av Margareta Persson m.fl. s Samordningsansvaret för olycksfall bland 15-19-åringar Barnmiljörådet har enligt sin instruktion bl.a. ett samordningsansvar när det gäller barns och ungdomars säkerhet. För att med befintliga resurser klara av sitt arbete med att bevaka barns miljö
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SoU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bilstödet

  Motion 1990/91:So326 av Margareta Persson och Lahja Exner (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:So326 av Margareta Persson och Lahja Exner s Bilstödet Bilstödet är en mycket viktig fråga för många handikappgrupper. Det nya bilstödet har nu varit i kraft ett par år, vilket också betyder att vissa tillämpningssvårigheter nu börjat visa sig. Människor som har svaga armar eller inga
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SoU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bokklubb för punktskrift

  Motion 1990/91:So325 av Margareta Persson (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:So325 av Margareta Persson s Bokklubb för punktskrift I Sverige i dag finns ett tusental blinda personer som kan läsa punktskrift. Det är mycket viktigt att de inte får all sin information och allt sitt läsandegenom talböcker. Att själv få läsa en bok är en annan upplevelse än att lyssna,
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SoU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bostadsbidrag vid boende i kooperativ hyresrätt

  Motion 1990/91:Bo231 av Erkki Tammenoksa och Margareta Persson (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo231 av Erkki Tammenoksa och Margareta Persson s Bostadsbidrag vid boende i kooperativ hyresrätt Vid bestämmande av bostadsbidrag anses som bostadskostnad normalt den kostnad som bidragstagaren har för januari månad det kalenderår som bidraget avser. Vissa tillägg till denna kostnad kan
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:BoU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Arbetshjälpmedel

  Motion 1990/91:A214 av Margareta Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:A214 av Margareta Persson m.fl. s Arbetshjälpmedel I förra årets budget beslutades att arbetsgivare inte längre skulle få bidrag till anpassning av arbetshjälpmedel om kostnaderna understeg 50 000 kr. för redan anställda. Nu föreslås att inga bidrag skall ges till anpassning av arbetsplatsen
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SfU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Fred i Mellanöstern

  Motion 1990/91:U658 av Anita Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:U658 av Anita Johansson m.fl. s Fred i Mellanöstern Ett storkrig har igångsatts i Mellanöstern. Det kan leda till oöverskådliga, oberäkneliga och katastrofala konsekvenser i hela regionen. Det finns också en risk att krigsbranden sprider sig till andra delar av världen. Kriget löser inga
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ---1990/91:UU23 1991/92:UU4
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Förlängning av förskollärar- och fritidspedagogutbildningarna

  Motion 1990/91:Ub605 av Anita Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub605 av Anita Persson m.fl. s Förlängning av förskollärar- och fritidspedagogutbildningarna De senaste årens utveckling på förskole- respektive fritidshemsverksamhetens område, liksom den ökade betydelse både förskolan och fritidshemmen tillerkänts som viktiga pedagogiska verksamheter
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skolans miljö

  Motion 1990/91:Ub284 av Eva Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub284 av Eva Johansson m.fl. s Skolans miljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:So474 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om åtgärder för att förbättra skolans miljö för barnen. Stockholm den 24 januari
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Riksfärdtjänsten

  Motion 1990/91:T909 av Margareta Persson och Britta Sundin (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:T909 av Margareta Persson och Britta Sundin s Riksfärdtjänsten I budgetpropositionen föreslås att riksfärdjänsten kommunaliseras och att anslaget görs om till ett reservationsanslag. Man anslår inte heller mer pengar till verksamheten, trots att alltfler åker med riksfärdtjänst och trots
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:TU22
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Folkrättsligt skydd mot kärnvapenkrig av misstag

  Motion 1990/91:U422 av Stig Gustafsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:U422 av Stig Gustafsson m.fl. s Folkrättsligt skydd mot kärnvapenkrig av misstag Representanter för samtliga sex riksdagspartier samt nio svenska yrkesgrupper mot kärnvapen anordnade den 14-16 november 1990 en internationell konferens i syfte att utarbeta ett aktionsprogram mot kärnvapenkrig
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Hemspråksundervisning på lördagar

  Motion 1990/91:Ub243 av Margareta Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub243 av Margareta Persson m.fl. s Hemspråksundervisning på lördagar I årets budgetproposition har en ändring av statsbidragsreglerna för hemspråksundervisningen aviserats. Statsrådet förutsätter att kommunerna tillsammans med berörda elever, vårdnadshavare och lärare gör allt för att
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder mot franska kärnvapenprov i Stilla havet

  Motion 1990/91:U403 av Sylvia Pettersson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:U403 av Sylvia Pettersson m.fl. s Åtgärder mot franska kärnvapenprov i Stilla havet Trots en stark internationell opinion och lokala protester mot provsprängningar har Frankrike fortsatt med sina kärnvapenprov vid Mururoa i Stilla havet. Undersökningar som gjorts under årens lopp bl.a.
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:UU18
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Barn och buller

  Motion 1990/91:So474 av Eva Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:So474 av Eva Johansson m.fl. s Barn och buller Riksdagen har beslutat ge regeringen i uppdrag att utarbeta åtgärdsprogram mot buller. Det är en angelägen uppgift. Det har under den senaste tiden kommit allt fler rapporter om bullrets negativa inverkan på människan. Det allvarliga är
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  ----1990/91:SoU19 1991/92:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Stöd till kvinnojourer

  Motion 1990/91:So254 av Margareta Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:So254 av Margareta Persson m.fl. s Stöd till kvinnojourer Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Ju813 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av årligt verksamhetsbidrag till kvinnojourer. Stockholm
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SoU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Behandlingsplatser för svårt störda barn och ungdomar

  Motion 1990/91:So252 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:So252 av Hans Göran Franck m.fl. s Behandlingsplatser för svårt störda barn och ungdomar Hemställan Med hänvisning till det anförda hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om åtgärder och resurser för en väsentlig utökning av antalet
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:SoU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Sociala insatser för prostituerade

  Motion 1990/91:So227 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:So227 av Oskar Lindkvist m.fl. s Sociala insatser för prostituerade Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Ju617 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om intensifierade sociala insatser för de prostituerade.
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SoU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Handikappgruppernas ekonomiska och sociala villkor

  Motion 1990/91:Sf330 av Bo Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf330 av Bo Nilsson m.fl. s Handikappgruppernas ekonomiska och sociala villkor Riksdagen har tidigare i full enighet gjort mycket kraftfulla uttalanden om att handikappgruppernas situation måste förbättras, oavsett de ekonomiska konjunktursvängningarna i övrigt i samhället. Vi står i
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter