Magda Ayoub (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms län
Titel
tolk
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1999-10-15 – 2002-09-30

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1999-10-18 – 2002-09-30

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2000-02-02 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av skr. 2001/02:176 Kultur och delaktighet

  Motion 2001/02:Kr16 av Inger Davidson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr16 av Inger Davidson m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:176 Kultur och delaktighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om avsaknaden av ett barnperspektiv. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i

  Inlämnad
  2002-06-13
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2002/03:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2001/02:185 Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vid massflykt

  Motion 2001/02:Sf42 av Magda Ayoub m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf42 av Magda Ayoub m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:185 Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vid massflykt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att föreskrifterna för att ytterligare kategorier av fördrivna

  Inlämnad
  2002-06-12
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2002/03:SfU4
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • med anledning av prop. 2001/02:182 Ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning

  Motion 2001/02:Sf38 av Magda Ayoub m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf38 av Magda Ayoub m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:182 Ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2001/02:182 i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering Regeringen föreslår i den framlagda propositionen

  Inlämnad
  2002-06-12
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:SfU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av skr. 2001/02:188 Utbildning för kunskap och jämlikhet - regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i förskola, skola och vuxenutbildning

  Motion 2001/02:Ub28 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub28 av Yvonne Andersson m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:188 Utbildning för kunskap och jämlikhet regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i förskola, skola och vuxenutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen

  Inlämnad
  2002-06-11
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2002/03:UbU1 2002/03:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 10 avslag
 • valdeltagandet

  Skriftlig fråga 2001/02:1219 av Ayoub, Magda (kd)

  den 23 maj Fråga 2001/02:1219 av Magda Ayoub kd till statsrådet Britta Lejon om valdeltagandet Delaktighet och inflytande i samhället återspeglas i valdeltagandet. Vid det senaste valet var det totala valdeltagandet det lägsta sedan 1950-talet. Bland invandrade svenskar och de som endast kan rösta i kommunalvalet är

  Inlämnad
  2002-05-23
  Besvarare
  statsrådet Britta Lejon (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: kristna konvertiter från Iran

  kristna konvertiter från Iran

  Interpellation 2001/02:451 av Ayoub, Magda (kd)

  den 26 april Interpellation 2001/02:451 av Magda Ayoub kd till statsrådet Jan O Karlsson om kristna konvertiter från Iran Enligt det islamiska rättssystemet sharia som gäller i Iran, är konversion från islam till annan religion förbjuden. Brottet medför dödsstraff. Fram t.o.m. 1995 beviljades därför kristna konvertiter

  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  statsrådet Jan O Karlsson (S)
 • Krisplan mot ohälsa (väckt enligt 3 kap. 15 § RO med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 2001/02:Sf36 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf36 av Alf Svensson m.fl. kd Krisplan mot ohälsa väckt enligt 3 kap. 15 RO med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att införa en ny rehabiliteringsförsäkring i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som

  Inlämnad
  2002-05-13
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU18
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 1 avslag, ,
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: statslösa palestinier

  statslösa palestinier

  Interpellation 2001/02:308 av Ayoub, Magda (kd)

  den 7 mars Interpellation 2001/02:308 av Magda Ayoub kd till statsrådet Jan O Karlsson om statslösa palestinier Enligt uppgifter från Migrationsverket finns det i dag ca 390 statslösa asylsökande i Sverige. Palestinier från bl.a. Saudiarabien är en sådan grupp. Om en statslös palestinier från Saudiarabien eller vissa

  Inlämnad
  2002-03-08
  Besvarare
  statsrådet Jan O Karlsson (S)
 • med anledning av skr. 2001/02:148 Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU

  Motion 2001/02:L28 av Kjell Eldensjö m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:L28 av Kjell Eldensjö m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:148 Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att från svensk sida inta en pådrivande roll i fråga

  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:LU28
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:166 Barnpolitiken - arbetet med strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter

  Motion 2001/02:So50 av Rosita Runegrund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:So50 av Rosita Runegrund m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:166 Barnpolitiken arbetet med strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kvalitetsförsämringarna

  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:170 Vissa frågor om koncessionsavgift på televisionens område

  Motion 2001/02:K92 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:K92 av Ingvar Svensson m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:170 Vissa frågor om koncessionsavgift på televisionens område Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 4 första stycket lagen 1992:72 om koncessionsavgift på televisionens och radions område skall ha den lydelse som

  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU36
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av skr. 2001/02:129 Integrationspolitik för 2000-talet

  Motion 2001/02:Sf32 av Magda Ayoub m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf32 av Magda Ayoub m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:129 Integrationspolitik för 2000-talet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en utvärdering bör göras av DO:s och Arbetsmarknadsverkets samarbete. Riksdagen

  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU15
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:161 Rekryteringsbidrag vid vuxenstudier

  Motion 2001/02:Ub21 av Erling Wälivaara m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub21 av Erling Wälivaara m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:161 Rekryteringsbidrag vid vuxenstudier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om först till kvarnsystemet. Riksdagen avslår propositionens förslag om att rekryteringsbidraget

  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , ,
 • mänskliga rättigheter i Armenien

  Skriftlig fråga 2001/02:980 av Ayoub, Magda (kd)

  den 2 april Fråga 2001/02:980 av Magda Ayoub kd till utrikesminister Anna Lindh om mänskliga rättigheter i Armenien Armenien beviljades medlemskap i Europarådet den 27 januari 2001. I samband därmed åtog sig landet att inom ett år efter inträdet i Europarådet avkriminalisera homosexuella relationer mellan vuxna. Armenien

  Inlämnad
  2002-04-02
  Besvarare
  utrikesminister Anna Lindh (S)
 • humanitära skäl

  Skriftlig fråga 2001/02:976 av Ayoub, Magda (kd)

  den 2 april Fråga 2001/02:976 av Magda Ayoub kd till statsrådet Jan O Karlsson om humanitära skäl Enligt utlänningslagen kan uppehållstillstånd ges till utlänning som av humanitära skäl bör få bosätta sig i Sverige. Det kan vara fråga om sådana humanitära skäl som hänförs till den sökandes personliga förhållanden,

  Inlämnad
  2002-04-02
  Besvarare
  statsrådet Jan O Karlsson (S)
 • förvarstagna barn

  Skriftlig fråga 2001/02:975 av Ayoub, Magda (kd)

  den 2 april Fråga 2001/02:975 av Magda Ayoub kd till statsrådet Jan O Karlsson om förvarstagna barn I dag kan en asylsökande tas i förvar om identiteten är oklar och behöver utredas, om det finns annat skäl som motiveras utifrån prövningen av rätten att stanna i Sverige eller det finns en risk att utlänningen håller

  Inlämnad
  2002-04-02
  Besvarare
  statsrådet Jan O Karlsson (S)
 • med anledning av skr. 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor

  Motion 2001/02:K85 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:K85 av Ingvar Svensson m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att regeringen främst bör inrikta sina ansträngningar i framtidskonventet på frågan om EU:s

  Inlämnad
  2002-03-28
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:KUU2
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption

  Motion 2001/02:L26 av Rolf Åbjörnsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:L26 av Rolf Åbjörnsson m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att regeringen skall få rätt att säga upp den europeiska konventionen om adoption av barn. Riksdagen avslår regeringens förslag till

  Inlämnad
  2002-03-28
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2001/02:LU27
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , ,
 • kristna konvertiter från islam

  Skriftlig fråga 2001/02:939 av Ayoub, Magda (kd)

  den 21 mars Fråga 2001/02:939 av Magda Ayoub kd till statsrådet Jan O Karlsson om kristna konvertiter från islam Enligt det islamiska rättssystemet sharia, som gäller i Iran, är konversion från islam till annan religion förbjuden. Brottet ger dödsstraff. Fram t.o.m. 1995 beviljades därför kristna konvertiter från Iran

  Inlämnad
  2002-03-21
  Besvarare
  statsrådet Jan O Karlsson (S)
 • med anledning av förs. 2001/02:RR15 Riksdagens revisorers förslag angående myndigheten Regeringskansliet

  Motion 2001/02:K84 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:K84 av Ingvar Svensson m.fl. kd med anledning av förs. 2001/02:RR15 Riksdagens revisorers förslag angående myndigheten Regeringskansliet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om principerna för dimensioneringen av myndigheten

  Inlämnad
  2002-03-19
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU32
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,

Filter