Liselotte Wågö (M)

Född år
1941
Avliden
28 oktober 2012

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 2002-09-30

Socialutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Utrikesutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Justitieutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Försvarsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2002-05-31 – 2002-06-12
Suppleant
2002-01-17 – 2002-01-18
Suppleant
1998-10-05 – 2002-09-30

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2001-03-27 – 2001-04-26

OSSE-delegationen

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Justitieutskottet 91/92- och Socialförsäkringsutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Socialutskottet 94/95-.

Bostadsort

Halmstad

Utbildning

Studentexamen 61. Legitimerad sjukgymnast 64. Chefsgymnast vid Renströmska sjukhuset i Göteborg 66-71 och Östra sjukhuset i Göteborg 71-78. Planeringssekreterare i Hallands läns landsting 79-87. Chefsgymnast vid länssjukhuset i Halmstad 87-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för 5:e distriktet av legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, ordförande 75-82, och legitimerade Sjukgymnasternas Riksförbund 75-82. - Ledamot av styrelsen för Moderata kvinnoförbundet i Hallands län, ordförande 90-, och Hallands läns länsförbund av Moderata samlingspartiet och dess arbetsutskott 90-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Länsstyrelsen i Hallands län 95-98. Ledamot av Handikappombudsmannens råd 97-00. Ledamot av kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation, HSU 2000, 92-95, sjuk- och arbetsskadeförsäkringskommittén 93-96, barnkommittén 96-.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Halmstads kommunfullmäktige 83-91. Ledamot av kommunstyrelsen 86-91. Ledamot av socialnämnden, ordförande 89-91, och pensionärsrådet, ordförande 89-91. Ledamot av Svenska Kommunförbundets länsavdelning i Hallands län 89-91. - Ledamot av Katolska kyrkans i Halmstad kyrkoråd 88-90.

Föräldrar

Nils Ludvig Herbert P:son Wågö och Helga Maj-Britt Elisabet Johansson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av förs. 2001/02:RR17 Riksdagens revisorers förslag angående internationella freds- och hjälpinsatser

  Motion 2001/02:U4 av Bertil Persson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U4 av Bertil Persson m.fl. m med anledning av förs. 2001/02:RR17 Riksdagens revisorers förslag angående internationella freds- och hjälpinsatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär hos regeringen en snabb översyn av resursbehov för Sveriges internationella freds- och hjälpinsatser
  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2002/03:UU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av redog. 2001/02:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under år 2001

  Motion 2001/02:U3 av Bertil Persson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U3 av Bertil Persson m.fl. m med anledning av redog. 2001/02:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under år 2001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om erbjudande till de baltiska länderna
  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:159 Frivillig försöksverksamhet inom totalförsvaret

  Motion 2001/02:Fö23 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö23 av Henrik Landerholm m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:159 Frivillig försöksverksamhet inom totalförsvaret 1 Sammanfattning Syftet med frivillig försvarsverksamhet bör vara att denna bidrar till totalförsvarets folkliga förankring. Den skall därvid förankra demokratins utveckling
  Inlämnad
  2002-04-03
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU12
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap

  Motion 2001/02:Fö18 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö18 av Henrik Landerholm m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap 1 Sammanfattning Det går inte att i förväg avgöra om en händelse som påverkar samhällets vitala funktioner kommer att leda till en allvarlig samhällskris. Därför bör ledningen av samhället
  Inlämnad
  2002-04-03
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor

  Motion 2001/02:K87 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K87 av Per Unckel m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utgångspunkter för Sveriges hållning under EU:s framtidsarbete. 2 Bakgrund I skrivelse 2001/02:115
  Inlämnad
  2002-03-28
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KUU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av förs. 2001/02:RR14 Den ekonomiska redovisningen av Östersjömiljarderna

  Motion 2001/02:K78 av Bertil Persson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K78 av Bertil Persson m.fl. m med anledning av förs. 2001/02:RR14 Den ekonomiska redovisningen av Östersjömiljarderna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att upplösa Östersjömiljarden och tillföra det ordinarie öststödet
  Inlämnad
  2002-02-14
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU26
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret

  Motion 2001/02:Fö5 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö5 av Henrik Landerholm m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret 1 Sammanfattning Distriktsförsvaret utgörs av territoriellt luft, sjö och mark bundna förband bl.a. s.k. nationella skyddsstyrkor som skall finnas tillgängliga över hela landet. Distriktsförsvaret
  Inlämnad
  2001-10-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret

  Motion 2001/02:Fö4 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö4 av Henrik Landerholm m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret 1 Sammanfattning I ett läge där försvaret tvingas till besparingar är det utmanande att fortsätta med stora investeringar. Därför bör ännu ej genomförda omlokaliseringar som innebär stora
  Inlämnad
  2001-10-12
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU14 2001/02:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret

  Motion 2001/02:Fö3 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö3 av Henrik Landerholm m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret 1 Sammanfattning Vi förordar ett starkare försvar som i vissa avseenden är större och i alla avseenden bättre och flexiblare än regeringens förslag. Detta förutsätter en större materiell
  Inlämnad
  2001-10-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU1 2001/02:FöU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret

  Motion 2001/02:Fö2 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö2 av Henrik Landerholm m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret 1 Sammanfattning Grundläggande för det civila försvarets planering skall vara försvarsförmågan vid väpnat militärt angrepp som syftar till att ockupera hela eller delar av landet. Civilförsvaret
  Inlämnad
  2001-10-12
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU10 2001/02:FöU2 2001/02:KU37
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret

  Motion 2001/02:Fö1 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö1 av Henrik Landerholm m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret 1 Sammanfattning Människan är försvarets viktigaste resurs. Det behöver investeras i en ny personalpolitik som långsiktigt och trovärdigt gör försvaret till en attraktiv arbetsplats för
  Inlämnad
  2001-10-12
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU3 2001/02:FöU7
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , ,
 • Miljökonsekvensanalys av kärnkraftsavveckling

  Motion 2001/02:N225 av Ingvar Eriksson och Liselotte Wågö (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N225 av Ingvar Eriksson och Liselotte Wågö m Miljökonsekvensanalys av kärnkraftsavveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till en bred miljökonsekvensanalys av vad den aviserade kärnkraftsavvecklingen innebär för miljön. Riksdagen tillkännager
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:NU3
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • Nordiskt samarbete

  Motion 2001/02:U223 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U223 av Göran Lennmarker m.fl. m Nordiskt samarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att möjliggöra medlemskap i Nordiska rådet för Estland, Lett-land och Litauen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  4
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • Barn i världen

  Motion 2001/02:U222 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U222 av Göran Lennmarker m.fl. m Barn i världen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i sitt utvecklingsarbete bör verka för att minska antalet barn på institution och ge stöd till humanare omvårdnadsformer.
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2001/02:UU8 2002/03:UU4
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 6 avslag, ,
 • Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

  Motion 2001/02:U343 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U343 av Göran Lennmarker m.fl. m Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att återföra anslaget för utrikesförvaltningen till utgiftsområde 5. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 5 anslag Utrikesförvaltningen
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:KU37 2001/02:UU1 2002/03:KU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 1 avslag, ,
 • Utgiftsområde 7 Fredsfrämjande verksamhet

  Motion 2001/02:U342 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U342 av Göran Lennmarker m.fl. m Utgiftsområde 7 Fredsfrämjande verksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att inom utgiftsområde 7 politikområde Internationellt utvecklingssamarbete skapa en samlad anslagspost för Sveriges fredsfrämjande verksamhet. Riksdagen anvisar till
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:UU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Västsahara

  Motion 2001/02:U329 av Eva Zetterberg m.fl. (v, m, kd, c, fp, mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:U329 av Eva Zetterberg m.fl. v, m, kd, c, fp, mp Västsahara 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige skall hålla fast vid sitt stöd till Polisario och sitt erkännande av västsahariernas rätt till självbestämmande.
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • FN-mandat

  Motion 2001/02:U314 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U314 av Göran Lennmarker m.fl. m FN-mandat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det internationella samfundet, i enlighet med FN-stadgans principer, måste kunna agera i akuta krislägen trots att inte säkerhetsrådet
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:UFöU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Sveriges utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa

  Motion 2001/02:U312 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U312 av Göran Lennmarker m.fl. m Sveriges utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige skall stödja de baltiska staternas önskan om Natomedlemskap. Riksdagen tillkännager
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  19
  Utskottsberedning
  2001/02:UFöU1 2001/02:UU10 2001/02:UU2 2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (19 yrkanden): , ,
 • Fattigdomen

  Motion 2001/02:U311 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U311 av Göran Lennmarker m.fl. m Fattigdomen 1 Sammanfattning Det senaste decenniet har vi upplevt den snabbaste fattigdomsavvecklingen hittills i mänsklighetens historia. Det beror på en snabb ekonomisk tillväxt främst i Asien men även i ett antal övriga u-länder. Det har skett en snabb
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  2001/02:UFöU1 2001/02:UU2 2001/02:UU4
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , ,

Filter