Linnéa Darell (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Östergötlands län
Titel
handläggare
Född år
1945
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2002-09-30 – 2006-10-02

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Socialutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02

Krigsdelegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-02

Riksdagsstyrelsen

Suppleant
2002-10-08 – 2003-09-22

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Krav på tillverkat bröd

  Skriftlig fråga 2005/06:2069 av Darell, Linnéa (fp)

  den 28 augusti Fråga 2005/06:2069 av Linnéa Darell fp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Krav på tillverkat bröd Enligt den nya livsmedelslagen från den 1 juli i år tillsammans med fyra nya EU-direktiv ska tillverkningskök vara godkända enligt en särskild kravlista. Det fanns kanske skäl att skärpa livsmedelstillsynen
  Inlämnad
  2006-08-28
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • Utbildning av service- och signalhundar

  Skriftlig fråga 2005/06:2041 av Darell, Linnéa (fp)

  den 21 augusti Fråga 2005/06:2041 av Linnéa Darell fp till socialminister Berit Andnor s Utbildning av service- och signalhundar Service- och signalhundar fyller en oerhört viktig funktion för personer med olika funktionshinder. Genom sin servicehund kan en rörelsehindrad person leva ett tryggare vardagsliv. Utöver
  Inlämnad
  2006-08-21
  Besvarare
  Berit Andnor (S)
 • Bilkörning och alkohol

  Skriftlig fråga 2005/06:2040 av Darell, Linnéa (fp)

  den 21 augusti Fråga 2005/06:2040 av Linnéa Darell fp till statsrådet Ulrica Messing s Bilkörning och alkohol Vägverkets aktuella olycksstatistik visar att mer än var tredje bilförare som dog i trafiken hade alkohol i kroppen. Polisen uppger att problemet med bilister som kör med alkohol i kroppen ökar. Resultatet
  Inlämnad
  2006-08-21
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • Respekt för nollvisionen

  Skriftlig fråga 2005/06:2039 av Darell, Linnéa (fp)

  den 21 augusti Fråga 2005/06:2039 av Linnéa Darell fp till statsrådet Ulrica Messing s Respekt för nollvisionen Riksdagen har bestämt att en nollvision ska gälla i svenskt trafiksäkerhetsarbete. Ibland uttrycks tvivel om att ett sådant mål är möjligt att uppnå. Tyvärr förekommer det också att människor får anledning
  Inlämnad
  2006-08-21
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • Beslut om bostadsanpassningsbidrag

  Skriftlig fråga 2005/06:1722 av Darell, Linnéa (fp)

  den 31 maj Fråga 2005/06:1722 av Linnéa Darell fp till socialminister Berit Andnor s Beslut om bostadsanpassningsbidrag Rörelsehinderförbundens bostadsanpassningsprojekt visar på många brister vad gäller hantering av bostadsanpassningsbidrag. Till stora delar beror det på att lagstiftningen inte går att tillämpa
  Inlämnad
  2006-05-31
  Besvarare
  Berit Andnor (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Höjt inkomsttak vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst och höjd lägstanivå för hel föräldrapenning

  Höjt inkomsttak vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst och höjd lägstanivå för hel föräldrapenning

  Betänkande 2005/06:SfU15

  Den 1 juli höjs inkomsttaket i sjuk- och föräldraförsäkringen från drygt 24 800 kronor till drygt 33 000 kronor per månad. Den som tjänar upp till 33 000 kronor i månaden kommer då att få 80 procent av lönen från försäkringskassan när de är sjuka eller föräldralediga. Det höjda inkomsttaket kommer även
  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  41, 125 minuter
  Justering
  2006-05-04
  Debatt
  2006-05-16
  Beslut
  2006-05-17
 • Stillbild från Debatt om förslag: Löneskatter för enmansföretag

  Löneskatter för enmansföretag

  Betänkande 2005/06:SfU11

  Enmansföretag som anställer en person ska betala bara ålderspensionsavgift på den ersättning som betalas till den anställde. Nedsättningen gäller den del av ersättningen till den nyanställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad och under högst tolv månader. Lagen är tillfällig och ska tillämpas
  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  21, 57 minuter
  Justering
  2006-04-20
  Debatt
  2006-05-03
  Beslut
  2006-05-03
 • med anledning av skr. 2005/06:110 Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken

  Motion 2005/06:So43 av Erik Ullenhag m.fl. (fp)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att bristande tillgänglighet för personer med funktionshinder skall kunna ses som diskriminering. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om statligt stimulansbidrag för ökad tillgänglighet.
  Inlämnad
  2006-04-06
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2005/06:SoU24
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • Aktivitetsersättning och bosättningstid

  Skriftlig fråga 2005/06:1368 av Darell, Linnéa (fp)

  den 5 april Fråga 2005/06:1368 av Linnéa Darell fp till statsrådet Hans Karlsson s Aktivitetsersättning och bosättningstid I Sverige finns ett antal invandrare i olika åldrar som uppfyller de medicinska kraven för förtidspension men som inte uppfyller bosättningskravet. Risken är uppenbar att socialbidrag blir enda
  Inlämnad
  2006-04-05
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • med anledning av prop. 2005/06:142 Höjt inkomsttak vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst och höjd lägstanivå för hel föräldrapenning

  Motion 2005/06:Sf32 av Linnéa Darell m.fl. (fp)

  Sammanfattning Socialförsäkringar är en hörnsten i vårt samhällsbygge. De är en garant för trygghet för oss alla om något inträffar. Blir vi sjuka eller arbetslösa så finns det en försäkring som gör att vi slipper flytta från hus och hem. Den som blir långvarigt sjuk ska inte dessutom behöva dras med oro för att inte kunna
  Inlämnad
  2006-04-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2005/06:SfU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av skr. 2005/06:139 Nationell IT-strategi för vård och omsorg

  Motion 2005/06:So32 av Erik Ullenhag m.fl. (fp)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om vikten av hänsyn till den personliga integriteten och patientens rättigheter till information. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att ansvaret för kommunikation och
  Inlämnad
  2006-04-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2005/06:SoU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:164 Löneskatter för enmansföretag

  Motion 2005/06:Sf24 av Birgitta Carlsson m.fl. (c, m, fp, kd)

  Sammanfattning Regeringen föreslår att ett enmansföretag under ett års tid ska få en skattenedsättning på arbetsgivaravgiften för en nyanställd person. Allians för Sverige finner det intresseväckande att regeringen tillstår att ekonomiska incitament för det privata näringslivet kan underlätta för nya jobb, men den föreslagna
  Inlämnad
  2006-04-03
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:115 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre

  Motion 2005/06:So38 av Erik Ullenhag m.fl. (fp)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att överföra ansvaret för hemsjukvården till kommunerna. Riksdagen avslår regeringens förslag att ge
  Inlämnad
  2006-04-06
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  2005/06:SoU26
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): 16 avslag
 • Sjukskrivning och insatser från arbetsförmedlingen

  Skriftlig fråga 2005/06:1256 av Darell, Linnéa (fp)

  den 21 mars Fråga 2005/06:1256 av Linnéa Darell fp till statsrådet Hans Karlsson s Sjukskrivning och insatser från arbetsförmedlingen I en interpellationsdebatt den 13 mars i år sade statsrådet Hans Karlsson apropå att personer inte får stöd för rehabilitering och arbetsbyte följande: en annan åtgärd som är igång
  Inlämnad
  2006-03-21
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Tillgång till rehabilitering

  Tillgång till rehabilitering

  Interpellation 2005/06:261 av Darell, Linnéa (fp)

  den 15 februari Interpellation 2005/06:261 av Linnéa Darell fp till statsrådet Hans Karlsson s Tillgång till rehabilitering Inget jobb ingen rehabilitering så lyder rubriken på ett reportage om en kvinna i Östergötland. Kvinnan i fråga blev sjukskriven för ryggproblem för några år sedan och var då arbetslös. Försäkringskassan
  Inlämnad
  2006-02-15
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Misslyckandet med finansiell samordning

  Misslyckandet med finansiell samordning

  Interpellation 2005/06:206 av Johansson, Kenneth (c)

  den 18 januari Interpellation 2005/06:206 av Kenneth Johansson c till statsrådet Hans Karlsson s Misslyckandet med finansiell samordning Hösten 2003 beslutade riksdagen på regeringens förslag om införande av ett regelverk för så kallad finansiell samordning. Centerpartiet riktade stark kritik mot förslaget eftersom
  Inlämnad
  2006-01-18
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • med anledning av prop. 2005/06:73 Nationell samordning av rikssjukvården

  Motion 2005/06:So25 av Erik Ullenhag m.fl. (fp)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen i den del som avser landstingens ensamrätt att bedriva rikssjukvård. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att rikssjukvård enligt föreslagen ändring 9 a i hälso- och sjukvårdslagen skall avse hälso- och sjukvård som
  Inlämnad
  2006-03-01
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2005/06:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:72 Genomförande av EG-direktivet om rätt till familjeåterförening samt vissa frågor om handläggning och DNA-analys vid familjeåterförening

  Motion 2005/06:Sf22 av Linnéa Darell m.fl. (fp)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om uppehållstillstånd för andra nära anhöriga än maka, make, sambo eller barn. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att uppehållstillstånd skall vägras vid äktenskap mellan underåriga
  Inlämnad
  2006-02-24
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2005/06:SfU8
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,
 • med anledning av prop. 2005/06:77 Genomförande av EG-direktiven om unionsmedborgares rörlighet inom EU och om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

  Motion 2005/06:Sf19 av Linnéa Darell m.fl. (fp)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda hur försörjningskrav som villkor för EES-medborgares uppehållsrätt inom direktivets ram skall kunna ställas även på arbetstagare, egenföretagare och arbetssökande. Riksdagen tillkännager för regeringen som
  Inlämnad
  2006-02-24
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2005/06:SfU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:64 Genetisk integritet m.m.

  Motion 2005/06:So21 av Erik Ullenhag m.fl. (fp)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om möjligheterna att identifiera döda eller svårt skadade vid större olyckor och katastrofer. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om professionell rådgivning i samband med
  Inlämnad
  2006-02-03
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2005/06:SoU16
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag

Filter