Lars Norberg (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
civilingenjör
Född år
1924
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-10-03 – 1991-09-29

Näringsutskottet

Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Finansutskottet

Suppleant
1988-11-11 – 1989-10-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1989-10-08 – 1991-09-29

Skatteutskottet

Suppleant
1990-10-03 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

88-91 Suppl i Finansutskottet 88/89, Arbetsmarknadsutsakottet 89/90-90/91 och Skatteutskottet 90/91. Led av Näringsutskottet 88/89-90/91.

Bostadsort

Vrångö

Utbildning

Civilingenjörsexamen vid Kungl Tekniska högskolan i Stockholm 40. Marinunderingenjör i marinens reserv 49, mariningenjör av 2:a graden 51, mariningenjör av 1:a graden 60. Konstruktör vid AB de Lavals Ångturbin 51, överingenjör vid STAL-LAVAL AB 63, teknisk direktör 68, överingenjör 76-81. Förste forskningsingenjör vid temainstitution, Linköpings universitet, 81-89.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Lutherhjälpen 76-82, Jordens vänner 79-81, Folkkampanjen mot kärnkraft/kärnkraft och kärnvapen 80-83 och 92-, ordf 92-, samt Förbundet för kristen humanism och samhällssyn 82-. - Led av Miljöpartiets politiska utskott 82-86 och dess tidningsutskott 86-88.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av partistödsutredningen 91, kommittén en ny myndighet för företagsutveckling 00-, ordförande 00-. Expert i energikommissionen 77-78.

Kommunala uppdrag

Led av Finspångs kommunfullmäktige (för Moderata samlingspartiet) 73-76. - Led av Söderköpings kommunfullmäktige (för Miljöpartiet de Gröna) 91-94. Led av kommunstyrelsen 95-.

Litteratur

En betraktelse på domedagsafton (1976) och Genom död till liv. En påskaftonsbetraktelse för ofromma (1979).

Föräldrar

Kontraktsprosten Arvid Norberg och Margareta Siösteen

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1990/91:195 Aktiv flykting- och immigrationspolitik m.m.

  Motion 1990/91:Sf60 av Ragnhild Pohanka m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf60 av Ragnhild Pohanka m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:195 Aktiv flykting- och immigrationspolitik m.m. I pressmeddelandet angående proposition 1990/91:195 står det: Det behövs en politik, som samtidigt underlättar det frivilliga flyttandet, ger skydd åt dem, som tvingas på flykt
  Inlämnad
  1991-06-12
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  1990/91:SfU17
 • med anledning av prop. 1990/91:190 Ombildning av Stadshypotek

  Motion 1990/91:N134 av Lars Norberg m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:N134 av Lars Norberg m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:190 Ombildning av Stadshypotek Denna proposition är ytterligare ett exempel på att regeringen föreställer sig att all finansiell företagsamhet skall ske i aktiebolagsform. Miljöpartiets grundinställning är att näringsverksamhet
  Inlämnad
  1991-05-17
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  1990/91:NU42
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 1990/91:186 Ändringar i reglementet för allmänna pensionsfonden

  Motion 1990/91:N127 av Lars Norberg m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:N127 av Lars Norberg m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:186 Ändringar i reglementet för allmänna pensionsfonden Miljöpartiet de gröna har tidigare sagt nej till en utvidgning av pensionsfondernas och löntagarfondernas rätt att placera medel i utländska värdepapper. Vi är av den uppfattningen
  Inlämnad
  1991-05-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:NU43
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:184 Verksamheten i Studsvikskoncernen, m.m.

  Motion 1990/91:N124 av Lars Norberg m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:N124 av Lars Norberg m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:184 Verksamheten i Studsvikskoncernen, m.m. Bakgrund Regeringen har i propositionen tecknat bakgrunden till nuvarande Studsvik AB inklusive de regelbundna förluster som redovisats sedan bolaget ombildades 1978. De allra största
  Inlämnad
  1991-05-13
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1990/91:NU48
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:183 Ändrad träfiberprövning

  Motion 1990/91:N118 av Lars Norberg m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:N118 av Lars Norberg m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:183 Ändrad träfiberprövning Miljöpartiet de gröna har redan motionerat om träfiberlagens upphävande. Vi vidhåller att lagen kan avskaffas. Massaindustrin har ingen svårighet att hävda sina intressen gentemot alternativa marknader
  Inlämnad
  1991-05-13
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ---1990/91:NU42 1991/92:NU6
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:Fi68 av Krister Skånberg och Lars Norberg (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi68 av Krister Skånberg och Lars Norberg mp med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition Inriktningen av den ekonomiska politiken och kopplingen till energipolitikens inriktning, mål, medel och
  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:Fi67 av Krister Skånberg och Lars Norberg (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi67 av Krister Skånberg och Lars Norberg mp med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition Om behovet av helhetssyn i den ekonomiska politiken, med utvinning och användning av biogas som exempel Det
  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:Fi53 av Lars Norberg m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi53 av Lars Norberg m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition Arbetsmarknadspolitiken Bakgrund I miljöpartiets huvudmotion i anslutning till kompletteringspropositionen har vi påpekat
  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:Fi47 av Inger Schörling m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi47 av Inger Schörling m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition Bakgrund Det finns i dag bland vardagsmänniskor ett stigande intresse för livsmedel, som är producerat utan jordbruksgifter
  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:177 Sammanslagning av bankinspektionen och försäkringsinspektionen, m.m.

  Motion 1990/91:N115 av Lars Norberg m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:N115 av Lars Norberg m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:177 Sammanslagning av bankinspektionen och försäkringsinspektionen, m.m. Bakgrund Proposition 1990/91:177 har intimt samband med proposition 1990/91:154 Rörelseregler för bank m.m. Denna proposition grundar sig på kreditmarknadskommitténs
  Inlämnad
  1991-04-29
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:NU44
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:160 Ändringar i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring, m.m.

  Motion 1990/91:A48 av Claes Roxbergh m.fl. (mp)

  Dokument
  Inlämnad
  1991-04-23
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:AU24
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:154 Rörelseregler för bank m.m.

  Motion 1990/91:N111 av Lars Norberg m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:N111 av Lars Norberg m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:154 Rörelseregler för bank m.m. Bakgrund Propositionens syfte är dels att i viss utsträckning avreglera bankverksamhet och försäkringsverksamhet, dels att harmoniera den svenska lagstiftningen med motsvarande EG-lagstiftning.
  Inlämnad
  1991-04-23
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:NU41
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:153 Ny folkbokföringslag m.m.

  Motion 1990/91:Sk67 av Gösta Lyngå m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk67 av Gösta Lyngå m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:153 Ny folkbokföringslag m.m. Propositionen Propositionen gäller regler som följer av riksdagens beslut, dels från 1987 om ändrat huvudmannaskap för folkbokföringen, dels från december 1990 om folkbokföringsregister. Avsikten
  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SkU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:156 Miljöklasser för nya fordon, m.m.

  Motion 1990/91:Sk59 av Gösta Lyngå m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk59 av Gösta Lyngå m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:156 Miljöklasser för nya fordon, m.m. Propositionen och miljöpartiets synpunkter I proposition 1990/91:156 föreslår regeringen en uppdelning i miljöklasser av motorfordon. Avsikten är att differentiera beskattningen av nya bilar
  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1990/91:JoU30 1990/91:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:155 Lag om ändring i jordförvärvslagen (1979:230), m.m.

  Motion 1990/91:Jo143 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo143 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:155 Lag om ändring i jordförvärvslagen 1979:230m.m. Miljöpartiet har i motion Jo252 om Bo- och brukarplikt klarlagt vilken politik vi anser bör vara vägledande när det gäller lag om jordförvärv. Regeringens syn i propositionen
  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JoU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:136 Ändringar i sparbankslagen m.m.

  Motion 1990/91:N96 av Lars Norberg m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:N96 av Lars Norberg m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:136 Ändringar i sparbankslagen m.m. Bakgrund Sparbanker har funnits i Sverige sedan 1820-talet. De utmärks av att de bedrivs utan ägarintressen och utan vinstintressen. De är till sin associationsform närmast att betrakta som
  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:NU34
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:147 Förstärkt konkurrens på livsmedelsområdet

  Motion 1990/91:N103 av Lars Norberg m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:N103 av Lars Norberg m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:147 Förstärkt konkurrens på livsmedelsområdet Bakgrund Miljöpartiet de gröna har hela tiden velat få bort den interna prisregleringen. Jordbruket skulle enbart skyddas genom gränsskydd. Därtill anser vi att jordbrukets intensitet
  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:NU33
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:119 Särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension

  Motion 1990/91:Sf40 av Ragnhild Pohanka m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf40 av Ragnhild Pohanka m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:119 Särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension Århundradets skattereform skulle ge alla mera i plånboken och därmed större ekonomiskt utrymme. Men medan höginkomsttagarna får stora skattelättnader och mer än väl är
  Inlämnad
  1991-03-20
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:SfU11 1990/91:SfU19
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:102 Verksamhet och anslag inom totalförsvaret under budgetåret 1991/92

  Motion 1990/91:Fö9 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. (fp, m, mp, c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fö9 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. fp, m, c, mp med anledning av prop. 1990/91:102 Verksamhet och anslag inom totalförsvaret under budgetåret 1991/92 G 4 Kustbevakningen Av ovannämnda proposition s 111-112 framgår att planer finns på att genomföra den omorganisation av kustbevakningens
  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:FöU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:93 Rättsmedicinsk verksamhet, m.m.

  Motion 1990/91:So49 av Lola Björkquist m.fl. (fp, m, mp, c, v)

  Motion till riksdagen 1990/91:So49 av Lola Björkquist m.fl. fp, m, c, v, mp med anledning av prop. 1990/91:93 Rättsmedicinsk verksamhet, m.m. Lokalisering av det nya rättsmedicinalverket I propositionen föreslås att en ny självständig myndighet, rättsmedicinalverket, inrättas. Till grund för propositionen ligger en
  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SoU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter